Komunikacja w zespole personalnym

Komunikacja w zespole personalnym Photo credit: Thomas Hawk / Foter

Powstało wiele publikacji na temat zmiany strategii postrzegania działu HR, jeszcze więcej na temat komunikacji natomiast nie wiele się mówi na temat komunikacyjnej roli działu HR

W większości firm działy te powstały między innymi po to, aby pełnić taką funkcję i wspierać pozostałe komórki organizacji w prawidłowym przepływie informacji.

Strategia

W strategii organizacyjnej coraz częściej podkreśla się przemianę i zwraca uwagę na fakt iż działy HR zaczynają być postrzegane jako istotne elementy całej układanki. Dobrym znakiem jest rosnące zainteresowanie wokół tego tematu, jednak daleka jeszcze droga przed wieloma organizacjami do wdrożenia nowych form działania przypisanym komórkom HR ponieważ jak do tej pory zbyt wielu zmian strategicznych na tym polu na razie nie odnotowano.

Oczywiście zmiany w sposobie myślenia to proces długofalowy, nawet jeżeli świadomość szefów firm, jest coraz większa w tym obszarze, to aby przyspieszyć tempo przemian potrzebne jest wykazywanie większej inicjatywy ze strony samych działów i osób na stanowiskach odpowiadających za sprawy personalne w firmach. I nie jest to kwestią lub sprawą odbycia kilku szkoleń, ale wprowadzenia wspólnej długofalowej polityki usprawniającej komunikację. Dobra komunikacja w firmie nie zależy tylko od jednego czy dwóch działów, na jej sukces pracuje cała organizacja, a rolą HR jest wyraźne wsparcie i pomoc w tym zakresie.

Komunikacja wewnętrzna

Jednym z ważnych czynników wpływających bezpośrednio na efektywność i wyniki firmy jest komunikacja wewnętrzna. Gdybyśmy musieli wymienić najistotniejsze elementy przyczyniające się do rozwoju firmy to komunikacja znalazłaby się tuż obok dobrego planu sprzedażowego. Mało kto zdaje sobie sprawę jak wartościowym zasobem każdej organizacji jest doskonale funkcjonująca komunikacja oraz jak wartościowym elementem i zarazem jednym z najtańszych narzędzi sprawnego zarządzania. Warto zatem, aby dział HR stał się spoiwem firmy na której budowana jest swoista komunikacja i który to za jej funkcjonowanie odpowiada lub powinien odpowiadać.

PR

W niektórych firmach tym zagadnieniem zajmuje się dział Public Relations, odpowiadający za PR wewnętrzny, ale ten skoncentrowany jest przede wszystkim na przekazywaniu informacji na zewnątrz dotyczących firmy, wytwarzaniu ważnego pozytywnego wizerunku pracodawcy i komunikujący o przeróżnych ogólnych zmianach zachodzących w firmie. Dział HR natomiast powinien zadbać o komunikację wewnętrzną, skupiającą się na wewnętrznej stronie życia organizacji. Rolą do spełniania w obszarze komunikacji wewnętrznej powinno być wsparcie komunikacji pomiędzy pracownikami a szefami oraz pomiędzy różnymi działami.

Komunikacja w firmie powinna być sprawna na wszystkich płaszczyznach i zawsze obustronna. Trudno dziś wyobrazić sobie jakąkolwiek organizację, nawet te liczące tylko kilku pracowników, w których nie istniałaby żadna forma komunikacji, taka firma nie miałaby szansy bytu, a juz tym bardziej najmniejszej szansy powodzenia. Aby być bardziej przekonującym możemy odnieść się do czasów prehistorycznych, gdzie warunkiem bezpiecznego istnienia oraz przeżycia plemion było wspólne wypracowanie i przestrzeganie zasad.

Wymagana współpraca

Ale nie tylko te formy życia wymagały współpracy, wiele wspaniałych budowli z czasów starożytności również wymagało od zespołów jasnego porozumienia i komunikowania się na każdym etapie prac. Tylko w ten sposób można było stworzyć rzeczy, które dziś budzą powszechny podziw i szacunek. I to nie tylko ze względu na walory estetyczne czy wizualne, ale właśnie z tego powodu, ze często oprócz sprawnej komunikacji nie było wiele innych narzędzi do wyboru. Dlaczego zatem dziś również w swoich przedsiębiorstwach nie mielibyśmy sięgać po sprawdzone, skuteczne, i jak zostało wspomniane na początku artykułu, jedne z najtańszych metod usprawniających dobre funkcjonowanie firm.

Poniżej zaprezentujemy sytuacje, w których pracownicy działu HR powinni być aktywni, aby zadbać o komunikację i uzyskać podniesienie efektywności organizacji w sytuacji do poszczególnych pracowników firmy.

Podobne artykuły:

Izabela Kluzek HPR Group Sp. z o.o. SelectOne Sp.k.