KAIZEN College - właściwa osoba na właściwym miejscu

KAIZEN College - właściwa osoba na właściwym miejscu Image courtesy of by Stuart Miles/FreeDigitalPhotos.net

W dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych przedsiębiorstwa szukają sposobu, który pozwoli im umocnić swoją pozycję. Często szukają własnej drogi, która pozwoli im być lepszym od konkurencji.

Z tego względu coraz więcej przedsiębiorstw wdraża filozofię Kaizen. Dzięki wykorzystaniu różnych technik, metod i narzędzi, filozofia Kaizen daje możliwość systematycznego podejścia do zarządzania zmianą.

Szczepiąc i rozwijając kulturę Kaizen w przedsiębiorstwie niewątpliwie trzeba pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach. Należy także odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie czynniki w największym stopniu wpływają na powodzenie wdrożenia Kaizen?

Zapewne do kluczowych czynników należy wsparcie i zaangażowanie najwyższego kierownictwa, które wyraża się w krótkim haśle przewodnim: „Przykład idzie z góry, siła działa z dołu”. Ale czy nawet najbardziej zorganizowany na świecie Zarząd jest w stanie tylko własnymi siłami dotrzeć do każdej osoby w firmie, na każdym szczeblu zarządzania, każdego dnia? Rozpoczynając drogę z działaniami Kaizen przedsiębiorstwo powinno również pamiętać aby wyznaczyć lidera kierującego procesem zmian w organizacji.

Osoba taka często nazywana jest Menedżerem Kaizen, Koordynatorem Kaizen, Inżynierem Ciągłego Doskonalenia itp. i jest odpowiedzialna za koordynowanie wszystkich działań związanych z ciągłym doskonaleniem organizacji oraz „zmianą na lepsze”. Na potrzeby tego artykułu osoby wyznaczone do kierowania działaniami Kaizen bądź lean nazwiemy Menedżerem Kaizen. W tym momencie należy zadać pytanie: kto powinien zostać Menedżerem Kaizen w organizacji? Aby odpowiedzieć na to pytanie w pierwszej kolejności powinniśmy określić zadania jakie stoją przed tą osobą oraz jakie kompetencje powinna posiadać bądź rozwijać aby skutecznie wypełniać swoje obowiązki.

Podobne artykuły:

Zadania i kompetencje Menedżera Kaizen

Przedsiębiorstwo, które chce wdrażać filozofię Kaizen oraz krok po kroku doskonalić procesy, a w konsekwencji całą organizację powinno powołać na pełen etat Menedżera Kaizen. Z doświadczeń KAIZEN Institute wynika iż w przedsiębiorstwach klasy WCM, na każde 100 do 300 pracowników przypada 1 pełen etat Menedżera Kaizen, który pełni funkcję wspierającą dla manegamentu w zakresie optymalizacji procesów.

Najważniejszym zadaniem Menedżera Kaizen jest kierowanie zespołem pracowników, aby cele poszczególnych działów, a w konsekwencji cele całej organizacji, zostały osiągnięte. Aby osiągnąć ten nadrzędny cel Menedżer m.in.:

  • - buduje kulturę ciągłego doskonalenia
  • - koordynuje działania wdrożeniowe poszczególnych narzędzi Kaizen/Lean,
  • - wraz z powołanym zespołem rozwiązuje bieżące problemy
  • - koordynuje inicjatywy pracowników w celu polepszenia standardów (np. koordynuje system sugestii pracowniczych)
  • - szkoli pracowników
  • - motywuje ludzi do działania

Aby w pełni wypełniać powyższe zadania Menedżer powinien pracować w zespole oraz pełnić w nim rolę Lidera. Liderowanie to umiejętność inspirowania, przekonywania i wsparcia dla tych, którzy są niezbędni do realizacji celów grupy. Menedżer Kaizen ogrywa więc w organizacji znaczącą rolę. Jeśli chce dobrze wypełniać swoje obowiązki powinna mieć duże doświadczenie oraz posiadać kompleksową wiedzę z różnych obszarów działalności organizacji.

Podobne artykuły:

Jak rozwinąć swoje kompetencje?

Właśnie w tym celu KAIZEN Institute przygotował Międzynarodowy, Certyfikowany Program Rozwoju Kompetencji KAIZEN College. Seria seminariów College ma dostarczyć pomocnych narzędzi i przygotować uczestników do budowy efektywniejszej struktury przedsiębiorstwa. Powinna także stanowić bodziec do ciągłego i systematycznego doskonalenia. Struktura College oparta jest na trzech poziomach kompetencji:

- Pierwszy stopień kompetencji – Praktyk KAIZENŸ, pozwala poznać metody i techniki służące rozpoznaniu i likwidowaniu marnotrawstwa, które można w praktyce wykorzystać w swojej firmie.

- Drugi stopień kompetencji – Trener KAIZENŸ, czyni z praktyka trenera, który jest w stanie przekazać zdobytą wiedzę innym osobom, kierować zespołem i prowadzić warsztaty zespołowego rozwiązywania problemów.

- Trzeci stopień kompetencji – Menedżer KAIZENŸ, pozwala na przejęcie roli samodzielnego eksperta w obszarze zarządzania procesem doskonalenia, koordynację wszystkich działań w tym obszarze i przejęcie odpowiedzialności za wdrożenie kultury Kaizen w firmie.

Dominika Miernik PROFES

Dalej

x

0 komentarzy

Nie udało się dodać komentarza, spróbuj ponownie za chwilę

Komentarz powinien być dłuższy niż 5 znaków

Prosze wprowadzić prawidłowy adres e-mail

Nick powinien być dłuższy niż 4 znaki