Korzyści z zatrudniania pracowników 50+

Korzyści z zatrudniania pracowników 50+ http://www.sxc.hu/profile/macanudo

Dla pracodawców, którzy coraz częściej zaczynają doceniać doświadczonych i dojrzałych pracowników, państwo przygotowało wiele udogodnień wynikających z zatrudnienia osób, które ukończyły 50 rok życia.

Jeszcze nie tak dawno temu ukończenie 50 lat oznaczało schyłek kariery zawodowej. Dziś przekroczenie 50 roku życia nie musi wiązać się z zakończeniem życia zawodowego. Co więcej, osoby po 50-tce nadal mogą czerpać satysfakcję z wykonywanej pracy. Nadal też mogą rozwijać swoją karierę zawodową.

Aby zachęcić osoby dojrzałe do kontynuowania obranej ścieżki zawodowej, zostały wprowadzone rozwiązania ułatwiające starszym pracownikom uzupełnienie wiedzy zawodowej, poszerzenie posiadanych dotychczas kompetencji, a także nabycie zupełnie nowych umiejętności.

Również dla pracodawców, którzy coraz częściej zaczynają doceniać doświadczonych i dojrzałych pracowników, państwo przygotowało wiele udogodnień wynikających z zatrudnienia osób, które ukończyły 50 rok życia.

Sam minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz głośno i wyraźnie mówi, że w kwestii zatrudnień warto stawiać na osoby dojrzałe. Na jednej z konferencji prasowych, przekonywał, że pracownicy powyżej 50 roku życia nie tylko mają większe doświadczenie, ale także są bardziej lojalni wobec firmy.

Korzyści dla pracodawców

Pracodawca, który zatrudnia osobę bezrobotną w wieku 50+ jest czasowo (dokładnie przez okres 12 miesięcy) zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W momencie zatrudnienia osoby, która ukończyła 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn) zwolnienie to jest bezterminowe i przysługuje zarówno w przypadku obecnych pracowników, jak również osób nowo zatrudnionych.

Kolejnym instrumentem wspierającym pracodawców, którzy decydują się na zatrudnienie osób po 50 roku życia jest skrócenie okresu opłacania urlopu chorobowego. W momencie, kiedy choruje młodszy pracownik, pracodawca zobowiązany jest wypłacać mu 80% wynagrodzenia przez okres 33 dni. W przypadku, kiedy choruje pracownik 50+ pracodawca zapłaci tylko za 14 pierwszych dni absencji chorobowej. Za pozostały czas nieobecności w pracy, czyli od 15 dnia choroby zapłaci ZUS w postaci zasiłku chorobowego.

Pracodawcy zainteresowani rozwojem swoich starszych pracowników mogą skorzystać również z dofinansowania szkoleń i kursów zawodowych, organizowanych dla pracowników powyżej 50 roku życia z tzw. funduszu szkoleniowego. Wysokość takiego dofinansowania może sięgać nawet 80% kosztów szkolenia.

Co więcej, pracodawcy mogą również skorzystać z bezpłatnej pomocy doradcy zawodowego i uzyskać indywidualne porady zawodowe. Profesjonalny doradca na specjalne życzenie pracodawcy może dokonać analizy kompetencji pracowników, którzy przekroczyli 50 rok życia i zaproponować odpowiednie szkolenia uzupełniające kwalifikacje. Doradca może także pomóc w takim określeniu wymagań dla nowych stanowisk pracy, aby były one lepiej dostosowane do możliwości starszych pracowników.

Pracodawcy zatrudniający osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów doposażenia lub całkowitego wyposażenia stanowiska pracy. Zatrudniając takie osoby w ramach prac interwencyjnych lub prac publicznych, pracodawca może otrzymać refundację części kosztów poniesionych na ich wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Tekst pochodzi z bloga autora doradca-zawodowy.com

Przemysław Laskowski