Jest zgoda na ozusowanie umów zleceń i składek ZUS dla członków rad nadzorczych

Jest zgoda na ozusowanie umów zleceń i składek ZUS dla członków rad nadzorczych Kurhan - Fotolia

Umowy zlecenia będą ozusowane od 1 stycznia 2016 r. Taką decyzję podęli posłowie zmieniając stosowne przepisy.

Celem zmian w prawie jest likwidacja patologii na rynku pracy. 

Zgodnie z projektem od umów zlecenia będą pobierane składki emerytalne i rentowe. Składki od tych umów będą odprowadzane od kwoty równej co najmniej pensji minimalnej. W 2014 r. wynosi ona 1680 zł. Projekt także przewiduje, że obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegać będą również członkowie rad nadzorczych. Obecnie od swoich wynagrodzeń odprowadzają oni jedynie ubezpieczenie zdrowotne.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będą opłacane niezależnie od tego, czy członkowie rad nadzorczych podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów (np. od umów zlecenia), jak również bez względu na to, czy pobierają emerytury lub renty. Podstawę wymiaru składek będzie stanowić przychód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej, a płatnikiem będzie podmiot, w którym działa rada. Rząd przyjął projekt 4 marca 2014 r. Do Sejmu wpłynął on 7 marca br., a następnie 24 marca br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.  

red.