Jak znaleźć idealnego pracownika? Sprawdź kompetencje podczas rekrutacji

Jak znaleźć idealnego pracownika? Sprawdź kompetencje podczas rekrutacji www.fotolia.pl

W kontekście pracy, zatrudnienia czy rozwoju pracownika często posługujemy się pojęciem kompetencji, poszukujemy ich lub wymagamy na dane stanowisko. Czym tak naprawdę są i jakie mamy możliwości ich sprawdzenia u kandydata lub samego siebie?

Pojęcie kompetencji jest często utożsamiane z posiadaną wiedzą i doświadczeniem zawodowym lub po prostu z umiejętnościami, tymczasem jest to pojęcie nieco bardziej złożone. Najprościej rzecz ujmując, każda kompetencja składa się z trzech elementów: wiedzy, umiejętności i postawy.

Najłatwiej prześledzić to na przykładzie: kompetencja „parzenie herbaty” składa się z wiedzy – wiem jak zagotować wodę, ile powinna mieć stopni, jakich naczyń użyć itd., umiejętności – poza tym, że potrafię to opisać, to potrafię to fizycznie zrobić i najczęściej już to robiłam, postawa – oprócz tego, że to wiem i potrafię zrobić, to również chcę to zrobić, lubię to i zamierzam stosować. Takie rozumienie kompetencji zakłada, że ważne dla nas są nie tylko wiedza merytoryczna i doświadczenie, lecz także chęć zaangażowania się w podobne zadania w przyszłości. Często postawa, to po prostu motywacja lub jej brak.

Czy da się zbadać kompetencje?

W procesie rekrutacji poszukuje się kandydata o najwyższych kompetencjach, ale w zasadzie jakie mamy metody na ich sprawdzenie? Życiorys kandydata mówi nam o posiadanych kompetencjach tylko teoretycznie, ponieważ informacje tam zawarte są deklaratywne. Dlatego kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowa z kandydatem pozwala jednak na zbadanie jedynie części kompetencji, głównie wiedzy – kandydat bowiem opowiadając o swoim doświadczeniu lub wypełniając testy wiedzy pokazuje, że jest przygotowany merytorycznie. Możemy jedynie przypuszczać, czy posiada również umiejętności i właściwą postawę czy motywację.

Podobne artykuły:

Często w swojej pracy widziałam zatrudnionych ludzi na stanowiska sprzedawcy, którzy znali wszystkie możliwe techniki sprzedaży i potrafili o nich opowiadać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ale w praktyce okazywało się, że wiedza ta nie przekładała się na wyniki sprzedażowe. Niektórym brakowało umiejętności praktycznych, które z czasem nabywali jeśli mieli do tego motywację, innym natomiast brakowało „osobowości sprzedawcy”, które przekładały się na postawę typu „nie jestem sprzedawcą, nie daję rady tak ludziom tego wciskać”.

Sprawdź kandydata w praktyce

Jeśli zależy nam na pracowniku, który przychodząc do pracy posiada już pożądane kompetencje, warto rozważyć, obok rozmowy kwalifikacyjnej i testów wiedzy, również metodę praktycznego sprawdzenia niektórych zachowań. Taką możliwość daje nam narzędzie Assessment Center, podczas którego kandydat ma do wykonania praktyczne zadania pokazujące jak wykorzystuje swoją wiedzę, czyli jakie posiada umiejętności. Na przykład na stanowisko sprzedażowe kandydat ma za zadania sprzedanie np. samochodu, co pokaże jak posługuje się technikami sprzedaży, których znajomość deklarował. Assessment Center sprawdza przy okazji, jak kandydat radzi sobie ze stresem i jak wpływa on na jego umiejętności.

Podobne artykuły:

Jak poznać predyspozycje zawodowe?

Czasami jednak ważniejsze od wiedzy czy umiejętności są predyspozycje i motywacja kandydata, bo reszty nauczy się już pracując. Aby ustrzec się zatrudnienia pracownika, którego predyspozycje będą negatywnie wpływać na nabywanie przez niego kompetencji, wykorzystuje się różnego rodzaju testy predyspozycji zawodowych. Te same testy będą bardzo przydatne dla osób zastanawiających się nad przyszłym zawodem lub jego zmianą. Na rynku funkcjonuje wiele takich testów, w formie elektronicznej lub on-line, rzadziej już w formie papierowej, między innymi bateria testów APIS-Z, Hogan Assessment Systems, czy Harrison Assessments, który pokazuje stopień dopasowania do wielu popularnych zawodów i analizę sukcesu zawodowego.

Kompetencje najlepiej badać kompleksowo

Podczas rekrutacji na niektóre stanowiska, szczególnie menedżerskie, łączy się wszystkie powyższe narzędzia, co oznacza, że kandydat wypełnia testy wiedzy, test predyspozycji, uczestniczy w rozmowie kwalifikacyjnej oraz w Assessment Center. Takie połączenie daje firmie najpełniejszy obraz poszukiwanych kompetencji, rozumianych jako widza, umiejętności i postawa. 

4skills Centrum Rozwoju Biznesu Iwona Lipska