Jakie wartości wnosi coaching do organizacji?

Jakie wartości wnosi coaching do organizacji? contrastwerkstatt - Fotolia

Odpowiedź na to pytanie zależy od celu, zakresu zastosowania coachingu oraz poziomu współpracy zleceniodawcy z pracownikami. Coaching jest narzędziem wspierającym wartości, które kierujący organizacją chcą wprowadzać, rozwijać, szerzyć.

Organizacje uczące się duży nacisk kładą na zapewnienie wszystkim jej członkom możliwości rozwoju oraz na zarządzanie talentami przez położenie nacisku na uczenie się oraz planowanie edukacji i szkoleń. Zarządzanie talentami wymienia się wśród najważniejszych światowych trendów, które będą wpływać na politykę rozwoju zasobów ludzkich w najbliższych latach. Według specjalistów w zarządzaniu organizacją uczącą się główną rolę przestają odgrywać tradycyjne funkcje przedsiębiorstwa, takie jak: marketingowa, finansowa, personalna, produkcyjna, itd., a ich miejsce zajmują nowe podsystemy zarządzania, takie jak: zarządzanie twórczością, wiedzą, zmianą, kompetencjami, talentami, innowacyjno-partycypacyjne, jakością... Wszystkie te części wiąże w całość zarządzanie informacjami oraz komunikacją. Ta zmiana podejścia do zarządzania mówi o tym, co staje się ważne dla rozwoju organizacji i jakie wartości są przez niepromowane.

Subskrybuj autora aby czytać dalej

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne - Szkolenia Monika Zubrzycka-Nowak