Kobiety zdobywają rynek pracy

Kobiety zdobywają rynek pracy fot. Victor1558/Flickr

7 na 10 kobiet odczuwa satysfakcję z obecnie wykonywanej pracy. Najważniejsza w życiu zawodowym jest dla nich stabilność zatrudnienia oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Panie są również gotowe na zmianę miejsca zamieszkania, jeśli wymagałoby tego nowe wyzwanie zawodowe. Takie wnioski wynikają z badania „Specjaliści na rynku pracy” przeprowadzonego przez Pracuj.pl.

Zadowolenie z pracy fot. Pracuj.pl

Dobrze wykształcone, lojalne i…

Badanie „Specjaliści na rynku pracy” przeprowadzone przez Pracuj.pl pokazuje, że kobiety dbają o edukację. 40% respondentek może się pochwalić dyplomem magistra, 22% ukończyło studia podyplomowe, a 15% posiada wykształcenie inżynierskie, licencjackie lub niepełne wyższe. Wśród najbardziej pożądanych świadczeń pozapłacowych, panie wymieniają przede wszystkim bezpłatne szkolenia branżowe i zawodowe oraz dofinansowanie nauki języków obcych.

Prawie 60% respondentek zadeklarowało co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe. Analiza odpowiedzi pokazuje, że przedstawicielki płci pięknej cenią długofalowe relacje z pracodawcami. Połowa w obecnym/ostatnim miejscu pracy spędziła powyżej 3 lat, przy czym 20% 5-10 lat, a 15% pracowało w tej samej organizacji dłużej niż 10 lat. U poprzedniego pracodawcy ¼ kobiet spędziła ponad 5 lat. Spytane o najistotniejsze cechy idealnego pracodawcy, panie wskazywały przede wszystkim na stabilność zatrudnienia, a dopiero na kolejnych miejscach znalazły się: atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość godzenia pracy zawodowej z życiem osobistym.

Zmiana pracy fot. Pracuj.pl


…otwarte na zmiany realistki

Spośród badanych pań, 75% brało udział w procesach rekrutacyjnych w ciągu ostatniego roku. Ogromna większość kobiet (69%) jest zadowolonych z obecnie wykonywanej pracy, ale mimo tego 6 na 10 obecnie pracujących pań rozważa jej zmianę. Kobiety nie są jednak optymistkami w kwestii takich zmian – tylko co trzecia zdecydowanie dobrze albo raczej dobrze ocenia szanse na znalezienie nowego zatrudnienia dla osób o podobnym doświadczeniu zawodowym. Z drugiej strony, prawie 40% respondentek jest zdania, że w razie ich rezygnacji z pracy, trudno byłoby znaleźć odpowiednią osobę na ich stanowisko.

Zmiana pracy fot. Pracuj.pl

Kobiety są również otwarte na zmianę miejsca zamieszkania, jeśli wymagałoby tego nowe wyzwanie zawodowe – odpowiedziało tak aż 76% badanych. Czynnikiem powstrzymującym przed przeprowadzką jest najczęściej sytuacja osobista, szczególnie rodzinna. W razie trudności ze znalezieniem zatrudnienia połowa ankietowanych zdecydowałaby się też na zmianę specjalizacji – takie rozwiązanie wzięłaby też pod uwagę co trzecia specjalistka, której obecna praca przestałaby przynosić satysfakcję.


Grupa Pracuj Solutions Sp. z o.o