Komu w firmie potrzebny jest coaching

Komu w firmie potrzebny jest coaching alphaspirit - Fotolia

Coaching powoli przestaje być postrzegany wyłącznie jako moda, ale chyba nie stał się jeszcze metodą pierwszego wyboru wspomagającą osiąganie lepszych wyników oraz podnoszącą jakość przywództwa w organizacji.

 Argumentów na szerokie otwarcie drzwi dla coachingu w organizacjach nie brakuje. Komu jednak jest on potrzebny? – zastanawia się ekspert Personelu i Zarządzania. Każda definicja, która ma uwzględniać wszystko, co stanowi esencję coachingu, jest prawdziwa, ale też na ogól dość długa. Wszystkie jednak zawierają elementy wspólne, które warto wymienić, a mianowicie: coaching jest procesem, fundamentem jest partnerska relacja oparta na zaufaniu, zasoby i potencjał klienta są podłożem do pracy coachingowej, coach wspiera klienta w rozwoju, może być katalizatorem zmian; ich sprawcą natomiast zawsze jest klient.

Wziąć odpowiedzialność za efekt

Coaching jest procesem zachodzącym w kliencie. W każdym przypadku ma własną dynamikę i tempo. Efektem jest samoświadomość i zmiana – wykroczenie ponad poziom, na którym obecnie znajduje się człowiek (osoba coachowana, tj. coachee), a warunkiem do jej dokonania jest motywacja. Prosto rzecz ujmując, to coachee chce tej zmiany i bierze pełną odpowiedzialność za efekt własnej pracy. Rolą coacha jest zaś wspieranie klienta w tych wysiłkach, rozumiane bardziej jako aktywne towarzyszenie niż podpieranie.

Wartości, które do niedawna sytuowane były poza kontekstem biznesowym, stają się wyznacznikami nowoczesnego i odpowiedzialnego zarządzania. Reputacja, zaangażowanie i współodpowiedzialność, społeczna wrażliwość brane są pod uwagę w biznesowej rzeczywistości, co kieruje uwagę nie tylko na wysokość i dynamikę zysku (odpowiadając na pytanie: ile?), lecz także na sposób osiągania efektywności (jak?). Kultura organizacyjna i jakość przywództwa są odzwierciedleniem wartości faktycznie wyznawanych (nie deklarowanych) przez wyższą kadrę kierowniczą.

Źródło: Personel i Zarządzanie

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów