Kompetencje pracowników to bezcenny kapitał firmy

Kompetencje pracowników to bezcenny kapitał firmy Image courtesy of stockimages/ FreeDigitalPhotos.net

Przedsiębiorcy coraz bardziej interesują się zarządzaniem kompetencjami pracowników. Dostrzegają korzyści z tego płynące. Dobre zarządzanie kompetencjami pracowników to dla firmy zawsze czysty zysk. Poprawia też atmosferę pracy,

16 lipca we Wrocławiu w Haston City Hotel przy ul. Irysowej 1-3 odbędzie się czwarte seminarium w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości kierowanego do małych i średnich firm „Zarządzanie kompetencjami w MSP”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmuje działania analityczne, szkoleniowe i doradcze, a także informacyjne, które mają na celu wsparcie MŚP we wdrażaniu systemu zarządzania przez kompetencje oraz wskazanie kadrze zarządzającej przedsiębiorstw korzyści związanych nie tylko z właściwym ukierunkowaniem rozwoju kadr, ale również budowaniem marki pracodawcy (employer branding). 

Networking

Podczas seminarium będą wykorzystywane elementy networkingu służące integracji i nawiązywaniu kontaktów między uczestnikami. Za ten element odpowiada Anna Cieślikiewicz, ekspert ds. networkingu, coach, certyfikowany trener sprzedaży. Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania Wydziału Psychologii. Pasją Pani Anny jest praca z ludźmi, dzielenie się wiedzą, a także inspirowanie i pobudzanie wyobraźni. Łatwość przekazywania wiedzy wynika z Jej praktyki zawodowej i umiejętności budowania głębokich relacji z ludźmi. Zajmowała się między innymi budowaniem strategii sprzedaży, koordynowaniem pracy zespołu, rekrutacją i adaptacją pracowników do nowo zajmowanych stanowisk. Przedmiotem działalności Pani Anny jest rozwój umiejętności pracowników w obszarach dotyczących optymalizacji procesów sprzedażowych, obsługi klienta i organizacji pracy.

Sesje eksperckie

W pierwszej sesji eksperckiej Tomasz Kuriata przedstawi "Rozwój pracowników - koncentracja na lukach vs. koncentracja na talentach".

Efektywność jest tematem ważnym dla każdego menedżera / przedsiębiorcy. Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zdają sobie z tego doskonale sprawę, jednak z uwagi na brak narzędzi nie zawsze do końca wiedzą, jak mogą wpłynąć na jej zwiększenie. Sesja na ma na celu pokazać przedsiębiorcom sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak za pomocą modelu kompetencyjnego można wpłynąć na zwiększenie efektywności pracowników, a tym samym całej organizacji.

Tomasz Kuriata, ekspert ds. zarządzania kompetencjami, trener, coach ICC, konsultant, menedżer. Specjalizuje się w zarządzaniu procesami rozwoju pracowników w sposób nastawiony na uzyskanie efektów biznesowych. Posiada 14-letnie doświadczenie w pracy związanej z rozwojem ludzi w organizacjach, kilka tysięcy godzin szkoleniowych, kilkaset godzin superwizji trenerskich, kilkaset zakończonych sukcesem wdrożeń programów szkoleniowych i rozwojowych dla takich firm jak: ING Bank, Lukas Bank, Citibank, 4S-strefa kredytów, Renault Polska, Volvo Poland, TNS Obop, Postbank itp. Poza szkoleniami Ekspert realizował projekty rekrutacyjne, assessment center, developement center, wprowadzanie ocen okresowych, budowanie zespołów trenerów wewnętrznych. Ostatnie dziewięć lat odpowiedzialny był za rozwój pracowników ING Banku, początkowo jako Naczelnik Wydziału Trenerów Wewnętrznych, który sam budował od podstaw, następnie jako Menadżer Wydziału Szkoleń i Dyrektor Programu. Odpowiadał za zarządzanie procesami szkoleniowymi dla 4500 osób. Zbudował od podstaw system szkoleń nastawiony na uzyskiwanie efektów biznesowych, zarządzał dużymi projektami i programami rozwojowymi dla pracowników liniowych i kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla, tworzył i zarządzał cyklami szkoleniowymi dla różnych grup pracowniczych.

"Budowanie marki pracodawcy (Employer Branding) na bazie polityki zarządzania zasobami ludzkimi" - to temat drugiej sesji eksperckiej. Ekspertem będzie Daria Siwka, BardzoHR.
Działania przedsiębiorcy mające na celu efektywne zarządzanie kompetencjami pracowników, mają również na celu tworzenie wizerunku pracodawcy, dla którego pracownicy chcą pracować. Firmy z sektora małych i średnich w Polsce często jeszcze nie są na etapie myślenia o tym zagadnieniu jako istotnym dla ich funkcjonowania na rynku. Ponieważ jednak pracownicy coraz częściej patrzą na firmy stawiając sobie pytanie „Czy to jest firma, dla której ja chcę pracować?”, również mali i średni przedsiębiorcy nie uciekną przed tym zagadnieniem.

Daria Siwka, ekspert ds. employer brandingu. Założycielka blogu poświęconego employer branding bardzoHR.pl. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu działań Employee & Employer Branding. Specjalizuje się w przeprowadzaniu audytu marki pracodawcy, projektowaniu Employee Value Proposition, wdrażaniu strategii komunikacji, a także w budowaniu narzędzi pod zróżnicowane grupy docelowe. Odpowiadała m.in. za strategię EB w Grupie Allegro i zainicjowała kluczowe działania z tego obszaru. Realizowała projekty EB na zlecenie m.in. Toyota, Credit Agricole, Grupa Carlsberg, Ceneo.pl, Skapiec.pl, Dolby Poland. Pracowała także na stanowisku rzecznika prasowego w największej polskiej organizacji pozarządowej. Wykładowca akademicki na pierwszych w Polsce studiach podyplomowych z EB (AGH Kraków).

Dwie kolejne sesje to case study

"Zarządzanie kompetencjami pracowników w firmie Tequila Mobile na przykładzie ocen okresowych oraz programów coachingowych" przedstawią Sylwia Kasprzak – Prokurent oraz Ewelina Garbicz – Specjalista ds. HR z Tequila Mobile S.A.
Tequila Mobile S.A. jest działającym globalnie producentem gier i aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne, m.in. Java J2ME, BlackBerry, Android, iPhone czy Windows Mobile. 

Sylwia Kasprzak, Chief Financial Officer oraz Pełnomocnik Zarządu w Tequila Mobile S.A., w której jest odpowiedzialna za politykę finansową oraz za politykę personalną firmy. Wspiera Zarząd w podejmowaniu kluczowych decyzji poprzez dostarczanie informacji finansowych. Ukończyła studia MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiad 10-letnie doświadczenie w branży handlu paliwami, które zdobywała pracując jako Chief Operations Officer i pełnomocnik zarządu w e-petrol.pl.
Ewelina Garbicz, specjalista ds. HR w Tequila Mobile S.A. Odpowiedzialna za realizację polityki i strategii personalnej firmy. Posiada bardzo szeroki zakres obowiązków m.in.: organizuje proces rekrutacyjny, sprawuje nadzór nad weryfikowaniem aplikacji, wytycza ścieżki rozwoju dla dotychczas zatrudnionych w firmie osób, organizuje szkolenia, wyznacza obowiązki dla konkretnych stanowisk, a także prowadzi szereg działań, mających na celu usprawnienie procesu komunikacji wewnętrznej w firmie.

"System okresowych ocen pracowniczych – jak dobrze przygotować i wdrożyć z sukcesem?" - to z kolei temat wystąpienia Doroty Kosteckiej, kierownika Departamentu HR w Krajowym Rejestrze Długów BIG S.A.

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. to biuro informacji gospodarczej działające na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. 
Dorota Kostecka, Kierownik Departamentu HR. Certyfikowany trener biznesu, ekspert ZZL. Od ponad siedmiu lat odpowiedzialna za kompleksowy rozwój procesów ZZL i systemowych rozwiązań w Krajowym Rejestrze Długów BIG. Z wykształcenia ekonomista, filozof i pedagog. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski i Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. Absolwentka Akademii Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Ekspert w tworzeniu strategii HR wspierającej cele biznesowe spółki oraz budowaniu zaangażowania wśród pracowników. Obszary specjalizacji: rekrutacje, działania ukierunkowane na podnoszenie efektywności pracowników, tworzenie programów rozwojowych, zarządzanie kompetencjami i budowanie kultury organizacyjnej firmy. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania zespołem i wystąpień publicznych.

Panel dyskusyjny na zakończenie

Seminarium zakończy panel dyskusyjny: „Rozwój kompetencji pracowników: potrzeby vs. realne możliwości”. 

Ekspertem z regionu dolnośląskiego będzie Maryla Korczyńska, konsultant zarządzający i trener Profes®, coach ICC. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu merytorycznie dużymi projektami, zarówno doradczymi, jak i szkoleniowymi m.in.: z zakresu standaryzacji pracy menedżerów, zarządzania przez cele, motywowania pracowników i oceniania ich pracy, strategii rozwoju firmy, projektowania zmian organizacyjnych, współpracy z problemowymi zespołami, strategii marketingowej firmy, reengineeringu oraz treningu dla zarządów i menedżerów. Uczestniczyła również w programach naukowo-badawczych realizowanych przez Akademię Ekonomiczną. Jest autorką i współautorką publikacji i referatów m.in. z zakresu organizacji przedsiębiorstwa oraz zarządzania firmą. Jako konsultant i trener brała udział w projektach PROFES® dla firm np.: FORTUM, Skoda Auto Polska, Michelin Polska, Vattenfall Poland AB, Kaufland, GlaxoSmithKline.

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

POBIERZ PROGRAM

Seminaria, które odbędą się w ramach projektu "Zarządzanie kompetencjami w MSP".

Tabelka PARP.
PARP.

Kliknij w tabelkę, aby ją powiększyć.

Szczegóły dotyczące seminariów: (22) 314 14 45
Formularz zgłoszenia: http://kompetencje-seminarium.nf.pl/zgloszenie