Jak zatrzymać w firmie talenty?

Jak zatrzymać w firmie talenty? Viorel Sima - Fotolia

Nigdy nie popadaj w przesadę, niektórym pracownikom trzeba pozwolić albo nawet pomóc odejść z firmy, zwłaszcza wtedy, kiedy pracownik nie realizuje swoich celów, nie pasuje do zespołu, psuje atmosferę pracy lub swoim zachowaniem demotywuje innych.

Dbając o to, by najbardziej wartościowi pracownicy zostali w Twoim zespole, wpływasz w znacznym stopniu na sukces finansowy, lojalność klientów i dobrą reputację swojej firmy. Poniżej znajdziesz kilka czynników, które wpływają na decyzje Twoich pracowników o pozostaniu w organizacji:

  • kultura organizacji;
  • dobre relacje przełożony - podwładny;
  • atmosfera pracy
  • efektywna komunikacja w zespole;
  • zaufanie;
  • równowaga między życiem zawodowym i prywatnym;
  • możliwości rozwoju zawodowego (ścieżki karier, szkolenia, projekty, dofinansowanie nauki);
  • jasne cele;
  • interesujące zadania;
  • konstruktywne informacje zwrotne;
  • sprawiedliwe traktowanie;
  • wynagrodzenie (system premiowy, perspektywy podwyżki, terminowość i rzetelność).

Podobne artykuły:

Jak możesz zadbać o swoich pracowników?

 • często rozmawiaj ze swoim zespołem, co jest dla Was ważne, co jest ważne dla Waszych klientów, co będzie ważne w przyszłości i pomagaj im dostrzec wpływ ich sukcesów zawodowych na realizację wizji firmy, będą mieć poczucie uczestniczenia w czymś większym, przez co wzrastać będzie ich poczucie zaangażowania i lojalności;
 • regularnie komunikuj swoim pracownikom swoje oczekiwania i oferuj swoje wsparcie w realizacji ich zadań; pomóż pracownikom zrozumieć, w jaki sposób ich praca wpływa i realizacja indywidualnych celów zawodowych wpływają na ich efektywność pracy oraz realizację celów całej firmy;
 • pomagaj ludziom w ich rozwoju - stwarzaj im możliwości zdobycia nowych umiejętności, dziel się wiedzą i doświadczeniem, wychowuj swoich następców, twórz kulturę dzielenia się wiedzą i ciągłego doskonalenia procesów, ułatwiaj swoim ludziom osiąganie sukcesów, stawiaj na kreatywność i pozwalaj ludziom znajdować własne rozwiązania;
 • w sposób konstruktywny udzielaj informacji zwrotnych - motywujesz w ten sposób swoich ludzi do osiągania coraz lepszych wyników, zwiększasz ich zaangażowanie i poprawiasz relacje w zespole;
 • regularnie rozmawiaj ze swoimi pracownikami - dowiaduj się co sprawia, że dobrze czują się w pracy, czego chcą się nauczyć, jakie mają pomysły na lepsze zaspokajanie potrzeb klientów, czego im brakuje do efektywnego wykonywania swoich zadań, co chcieliby robić w firmie w perspektywie 3-5 lat;
 • umożliwiaj pracownikom zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, np. możesz zaproponować elastyczne godziny pracy, możliwość wykonywania części pracy z domu, odpowiednią ilość czasu wolnego;
 • bądź sprawiedliwy i nagradzaj pracowników za osiągnięte wyniki - nauczyć się dostrzegać dobre wykonywanie pracy i nagradzaj za to pochwałą, nagrodą, dodatkowym urlopem, gadżetem, wspólną kolacją;
 • bądź przykładem pozytywnego nastawienia, wprowadzaj dobry nastrój i eliminuj stres, wykaż się poczuciem humoru i optymizmem życiowym - tylko w dobrej atmosferze możesz wykorzystać w pełni potencjał i kreatywność swojego zespołu;
 • w żadnym razie nie strasz swoich ludzi zwolnieniem lub obniżeniem wynagrodzenia! - to wywołuje tylko w pracownikach nerwowość, reagowanie w sposób emocjonalny, przyjmowanie postawy obronnej i brak motywacji, a w rezultacie przekłada się na obniżenie efektywności ich pracy;
 • przekazuj pracownikom informacje na temat rynku, wyników firmy, opinii i oczekiwań klientów, strategii firmy - w ten sposób pracownicy czują się ważni i potrzebni w firmie, a to z kolei zwiększa ich zaangażowanie i lojalność;
 • buduj atmosferę zaufania - bądź wytrwały, konsekwentny, przestrzegaj zasad i postępuj zgodnie ze swoim systemem wartości - jeśli komuś ufamy, to z taką osobą rozumiemy się bez słów, a współpraca jest wtedy lekka, łatwa i przyjemna.

Nigdy nie popadaj jednak w przesadę, niektórym pracownikom czasami trzeba pozwolić albo nawet pomóc odejść z firmy, zwłaszcza wtedy, kiedy pracownik nie realizuje swoich celów, nie pasuje do zespołu, psuje atmosferę pracy, ciągle wszystko krytykuje lub swoim zachowaniem demotywuje innych członków zespołu. Pamiętaj też o tym, że Twoje zachowanie w takiej sytuacji będzie miało wpływ na reputację firmy, dlatego traktuj odchodzących pracowników z szacunkiem i wykazuj maksimum dobrej woli, aby ułatwić im wyjście z tej trudnej sytuacji. Inni pracownicy obserwując Twoje zachowanie, wyciągają wniosek, że sami mogą być kiedyś potraktowani w ten sposób w podobnej sytuacji. Daj im więc odczuć, że potrafisz z klasą rozwiązywać trudne problemy związane z odejściem pracownika z firmy.

Podobne artykuły:

Malanowicz Kamila Coach4U