Kierowca może otrzymać ryczałt w ramach diety

Kierowca może otrzymać ryczałt w ramach diety sxc.hu

W rozpatrywanej sprawie kierowca transportu międzynarodowego domagał się od pracodawcy wypłaty ryczałtu tytułem zwrotu kosztów noclegów ponoszonych w trakcie podróży zagranicznych w latach 2006-2008.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy regulamin wynagradzania jest źródłem prawa równym z ustawą i sądy nie mogą odrzucić jego zastosowania ze względu na wewnętrzne sprzeczności w jego postanowieniach – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

W czasie wyjazdów mógł nocować w kabinie samochodu lub wyznaczonej przez pracodawcę kantynie, jednak ze względu na zły stan baz noclegowych wybierał tę pierwszą możliwość. Jego zdaniem odpoczynek w kabinie samochodu nie był równoznaczny z zapewnieniem odpowiedniego noclegu, wobec czego pracodawca powinien wypłacać mu ryczałt.

Podobne artykuły:

Pozwana spółka wskazywała, że należności z tego tytułu zostały już zatrudnionemu wypłacone. Otrzymał bowiem, zgodnie z regulaminem wynagradzania, świadczenie obejmujące dietę za podróż służbową oraz ryczałt za noclegi Jego wysokość była wyższa niż ta minimalna, określona w przepisach.

W I instancji sąd zasądził ryczałt na rzecz kierowcy. Wskazał, że przepisy regulaminu wynagradzania nie mogły zostać zastosowane w sprawie, ponieważ zawierał on wewnętrznie sprzeczne regulacje. Z jednej strony przewidywał, że pracodawca zapewni bezpłatny nocleg, z drugiej zaś - że jeden ryczałt obejmuje wynagrodzenie za diety i noclegi.

Sąd II instancji oddalił apelację przedsiębiorcy.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów