Klient chce być unikalny. Rośnie także jego świadomość konsumencka

Klient chce być unikalny. Rośnie także jego świadomość konsumencka fot. Alan Cleaver/Flickr

Mimo kryzysu firmy notują wzrost przychodów i sprzedaży. Jednak wraz ze wzrostem rosną wymagania i świadomość konsumencka klientów. I z tym muszą się zmierzyć przedsiębiorcy.

Pomimo spowolnienia gospoAdarczego, w minionym roku podatkowym (zakończonym najpóźniej w czerwcu 2013 r.) wyniki sprzedaży 250 największych firm z sektora dóbr konsumpcyjnych przekroczyły 3,1 bln $. 

Utrzymująca się popularność tabletów i smartfonów pozwoliła producentom elektroniki i komputerów niezmiennie utrzymać palmę pierwszeństwa w zestawieniu firm z branży dóbr konsumpcyjnych według osiągniętych przychodów. Globalizacja, Internet i rozwój technologiczny zrewolucjonizowały zachowania klientów, którzy są coraz bardziej świadomi swoich decyzji zakupowych. Autorzy raportu Deloitte „Global Powers of Consumer Products 2014” prognozują, że obecne ożywienie gospodarcze może wzbudzić aktywność firm z tego sektora i funduszy private equity na rynku M&A.

Podobne artykuły:

Są firmy, które w krysyzie radzę sobie dobrze

Globalne spowolnienie gospodarcze odbiło się wyraźnie na przychodach firm z sektora dóbr konsumpcyjnych. Średni wzrost w ostatnim zamkniętym roku podatkowym wyniósł 5,1%, podczas gdy rok wcześniej było to 7%. Ponad 60% firm, które znalazły się w zestawieniu (154 spośród 250) zanotowało wolniejszy wzrost przychodów niż rok wcześniej. Nie najlepiej na tym tle wygląda Ameryka Północna i Europa, gdzie wzrost wyniósł jedynie 4%. W przypadku Europy już drugi rok z rzędu jest to wynik poniżej średniej całego zestawienia. Nadzieję na rozwój i wzrost przychodów dają producentom rynki wschodzące. Afryka i Bliski Wschód (16,9%), Ameryka Łacińska (16,8%) oraz region Azji i Pacyfiku (5,6%) wykazały się najwyższymi wzrostami.

Wyzwaniem, przed którym stają dziś przedsiębiorstwa jest utrzymanie się na globalnym rynku, który odzwierciedla nowe potrzeby konsumenckie i wykorzystuje najnowocześniejsze technologie.

Według autorów raportu, w 2014 r. wielu producentów dóbr konsumpcyjnych zainwestuje w rozwój e-commerce, umożliwiając zakupy klientom z całego świata. Aby sprostać presji konkurencyjnej firmy będą m.in. podejmowały działania takie jak:

  • wprowadzenie globalnych łańcuchów dostaw,
  • głębsze wejście na rynek internetowy,
  • zwiększenie funduszy na pozyskanie informacji o oczekiwaniach i potrzebach klientów.

Podobne artykuły:

Klient jest unikalny

Nie bez znaczenia jest również fakt, że ekspansja na rynkach wschodzących rodzi konieczność lepszego zrozumienia i dogłębnego poznania lokalnych kultur, aby lepiej dostosować swe produkty do wymagań klientów. Dziś konsumenci na całym świecie chcą być traktowani w sposób unikalny i spersonalizowany. Klient, który korzysta z Internetu i ma dostęp do technologii to klient trudny i wymagający, ponieważ ma możliwość wyboru spośród tysięcy produktów. Ma on również dostęp do informacji na ich temat, zarówno tych pozytywnych i negatywnych. Liczba osób dokonujących zakupów online wciąż będzie rosła. W ciągu najbliższych dwóch lat z 30 do 40%. wzrośnie w skali globalnej odsetek ludzi będących online. A tylko w tym roku, ludzie na całym świecie wydadzą ponad 1 bln $ na zakup technologicznych gadżetów, takich jak tablety i smartfony. Same inteligentne okulary, opaski sportowe oraz inteligentne zegarki zostaną sprzedane za kwotę 3 mld $.

Aspirujący konsumenci

Oprócz rozwoju technologii, firmy z sektora dóbr konsumpcyjnych muszą sprostać rosnącej świadomości klientów. Ponad jedną trzecią z nich (2,5 mld osób na świecie) można określić mianem „aspirujących konsumentów”, którzy zwracają uwagę na własne zdrowie i samopoczucie, jakość kupowanych produktów i warunki, w których zostały wytworzone, ale jednocześnie umiejących czerpać z tego przyjemność.  Ta rosnąca świadomość dotyczy także podejścia do zakupów. Kryzys nauczył ludzi oszczędzać i rozsądnie gospodarować pieniędzmi. Jednak są oni nadal w stanie wydać więcej za lepszą jakość. Dlatego autorzy raportu Deloitte przewidują dobry czas dla producentów dóbr luksusowych, w tym w szczególności na rynkach wschodzących. Ta świadomość klientów dotyczy także ekologii. Dwie trzecie osób robiących zakupy online chce mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne, a połowa martwi się jego stanem.

Jak przewidują autorzy 7. edycji raportu, bieżący rok będzie okresem zwiększenia aktywności na rynku M&A. Zasobni inwestorzy nadal poszukują możliwości fuzji i przejęć, które wzmocnią ich strategiczną pozycję na rynku. W ostatnim zamkniętym roku podatkowym (fiscal 2012), firmy z sektora dóbr konsumpcyjnych przeprowadziły 1298 transakcji tego typu na całym świecie, co stanowi wzrost w stosunku do 2011 r. (1274) i 2010 r. (1117). Jeśli chodzi o trwający rok obrotowy1, do dnia 22 lutego br. zarejestrowano 1182 transakcje M&A. „Aktywność ta wzrasta dzięki większej dostępności kredytów, niskiemu oprocentowaniu, ożywieniu na rynkach kapitałowych oraz, w niektórych przypadkach, sporym rezerwom gotówkowym przedsiębiorstw. Także fundusze private equity ponownie wykazują zainteresowanie rynkiem dóbr konsumpcyjnych” – mówi Katarzyna Sermanowicz-Giza, Dyrektor w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte. W ramach jednej z największych transakcji przeprowadzonych w branży spożywczej w czerwcu 2013 r. (wartość 28 mld $) firma H.J. Heinz została przejęta przez Berkshire Hathaway i przez brazylijską firmę inwestycyjną 3G Capital.

Gdzie ożywienie, a gdzie spadek sprzedaży i marazm?

Ostatni zamknięty rok podatkowy,2 należał do producentów sprzętu elektronicznego i komputerów. Wcześniejszy był niepomyślny dla producentów elektroniki użytkowej, ale w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy sytuacja się unormowała. Umiarkowane ożywienie koniunktury w spółkach japońskich (po kłopotach spowodowanych trzęsieniem ziemi i tsunami w 2011 r.) w połączeniu z zapotrzebowaniem na urządzenia mobilne sprawiło, że przychody w tym sektorze wzrosły o niemal 10%, a marża zysku netto wzrosła prawie trzykrotnie do 7,2%. Biorąc to pod uwagę, nie dziwi fakt, że pierwsze dwa miejsca w zestawieniu zajmują Samsung (szósty rok z rzędu) oraz Apple, które zanotowały wzrost przychodów odpowiednio o 21,9% i 44,6% Amerykański gigant coraz bardziej zbliża się do swojego koreańskiego konkurenta. „Zadyszkę” złapała branża modowa, w której wzrost przychodów wynoszący 7,3% był o połowię mniejszy w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Tacy giganci jak Nike, Ralph Lauren czy PVH zanotowali wzrosty przychodów poniżej średniej, a tak znane firmy jak Levi Strauss nawet ich spadek.

Łączne przychody ze sprzedaży dziesięciu największych producentów dóbr konsumpcyjnych na świecie wyniosły ponad 900 mld $. W porównaniu do roku poprzedniego, ostatni zamknięty rok podatkowy był dla dziesięciu największych graczy bardzo dobry. Ich średnie dochody wzrosły o 10,9%, czyli dwa razy więcej niż w całym zestawieniu 250 firm, a ich udział w tym zestawieniu wzrósł z 27,1% do 28,8%.

W pierwszej dziesiątce największych producentów dóbr konsumpcyjnych miejsce Panasonica, który spadł z trzeciej na czwartą pozycję zajęło Nestle. Miejscami zamieniły się także Unilever oraz PepsiCo. Po raz pierwszy w TOP 10 znalazła się Coca-Cola, a LG Electronics powróciło do niego po dwóch latach przerwy. Z pierwszej dziesiątki wypadły za to Kraft Foods (obecnie Mondelēz International) oraz Nokia.

Firmy, które znalazły się w zestawieniu musiały osiągać roczne przychody na poziomie co najmniej trzech miliardów $. Średnia wartość przedsiębiorstwa wyniosła w omawianym roku 12,5 mld $.

Deloitte, grafika fot. Deloitte

Informacje o raporcie:
Raport „Global Powers of Consumer Products 2014. The connected consumer evolves” przedstawia ranking 250. największych światowych producentów dóbr konsumpcyjnych w oparciu o powszechnie dostępne dane finansowe firm za ostatni zamknięty rok finansowy (obejmujący rok podatkowy firm kończący się najpóźniej w czerwcu 2013 roku). Raport prezentuje również prognozę dla gospodarki światowej, analizę kapitalizacji rynkowej w branży oraz omówienie podstawowych trendów oddziałujących na firmy w sektorze.

Przypisy:

1) Trwający rok obrotowy/podatkowy (fiscal 2013) – rok podatkowy kończący się najpóźniej w czerwcu 2014 r
2)  Ostatni zamknięty rok obrotowy/podatkowy (fiscal 2012) – rok podatkowy zakończony najpóźniej w czerwcu 2013 r.

Deloitte Advisory SP z o.o. Magdalena Jończak