KNF ukarał 25 biur płatniczych

KNF ukarał 25 biur płatniczych Wikimedia Commons

25 biur płatniczych zostało ukaranych jednogłośnie przez Komisję Nadzoru Finansowego za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych – poinformował KNF.

Jak wynika z komunikatu KNF, instytucja nałożyła kary pieniężne w wysokości po 1 800 zł na 2 biura, 1 400 zł na 1 biuro, 900 zł na 18 biur, 600 zł na 1 biuro, 500 zł na 2 biura, 400 zł na 1 biuro. Wysokość kar była uzależniona od indywidualnych okoliczności spraw.

Naruszenia, za które ukarano firmy, polegały na:

  • nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II lub III kwartale 2014 r. lub
  • nie zawarciu kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej lub
  • niezłożeniu w terminie Komisji Nadzoru Finansowego dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

Jak czytamy dalej: „Ukarane biura usług płatniczych to 23 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 1 sp. j. i 1 sp. z o.o. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar”.

red./KNF