Kawa w pracy ważna rzecz

Kawa w pracy ważna rzecz Martin Boulanger (stock.xchang)

Kawa i jej jakość ma istotny wpływ na atmosferę pracy w biurze oraz na zewnętrzne relacje biznesowe z klientami firmy – wynika z badanie przeprowadzonego przez TNS OBOP na zlecenie Nestle Nespresso SA

Dobry ekspres do kawy jest wizytówką podążającej za trendami nowoczesnej firmy.

Już dawno udowodniono, że kawa ma wpływ na nasze codzienne samopoczucie i zdrowie. Polska jest krajem, w którym kultura picia kawy się dopiero rozwija, ale Polacy przywiązują coraz większą wagę do jakości i walorów spożywanej kawy. Doceniają nie tylko jej właściwości pobudzające, ale również bogaty i intensywny smak.

Co więcej, kawa jest dla Polaków coraz częściej nie tyle źródłem energii, co po prostu wyznacznikiem stylu życia (1) . Dotyczy to jednak nie tylko standardów życia prywatnego, kawa i jej jakość mają również zauważalny wpływ na różne aspekty pracy i etykiety zawodowej. To, jaką kawę piją pracownicy firmy i w jaki sposób kawa serwowana jest naszym kontrahentom, może mieć bezpośredni wpływ na jakość wykonywanej przez nas pracy oraz na zewnętrzne relacje biznesowe.

Postrzeganie firmy

Z przeprowadzonego badania wynika, że w zdecydowanej większości firm (66%), ponad połowa pracowników pije kawę zaraz po przyjściu do biura. W 33% przedsiębiorstw zwyczaj ten dotyczy prawie wszystkich pracowników danej firmy, a tylko w co setnej firmie (1%) kawy na rozpoczęcie dnia pracy nie pije nikt lub prawie nikt. Na tej podstawie można wyciągnąć wniosek, że kultura picia kawy na stałe zagościła także w sferze zawodowej naszego życia. Okazuje się, że nie bez znaczenia jest również jakość kawy w biurze.

Podobne artykuły:

Respondenci pytani o ulubiony jej rodzaj ani razu nie wskazali kawy rozpuszczalnej czy sypanej. Możliwość korzystania z ekspresu do kawy wpływa więc bezpośrednio na lepszą atmosferę pracy i to  zdaniem aż 65% respondentów. Według 63% ankietowanych możliwość wypicia filiżanki dobrej kawy wpływa także na poprawę warunków pracy w ogóle. Zarządzający firmą, którzy zauważyli taką relację, decydują się często na wydzielenie specjalnego miejsca na terenie biura, gdzie pracownicy mogą usiąść, napić się kawy i porozmawiać. Z badania wynika, że taką możliwość mają pracownicy aż 72% firm.

Ekspres w biurze

Na aspekt posiadania ekspresu dobrej jakości w biurze można też spojrzeć z drugiej strony.
Jeśli pracodawca uważa, że oczekiwanie możliwości wypicia dobrej jakości kawy jest dla jego pracowników zbędną fanaberią, to warto zwrócić uwagę na coś jeszcze. Możliwość korzystania z ekspresu do kawy przez pracowników wpływa na poprawę wizerunku firmy w ogóle i to zdaniem aż 68% rozmówców. A to dla żadnego przedsiębiorcy nie powinno pozostać bez znaczenia.

Wizerunek firmy

Fakt, że jakość serwowanej kawy ma znaczenie, można bezpośrednio przełożyć na relacje biznesowe z klientami firmy. W trzech na pięć firm (59%) klienci są zawsze lub prawie zawsze częstowani kawą z ekspresu, a tylko w 4% firm nie ma takiego zwyczaju. Co istotne, zdecydowana większość badanych (81%) twierdzi, że częstowanie klientów kawą z ekspresu dobrej jakości, wpływa na polepszenie kontaktów i lepsze relacje, przy czym aż co czwarty respondent (25%) jest o tym zdecydowanie przekonany.

Badanie TNS OBOP potwierdza, że dwie na pięć firm (40%) zdecydowało się na zakup ekspresu do kawy ze względu na aspekt socjalny - ponieważ chciało poprawić warunki pracy pracownikom, a 23% firm dokonało takiego zakupu pod wpływem oczekiwań klientów. Dla podobnego odsetka firm (20%) czynnikiem, który przyczynił się do nabycia ekspresu była chęć podążania za trendami i przekonanie, że w każdej nowoczesnej firmie jest ekspres.

Niezależnie od motywów, niemal wszyscy badani (94%) byli zdania, że decyzja o zakupie ekspresu do kawy była jak najbardziej słuszna.

(1) Badanie przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2009r. przez firmę Nielsen na zlecenie Nespresso
(2) Badanie telefoniczne CATI przeprowadzone przez TNS Obop w dniach 8-22 września 2010 roku na próbie 300 polskich firm (200 posiadających ekspresy do kawy i 100 takich, które nie posiadają ekspresu do kawy)

Nespresso jest Partnerem Expo HR Kongresu Kadry. www.kongreskadry.pl
www.expo.nf.pl

Podobne artykuły:


Nespresso SA