Kompetencje pracowników wpływają na rozwój firmy

Kompetencje pracowników wpływają na rozwój firmy 2C Consulting

W Katowicach odbyło się kolejne seminarium w ramach programu „Zarządzanie kompetencjami w MŚP”. Śląsk to przemysłowe zagłębie Polski. Działa najwięcej różnego rodzaju firm. Zainteresowanie zarządzaniem kompetencjami na Śląsku jest znaczące.

 • Zarządzanie kompetencjami w MSP” to projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, kierowany do małych i średnich firm. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obejmuje działania analityczne, szkoleniowe i doradcze, a także informacyjne, które mają na celu wsparcie MŚP we wdrażaniu systemu zarządzania przez kompetencje oraz wskazanie kadrze zarządzającej przedsiębiorstw korzyści związanych nie tylko z właściwym ukierunkowaniem rozwoju kadr, ale również budowaniem marki pracodawcy (employer branding). 

W trakcie seminarium przedsiębiorcy z Górnego Śląska mieli możliwość zapoznania się z metodami zarządzania kompetencjami i dobrymi przykładami. W pierwszej sesji eksperckiej Monika Ziaja, 2C Consulting przedstawiła jak wygląda „Efektywność pracowników z perspektywy kompetencyjnej”.

Czym w ogóle są kompetencje?

Efektywność pracowwników 2C Consulting

Znaczenie kompetencji w efektywności organizacji jest nie do przecenienia, niezależnie od tego, jakiego obszaru dotyczy. 

Efektywność pracowwników 2C Consulting

Uwarunkowania efektywności są inne, co oczywiste, z perspektywy pracownika i organizacji. 

Efektywność pracowwników 2C Consulting

W drugiej sesji „Budowanie marki pracodawcy (Employer Branding) na bazie polityki zarządzania zasobami ludzkimi” omówiła Joanna Piec-Gajewska, Kobold Public Relations.

Jeśli wydaje Ci się, że na Employer Branding w Twojej firmie jest jeszcze za wcześnie, oznacza to, że tracisz szanse rozwoju Twojej firmy! stwierdziła Joanna Piec-Gajewska.

Dlaczego?

75% potencjalnych pracowników za najważniejsze atrybuty marki pracodawcy w pozyskiwaniu talentów do organizacji uważa: reputację firmy oraz wynagrodzenie i benefity.

83% pracodawców uważa natomiast, że główna korzyść z posiadania długoterminowej strategii employer brandingowej, to łatwość w przyciąganiu talentów

Według 72% pracodawców główne korzyści z posiadania długoterminowej strategii employer brandingowej, to: większe zaangażowanie pracowników, obniżone koszty związane z rekrutacją, zmniejszenie rotacji pracowników oraz lepsze dopasowanie kandydatów do kultury organizacyjnej.

Kompetencje KoboldPR

Co leży podstaw strategii employer brandingowej…

 • Kim jesteśmy?
 • Jakie są nasze cele?
 • Gdzie jesteśmy teraz?
 • Gdzie chcemy być?
 • Jakich ludzi do tego potrzebujemy?
 • Jak ich „uwieść”?

Kompetencje KoboldPR

Dopiero wszystkie te zadania realizowane razem pozwalają świadomie i skutecznie zbudować markę pracodawcy. 

Case study

Podczas każdego z seminarium bardzo wyczekiwane są sesje case study. To bowiem prezentacje rozwiązań wdrożonych w innych firmach, które tam się sprawdzają. 

"W tym szaleństwie jest metoda - nieszablonowe rozwiązania employer brandingowe w JCommerce"  przedstawiła Katarzyna Musialska, HR Business Partner JCommerce

I trzeba przyznać, że rozwiązania stosowane w tej firmie są nieszablonowe, czasami zwariowane, ale skuteczne. 

Blog firmowy, filmy z życia firmy, uczestnictwo w imprezach zewnętrznych, imprezy wewnętrzne. To oczywiście powinien być niemal standard. W JCommerce jest to robione dobrze, interesująco i przyciągająco. Także kampanie rekrutacyjne zwiększają zainteresowanie firmą, bo śmiało można stwierdzić, iż są pozytywnie zwariowane. 

Employer Branding JCommerce

Do tego dochodzą ciekawe systemy ocen, teambuilding i inne. To wszystko złożyło się na dobrą markę JCommerce, jako pracodawcy.

Employer Branding JCommerce

Employer Branding JCommerce

Drugą sesją case study było "Zarządzanie przez cele – pozwól swoim pracownikom na rozwój". Poprowadziła ją Agnieszka Woźniak, Szef GEDP, Szkolenia i Rekrutacja ArcelorMittal Poland.

- Globalny Program Rozwoju Pracowników (GEDP) jest podstawą naszej strategii dotyczącej ludzi - stwierdziła. - Zawiera cztery procesy Zarządzania Ludźmi:

 • Zarządzanie kompetencjami.
 • Identyfikacja Talentów.
 • Zarządzanie Sukcesją.
 • Planowanie Rozwoju.

Kluczowymi stronami w procesie GEDP są przełożony i pracownik, HR spełnia funkcję wsparcia w procesie.

Po co jest GEDP?

 • Systematyzuje proces ustalania celów w zakresie wyników oraz w zakresie rozwoju.
 • Wzmacnia kluczowe kompetencje Grupy ArcelorMittal.
 • Ułatwia i systematyzuje komunikację pomiędzy pracownikiem a przełożonym.
 • Tworzy kulturę informacji zwrotnej i coachingu.
 • Identyfikuje pracowników z wysokim potencjałem.
 • Pomaga w budowaniu planów sukcesji.

Naturalną konsekwencją cyklu GEDP jest tworzenie planów rozwoju indywidualnego, pomagających w realizowaniu celów w zakresie wyników.

ArcelorMittal Poland ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland zapewnia:

 • Tradycyjne szkolenia.
 • Programy rozwojowe.
 • Udział w projektach.
 • Szkolenia zawodowe.
 • Networking.
 • Coaching.
 • Mentoring.

Zarządzanie sukcesją/Plany sukcesji

 • Tworzony jest,  aby zapewnić w organizacji ciągłość obsad na kluczowych stanowiskach.
 • Dyskutowane kryteria: wyniki, potencjał (umiejętności, wiedza, zaangażowanie).
 • Plan sukcesji nie jest gwarancją automatycznego awansu.
 • Plan sukcesji pomaga w ustalaniu celów rozwojowych i przygotowaniu potencjalnego sukcesora. 

ArcelorMittal Poland ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland ArcelorMittal Poland

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

Seminaria, które odbędą się w ramach projektu "Zarządzanie kompetencjami w MSP".

Tabelka
PARP.

Kliknij w tabelkę, aby ją powiększyć.

Szczegóły dotyczące seminariów: (22) 314 14 45
Formularz zgłoszenia: http://kompetencje-seminarium.nf.pl/zgloszenie

Nowoczesna Firma S.A.