Kolejna zmiana w Kodeksie pracy. Walka z syndromem pierwszej dniówki

Kolejna zmiana w Kodeksie pracy. Walka z syndromem pierwszej dniówki Gina Sanders - Fotolia

1 marca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy, którego celem jest zlikwidowanie syndromu tzw. pierwszej dniówki. Co to oznacza?

Oznacza to, że pracodawca będzie zobligowany do potwierdzenia pracownikowi na piśmie, przed dopuszczeniem go do pracy, ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę oraz zapoznania z regulaminem pracy.

Nowelizacja Kodeksu pracy ma spowodować, że każdy pracownik już pierwszego dnia pracy albo będzie mieć umowę na piśmie, albo potwierdzone jej warunki, co będzie jednoznaczne dla służb kontrolujących zatrudnienie.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po sześciu tygodniach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

SKŁODOWSCY SP Z O O Halina Raszka vel Rzepa