Komfort nas zabija!

Komfort nas zabija! materiały PR

Wieloletnie nawyki podopiecznych doprowadzają do sytuacji, w której firma nie dostosowuje się do dynamiki zmian w swoim otoczeniu. Procesem, który pozwala wznieść firmę na wyższy poziom konkurencyjności jest transformacja.

Ach, te nawyki!

Naturalną koleją rzeczy jest sytuacja, w której człowiek pracujący przez kilka lat w tej samej firmie zaczyna wykonywać swoją pracę w oparciu o utrwalone nawyki. W zależności od tego jak kompetentny był jego menedżer wykonuje on swoją pracę albo po najniższej linii oporu albo z ponad przeciętnym zaangażowaniem. Ponieważ grupa kompetentnych menedżerów w Polsce zaczęła się formować dopiero w ciągu ostatnich 15 lat, zdecydowanie częściej możemy zaobserwować firmy posiadające problem polegający na niskim poziomie zaangażowania zespołu.

Subskrybuj autora aby czytać dalej

QUEST Change Managers