Kiedy usługi w sieci można uznać za pośrednictwo finansowe?

Kiedy usługi w sieci można uznać za pośrednictwo finansowe? Image courtesy of Salvatore Vuono/ FreeDigitalPhotos.net

Kiedy świadczone przez firmę usługi można zakwalifikować do usług pośrednictwa finansowego? Oto odpowiedź:

Jak orzekł NSA w Warszawie w wyroku z 26 czerwca 2013 r. gdy spółka umożliwia wejście w stosunki handlowe instytucji oraz użytkownika prowadzonego przez nią serwisu internetowego, przy czym sama nie ma żadnego interesu w zakresie treści zawieranych kontraktów i nie jest ich stroną, to należy stwierdzić, że pośredniczy w zawieraniu umów między tymi podmiotami.

Sąd stwierdził, że w tej sprawie nie dochodzi do świadczenia usług marketingowych, ani do świadczenia usług hostingu internetowego. Spółka udostępnia miejsce na stronie, umożliwia przedstawienie oferty, przeglądanie jej, a w konsekwencji uzyskanie kontaktu z doradcą bądź otrzymanie wniosku do wypełnienia.

To stworzenie możliwości przez spółkę sprawia, że świadczone przez nią usługi można zakwalifikować do usług pośrednictwa finansowego. Istotą i celem tych usług jest skojarzenie dwóch stron i doprowadzenie do zawarcia umowy między użytkownikiem a instytucją finansową. Spółka nie jest stroną umowy dotyczącej produktu finansowego i jej działalność różni się od typowych świadczeń umownych wykonywanych przez strony tych umów. Celem jej działalności jest uczynić wszystko co niezbędne, by dwie strony zawarły umowę, przy czym spółka nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy. Działanie takie wyczerpuje znamiona pojęcia "pośrednictwa", a nie "marketingu".

Podobne artykuły:

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów