Jednolity Plik Kontrolny - 10 najczęściej zadawanych pytań

Jednolity Plik Kontrolny - 10 najczęściej zadawanych pytań Sage

Zmiany w ordynacji podatkowej dotyczące e-kontroli skarbowej zrodziły wiele pytań związanych z JPK. Pojawiło się też duże zainteresowanie systemami informatycznymi, które pliki JPK będą kontrolować i sprawdzać pod kątem zgodności z prawem podatkowym

Oto najczęściej zadawane pytania, na które odpowiedzi udzielili specjaliści podatkowi z SagePolska.

1. Niektóre dane, np. te dotyczące wartości podatku podlegającego odliczeniu, znane są dopiero po zamknięciu danego okresu. Czy struktury Jednolitych Plików Kontrolnych będą dotyczyły okresów już rozliczonych?

Co do zasady – tak, JPK będzie stosowany przez Urząd Skarbowy także wobec okresów już rozliczonych. Oprócz tego organom podatkowym będzie też przysługiwało prawo do zażądania dostarczenia danych, które dotyczą faktur (dowodów), wobec których zaistniał już obowiązek ich wystawienia.

2. Czy takie instytucje jak stowarzyszenia, kluby sportowe czy wspólnoty mieszkaniowe także objęte są e-kontrolą skarbową i czy dotyczy ich weryfikacją Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Nie, nie są. E-kontrole urzędowe dotyczą tylko płatników VAT, a w przypadku powyższych firm plik JPK nie występuje. Jeżeli chodzi o pozostałe pliki czy inne informacje podatkowe – muszą być one przekazywane na żądanie Urzędu Skarbowego.

3. Czy podatnicy będą musieli generować jeden plik JPK (zbiorczy) czy też możliwe będzie utworzenie pliku z każdego systemu i przekazanie rozliczenia w formie kilku czy kilkunastu JPK?

Ewidencja zdarzeń podatkowych będzie mogła zostać wysłana zarówno w formie jednego, jak i wielu plików JPK. W obu przypadkach należy jednak zachować ogromną ostrożność i upewnić się, że wszelkie dane są poprawne. Przekazanie pliku JPK z błędami może skutkować w odpowiedzialności karno-skarbowej – przed wysłaniem go należy mieć zatem całkowitą pewność, że został rzetelnie sprawdzony.

4. Jaki jest najlepszy sposób na upewnienie się, że wygenerowany plik jest poprawny?

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File for Tax, SAFT) jest skomplikowanym i trudnym do przeanalizowania plikiem, który musi zostać sprawdzony przez odpowiednie oprogramowanie. Aby mieć całkowitą pewność, że przekazywane dane są poprawne, należy albo zaopatrzyć się we właściwą platformę służącą do analizy plików, albo skorzystać z usług biura rachunkowego, które korzysta z takiego oprogramowania.

5. Czy wielkość firmy, jej rodzaj oraz branża mają znaczenie przy korzystaniu z oprogramowania Sage e-Audytor?

Nie, nie mają żadnego. Platforma Sage e-Audytor stworzona jest dla wszelkich struktur biznesowych, o dowolnej formie, rozmachu czy profilu. Oprogramowanie jest uniwersalne i kompatybilne ze wszystkimi programami podatkowymi, generującymi pliki JPK.

6. Czy korzystanie z zewnętrznego oprogramowania do kontroli JPK jest bezpieczne?

Jest, zdecydowanie. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w tym filmie:

7. Jakim testom będą podlegały dane zawarte w plikach JPK?

Przede wszystkim będą to testy mające na celu weryfikację spójności, dokładności i kompletności ksiąg oraz deklaracji podatkowych. Bardzo istotne będą wszelkie wymogi formalne, takie jak np. właściwa numeracja, luki czy duplikaty zapisów. Najważniejsze jednak są oczywiście testy rzeczywiste, czyli np. związki przychodów z kosztami ich uzyskania, ciągłość w stosowaniu zasad rachunkowych (m.in. metody FIFO i LIFO) oraz odpowiednie wdrażanie stawek podatkowych od towarów i usług.

8. Czy informacje wysyłane do Urzędu Skarbowego będą chronione?

Tak, będą. Wszystkie informacje związane z e-kontrolą urzędową podlegają tajemnicy skarbowej i wszelkim przepisom o ochronie danych osobowych. Zostaną dochowane też wszystkie środki bezpieczeństwa, jakie stosuje się przy innych deklaracjach składanych drogą elektroniczną – e-kontrole skarbowe nie będą zatem wyjątkiem.

9. Czy JPK Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT ma uzgadniać się z danymi z deklaracji VAT?

Tak. Ewidencja powinna uzgadniać się z danymi zawartymi w deklaracji VAT. Żeby pozbyć się wszelkiego ryzyka pojawienia się błędów, wersja struktury JPK_VAT została zmieniona i poprawiona. Jest ona przedstawiona w formie tabelki i odzwierciedla obecnie obowiązującą deklarację dla podatku od towarów i usług.

10. Zmiany, które wprowadzą JPK do małych i średnich przedsiębiorstw, będą obowiązywały dopiero od stycznia 2017 roku. Czy powinienem/powinnam zaopatrzyć się w oprogramowanie już teraz, czy jest jeszcze za wcześnie?

Im wcześniej zapewnimy sobie bezpieczeństwo związane z weryfikacją plików JPK, tym lepiej. Proszę pamiętać, że tak naprawdę zostało mniej niż pół roku do wejścia zmian w życie – każdy kto prowadzi biznes wie, jak mało jest to czasu. Takie programy jak Sage e-Audytor posiadają ogólnopolską infolinię, na której można dowiedzieć wszystkiego na temat nowych e-kontroli urzędowych. Zaopatrzenie się w narzędzie do weryfikacji JPK to po prostu inwestycja, która zwróci się już za kilka miesięcy. Sprawdź Sage e-Audytor, a będziesz na bieżąco ze wszystkimi zmianami podatkowymi, które będą dotyczyć Twojej firmy.

UWAGA! Konferencja o Jednolitym Pliku Kontrolnym, na której zostaną omówione WAŻNE ZMIANY już 15 września w Warszawie. Weź udział ->