• Kiedy musisz zarejestrować się jako płatnik VAT?

  Przyszły przedsiębiorca rozpoczynając własną działalność gospodarczą powinien zapoznać się z tematem podatku od towarów i usług (VAT) – czy trzeba się rejestrować, kiedy jest to dla nas korzystne?

  Zwolnienia

  W przypadku podatku VAT, czyli podatku od towarów i usług mamy dwa rodzaje zwolnień:

  • Zwolnienie przedmiotowe.
  • Zwolnienie ze względu na obroty (podmiotowe).

  Zwolnienie przedmiotowe

  Zwolnienie przedmiotowe jak sama nazwa wskazuje zwalnia nas z podatku VAT ze względu na przedmiot naszej działalności. Do tej grupy należą m.in. usługi w zakresie ochrony zdrowia świadczone przez lekarzy i pielęgniarki, usługi ubezpieczeniowe czy usługi nauki języków obcych. Pełną listę znajdziemy w artykule 43 ust.1 ustawy o VAT.

  Przedsiębiorca, który świadczy np. tylko usługi ubezpieczeniowe zawsze będzie wystawiał faktury ze stawką ZW (zwolniony) i nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktur kosztowych.

  Sprawdź również nasz darmowy poradnik: Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym w 2015 roku

  Zwolnienie ze względu na obroty

  Osoba, która rozpoczyna własną działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia z rejestracji jako czynny podatnik VAT do momentu nieprzekroczenia 150 000 zł sprzedaży w danym roku podatkowym. Jeśli rozpoczynamy swoją działalność w trakcie roku, limit należy przeliczyć proporcjonalnie według wzoru:

  A = 150.000zł * B : C

  gdzie:
  A – graniczna kwota obrotu w proporcji do okresu prowadzonej działalności, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia,
  B – liczba dni prowadzenia działalności, jaka pozostała do końca roku,

POWER MEDIA SA