Kilka sposobów na promowanie kultury organizacyjnej online

Kilka sposobów na promowanie kultury organizacyjnej online Fotolia

W pogoni za najzdolniejszymi kandydatami łatwo zapomnieć o tym, aby w trakcie procesów rekrutacyjnych komunikować charakter kultury organizacyjnej firmy.

Jak pokazują ostatnie badania nad tym zjawiskiem, dopasowanie pracowników do kultury organizacyjnej jest o wiele bardziej istotnym czynnikiem, niż do tej pory przypuszczano.

Każda firma posiada swój własny charakter i odrębną tożsamość, które kreują jej niepowtarzalną kulturę. Samą kulturę organizacyjną można określić jako zespół wartości, celów i przekonań przypisanym nie tylko firmie, ale i jej członkom.

Pozwala tworzyć tożsamość wewnętrzną organizacji oraz jej zewnętrzny wizerunek, a także wyzwala określone zachowania organizacyjne. Wyniki wielu badań pozwalają wysnuć wniosek, że kultura organizacyjna ma wpływ na funkcjonowanie i efektywność firmy, co przyczynia się do jej sukcesu.

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego kandydata na otwarte stanowisko, być może jest to odpowiedni czas, aby zainteresować się stanowiskiem firmy wobec pozycji kultury organizacyjnej w jej hierarchii. O wiele łatwiej jest przysposobić pracownika do zdobycia nowych umiejętności niezbędnych na nowym stanowisku niż zatrudnić osobowość, która sprawi, że pracownicy będą chcieli zostać w firmie przez lata. Jak temu sprostać?

Zastanów się nad wizerunkiem firmy

Pierwszym krokiem do znalezienia dobrze dopasowanego kandydata jest poznanie i zrozumienie wizerunku swojej firmy - lub firmy klienta. Istotny jest dokładny wgląd w reprezentowane przez organizację wartości oraz przekonania. Jeśli pracujesz w firmie outsourcingowej, dobrym rozwiązaniem rozmowa z klientem na temat kultury organizacyjnej jego firmy, wzoru idealnego kandydata (np. czy jest to osoba, która woli hierarchiczny porządek, czy raczej elastyczną strukturę). Zrozumienie kultury firmy ułatwi promowanie jej wizerunku - zaczynając od ogłoszenia, w którym warto zawrzeć cechy cenione w organizacji oraz odsyłacze do strony firmowej oraz jej kanałów social media, gdzie kandydat lepiej zapozna się z wizerunkiem firmy.

Korzystaj z mediów społecznościowych

Dobrą metodą na wyszukiwanie kandydatów, wyławianie talentów i jednoczesne promowanie kultury organizacyjnej jest korzystanie z kanałów social media. Dzięki nim potencjalni pracownicy zdobędą pierwsze wrażenia związane z kulturą firmy.

Loga UE nf.pl

Przykładowo - niektóre organizacje dzielą się raportami z całorocznym podsumowaniem lub zdjęciami z mniej oficjalnych wydarzeń, takich jak firmowe spotkania przedświąteczne. Media społecznościowe pozwalają również na odnalezienie aktywnych pracowników z określonej branży. Osoby, które biorą udział w dyskusjach na portalach takich jak LinkedIn czy Golden Line, dzielą się poradami na Twitterze czy też prowadzą branżowe blogi mają szansę okazać się wartościowymi pracownikami.

Wdrażaj innowacyjne rozwiązania

Poczucie kultury organizacyjnej można budować również na etapie składania aplikacji.

Wśród kandydatów, którzy zdecydują się na wysłanie zgłoszeń na otwarte stanowiska w firmie, zbudowanie jej wizerunku ułatwią nowatorskie rozwiązania, które nie tylko wyróżnią ją na tle innych organizacji, ale i będą dopasowane do jej wartości oraz tożsamości. Jednym z takich rozwiązań jest wykorzystanie gry rekrutacyjnej, która może zastąpić konieczność uzupełnienia klasycznego formularza aplikacyjnego i kontynuować wprowadzanie kandydata w środowisko organizacji.

Prowadź videorozmowy

W każdym procesie rekrutacyjnym przychodzi czas na rozmowę z kandydatem. Bez względu na to, jak daleko od siedziby firmy mieszka, videorozmowa może stać się narzędziem, które zmieni tradycyjny sposób rekrutacji nie zaniedbując przy tym osobistego kontaktu z kandydatem. W przypadku osób, które z powodu lokalizacji siedziby firmy nie mogą stawić się na rozmowę, taki typ rozmowy o pracę jest bardziej korzystny niż wywiad telefoniczny. Dlaczego? Przede wszystkim pozwala dostrzec pozawerbalne elementy zachowania kandydata i reakcje poprzedzające wypowiedzi, za pomocą można wyciągnąć wnioski o kompetencjach osobowościowych kandydata oraz zweryfikować wiarygodność przekazywanych przez niego informacji. Wizualny charakter rozmowy pozwala często na promocję kultury organizacyjnej online.

Talent Bridge Katarzyna Małkowska