Jakść obsługi klienta, jako czynnik wpływajacy na wybór hostingodawcy

Jakść obsługi klienta, jako czynnik wpływajacy na wybór hostingodawcy Image courtesy of basketman/ FreeDigitalPhotos.net

Na pytania: jakie kwestie dotyczące obsługi klienta należy wziąć po uwagę wybierając hostingodawcę oraz z czym one się wiążą odpowiada redakcji Daniel Kotyras – dyrektor ds. Marketingu i Public Relations w firmie NetArt.

Zakup serwera to decyzja na lata, dlatego warto poświęcić jej odpowiednią uwagę i czas. Dokonując wyboru należy zwrócić uwagę na wiele elementów. Poza odpowiednimi parametrami usługi, ważne są aspekty związane z jakością obsługi ze strony hostingodawcy.

Jakie są, Pana zdaniem, najważniejsze elementy wpływające na jakość obsługi klienta?

DK: Według mnie, oraz jak sądzę większości osób związanych z usługami hostingowymi, na jakość obsługi klienta wpływa sześć podstawowych aspektów. Przede wszystkim są to: pozycja usługodawcy na rynku, wieloletnie doświadczenie, czyli staż firmy na rynku, liczba obsługiwanych klientów, własna infrastruktura techniczna, wykwalifikowany personel oraz profesjonalne biuro obsługi klienta. Spełnienie tych warunków przez usługodawcę, powinno być wystarczają gwarancją dla klientów, którzy poszukują hostingodawcy oferującego najwyższą jakość obsługi.

Czy może Pan wyjaśnić, w jaki sposób wymienione przez Pana „cechy” hostingodawcy odnoszą się do obsługi klienta?

DK: Zacznę może od kwestii wyszkolonego personelu oraz biura obsługi klienta, jako że elementy te są ze sobą powiązane. Usługi wirtualne, a w szczególności firmowy serwer, są niezbędne do funkcjonowania serwisu przedsiębiorstwa. Oznacza to, że ich nabywcami i jednocześnie użytkownikami są nie tylko osoby mające rozległą wiedzę informatyczną, ale także przedsiębiorcy, których profil działania nie ma nic wspólnego z sektorem IT. Dlatego tak istotną rolę odgrywa fakt odpowiedniego przygotowania pracowników odpowiedzialnych za kontakt z klientami. Wybór usługodawcy powinien także opierać się na sprawdzeniu, czy posiada on profesjonalne Biuro Obsługi Klienta. Największe firmy posiadają specjalne komórki, których struktura dostosowana jest do oferowanych usług wirtualnych. Podział kompetencji oraz profesjonalne przygotowanie pracowników eliminują niemal w 100% prawdopodobieństwo, iż klient trafiłby na niekompetentną osobę, której niedoinformowanie mogłoby wpłynąć negatywnie na działanie firmowego serwera, a tym samym strony WWW. Oprócz odpowiedniego podziału, np. na sekcje zajmujące się domenami, płatnościami czy weryfikacją danych, bardzo ważne jest także indywidualne podejście konsultantów do każdego klienta.

Podobne artykuły:

Istotne jest tutaj, aby zatrudniane osoby przechodziły szkolenia dotyczące komunikacji z klientem oraz poszerzające ich wiedzę teoretyczną i praktyczną. Równie ważne co, kompetentny konsultant jest możliwość stałego kontaktu z biurem obsługi klienta. Wiadomo, nawet serwerom oferowanym przez najbardziej profesjonalnych hostingodawców mogą przydarzyć się usterki, które unieruchomią działanie firmowego serwisu. Dlatego radzę również sprawdzić, czy usługodawca umożliwia kontakt z doradcą o każdej porze dnia i nocy. Wiąże się to przede wszystkim z komfortem użytkowania usługi. Dzięki temu klient może liczyć na szybkie rozwiązanie trudności oraz przywrócenie normalnego trybu funkcjonowania serwera. Zdarzają się jednak usługodawcy, których biura obsługi klienta ograniczają się do standardowych godzin pracy biur (np. 9-17). Nie muszę chyba mówić, że w razie awarii serwera w godzinach nocnych firmowa strona WWW nie byłaby dostępna dla potencjalnych klientów. Wiąże się to oczywiście ze stratami dla przedsiębiorstwa, zarówno na poziomie finansowym jak i wizerunkowym.

Kontakt z hostingodawcą to sprawa kluczowa. Jakie kanały komunikacji na linii firma – klient powinien zapewniać profesjonalny usługodawca?

DK: Tak jak zostało wspomniane w pytaniu, zapewnienie klientowi możliwości wyboru drogi komunikacji z firmą to atut świadczący o profesjonalizmie usługodawcy. Śmiało można stwierdzić, że w obecnych czasach jeden kanał kontaktowy nie jest wystarczającym rozwiązaniem. Dlatego warto wybrać takiego hostingodawcę, który gwarantuje przynajmniej kilka różnych form komunikacji oraz zapewnia ich pełne bezpieczeństwo. Jakość obsługi to nie tylko szybkość reakcji biura obsługi klienta, ale również możliwość wyboru drogi komunikacji na linii usługodawca – firma.

NetArt (serwis nazwa.pl) Daniel Kotyras