Kiedy coaching w firmie działa, a kiedy działać nie będzie

Kiedy coaching w firmie działa, a kiedy działać nie będzie olly - Fotolia

Określenie celu działań oraz uzgodnienie ich z coachee jest kluczowym warunkiem skuteczności projektu. Ważne jest rozumienie dziedziny jaką jest coaching oraz procesowego charakteru jego oddziaływania.

Działania coachingowe mają za zadanie wspierać rozwój organizacji poprzez podnoszenie świadomości, odpowiedzialności i dobrostanu pracowników. Określenie celu działań oraz uzgodnienie ich z coachee jest kluczowym warunkiem skuteczności projektu. Ważne jest rozumienie dziedziny jaką jest coaching oraz procesowego charakteru jego oddziaływania.

Subskrybuj autora aby czytać dalej

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne - Szkolenia Krzysztof Michał Nowak