Kontrola i ocena

Kontrola i ocena Image courtesy of by jannoon028/FreeDigitalPhotos.net

Musisz zacząć od skutecznego motywowania. Potem możesz przejść do oceny rzeczywistego zaangażowania w pracę.

Ocenę pracownika można przeprowadzić za pomocą różnych narzędzi: komputera (email), telefonu, pisemnie etc. Wszystko zależy od przyjętych praktyk w firmie, od jej wielkości, ilości zatrudnionych pracowników i oczywiście Twojej preferencji jako menedżera.

Ocena wstępna

Jeszcze przed zatrudnieniem. Istota całego zagadnienia leży w dobrym doborze kandydata. Proces oceny zaczynaj zatem już na etapie rozmów kwalifikacyjnych.

Podobne artykuły:

Ocena 360 stopni

Pełna ocena zawierająca opinie od wszystkich wskazanych przez Ciebie pracowników, w tym od współpracowników ocenianego. Ale możesz prosić o ocenę również klientów sprzedawcy. Ideą tej formy oceniania jest uzyskanie jak najpełniejszej oceny sprzedawcy (przynajmniej staraj się być tak obiektywnym jak to tylko możliwe). Koncentruj się na problemie, a nie na człowieku. Jeśli przeprowadzasz ocenę 360 stopni to skoncentruj się na kilku następujących pytaniach, na które odpowiedzą wskazani przez Ciebie współpracownicy:

1. Czy Oceniany chętnie ponosi odpowiedzialność za podjęte decyzje?

2. Czy Oceniany zawsze rozważa alternatywy dla swoich działań oraz ich konsekwencje?

3. Czy oceniany podejmuje decyzje na czas?

4. Czy oceniany podejmuje natychmiastowe działania, gdy już podejmie decyzje?

5. Jakie style zarządzania preferuje Oceniany?

6. Jakie motywatory zwiększają jego zaangażowanie w pracę?

7. Jakie są mocne i słabe strony Ocenianego jako menedżera?

Lista pytań jest oczywiście niepełna i można ją dowolnie rozszerzać w zależności od potrzeb. Istotą skutecznej oceny 360 stopni jest jej częstotliwość.

Ocena wiedzy

Jeśli nie jesteś pewien jaka jest wiedza na tematy kluczowe dla firmy np. wiedza o produkcie lub usłudze, to musisz to sprawdzić.

Najlepszym sposobem to test wielokrotnego wyboru.

Ocena aktywności

Jako menedżer zespołu musisz być świadom, że jedną z najlepszych form kontroli i oceny aktywności i skuteczności sprzedawcy jest praca z nim w terenie. Zaplanuj sobie takie działania i sprawdź, jak pracują Twoi podwładni. Nie wykonuj za nich pracy, po prostu obserwuj i notuj. Czas na konkretną rozmowę oceniającą przyjdzie później.

Ocena zaangażowania

To jeden z najważniejszych obszarów podlegający ocenie, a zarazem najtrudniejszy. Trudno bowiem oceniać zaangażowanie nie wiedząc, co tak naprawdę motywuje Twojego sprzedawcę do pracy. Musisz zacząć od skutecznego motywowania. Potem możesz przejść do oceny rzeczywistego zaangażowania w pracę.

Podobne artykuły:

Menedżer Sprzedaży-Czekanów