KNF: koszt przewalutowania kredytów to 1-1,2 mld złotych

KNF: koszt przewalutowania kredytów to 1-1,2 mld złotych Image courtesy of by franky242/FreeDigitalPhotos.net

Roczny koszt przewalutowania kredytów we frankach na kredyty w złotych wyniósłby 1-1,2 mld zł – ocenia Komisja Nadzoru Finansowego. Andrzej Jakubiak, przewodniczący instytucji, uważa że będzie to korzystne dla kredytobiorców z 2007 i 2008 r.

– Nawet, jeśli to koszt 25 mld zł, to rozkłada się na lat 20 albo na 25. To oznacza, że byłoby to może maksymalnie 7 proc. wyniku finansowego banków, to kwota około 1-1,2 mld zł dla całego sektora” – powiedział Jakubiak na sejmowej Komisji – powiedział PAP Jakubiak.

Równe ryzyko po obu stronach

Dodał także, że ryzyko i koszt wyjścia z sytuacji powinny być pokryte w takim samym stopniu przez obie strony. Aby było to możliwe przewodniczący KNF przyjął, że koszty przewalutowania dla obydwu stron powinny być rozłożone w czasie, aby nie wywierać jednorazowego negatywnego efektu.

Proponowane przez KNF przewalutowanie z CHF na złoty powinno być jednorazowe i dobrowolne, co oznacza, że mogłoby dojść do niego tylko raz i to tylko na wniosek strony.

Przewalutujesz, jak oddasz różnicę

Przewodniczący przedstawił we wtorek propozycję, aby osoby, które zaciągnęły kredyty walutowe, miały prawo do przewalutowania ich na złote po kursie z dnia przyznania pieniędzy, pod warunkiem pokrycia różnicy między faktycznie poniesionym kosztem ich spłaty, a tym, który poniosłyby, gdyby był to od początku kredyt w rodzimej walucie.

Jasna sytuacja

Jak ocenia Jakubiak nie powinno mieć ono znacznego wpływu na budżet państwa i stron umowy, ponieważ eliminuje ryzyko systemowe po stronie klienta i banku. Sprawia również, że sytuacja stanie się bardziej przejrzysta dla instytucji finansowych, które od daty przewalutowania, będą wiedziały jaką kwotę jest mu winny kredytobiorca.

Jak ocenia, rozwiązanie to może okazać się atrakcyjne dla osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne w latach 2007-2008.

red./PAP