Korzystne prognozy dla rynku pożyczek pozabankowych

Korzystne prognozy dla rynku pożyczek pozabankowych materiały prasowe

Dzisiejszy rynek pożyczek pozabankowych w niczym nie przypomina tego sprzed 10 lat. Wówczas tego rodzaju produkty finansowe oferowane były przez zaledwie kilka firm i traktowane jako pożyczki gorszej kategorii.

Dzisiaj pozabankowe pożyczki nie tylko wyszły z cienia, ale wręcz opanowały rynek kredytów niskokwotowych,
stając się poważną konkurencją dla banków. Jak wskazują eksperci, na tę dobrą koniunkturę firmy pożyczkowe
mogą liczyć jeszcze przez kilka kolejnych lat.

Jak wygląda rynek pożyczek pozabankowych w Polsce?

Udzielaniem pożyczek pozabankowych w Polsce zajmują się przede wszystkim firmy pożyczkowe (obok nich funkcjonują także pożyczki społecznościowe, które jednak mają znikomy udział w rynku). Pod względem modelu biznesowego można wyróżnić ich trzy rodzaje:

  • Firmy z obsługą domową
  • Firmy obsługujące klientów w placówkach
  • Firmy oferujące pożyczki przez Internet (w tym krótkoterminowe chwilówki oraz pożyczki na raty)

W ciągu ostatnich kilku lat największy rozwój odnotowały firmy oferujące pożyczki online. Według Związku Firm Pożyczkowych tylko jego członkowie (40 firm) w roku 2016 obsłużyli za pośrednictwem internetu aż 1,5 milionów klientów, udzielając im mikropożyczek o wartości przeszło 2,1 miliarda złotych (wartość całego rynku konsumenckich pożyczek pozabankowych szacowana jest obecnie na około 5 miliarda złotych, czyli 2 razy więcej niż w roku 2010). W porównaniu z rokiem poprzednim liczba klientów firm pożyczkowych wzrosła o niemal 10%, a wzrost wartości udzielanych pożyczek odnotowywany jest systematycznie od 2012 roku. Na tle oferty banków firmy pożyczkowe raczej ją uzupełniają, ponieważ dominują w obszarze pożyczek niskokwotowych do 4000 zł.

Skąd się bierze rosnąca popularność pozabankowych pożyczek?

Wymienione wyżej dane liczbowe są twardym dowodem na to, że Polacy coraz chętniej sięgają po pożyczki na rynku pozabankowym. Przyczyn tego zjawiska jest co najmniej kilka. Przede wszystkim warto zauważyć, że jest ono ściśle powiązane ze zmianą polityki banków w zakresie udzielania kredytów, jaka miała miejsce po kryzysie finansowym po 2007 r. Zaostrzenie przez nie kryteriów przyznawania kredytów pozbawiło znaczną część społeczeństwa szansy na uzyskanie finansowania z banku i siłą rzeczy skierowało na rynek pozabankowy, gdzie kryteria te są zdecydowanie łagodniejsze. Dużo większe znaczenie ma jednak rozwinięcie i udoskonalenie przez firmy pożyczkowe internetowego kanału obsługi klienta, co wpisuje się w globalny trend rozwoju sektora Fintech. Dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii do analizy wniosków oraz weryfikacji klientów online firmy pożyczkowe uprościły do niezbędnego minimum formalności związane z ubieganiem się o pożyczkę, a dodatkowo znacznie skróciły czas oczekiwania na gotówkę.

Dzisiaj na zaciągnięcie chwilówki online wystarczy poświęcić około 15 minut, siedząc wygodnie przed ekranem komputera lub smartfona. Za popularnością chwilówek internetowych stoją również atrakcyjne akcje promocyjne firm pożyczkowych, które oferując swoim nowym klientom tzw. pożyczki za darmo, przebijają pod względem kosztów zaciągnięcia kredytu ofertę banków" - przekonują eksperci porównywarki chwilówek online tmoney.pl.

Potencjał wzrostu rynku pożyczek pozabankowych w Polsce

O korzystnych perspektywach dla firm pożyczkowych w Polsce mówi w zasadzie większość analityków. Przykładem może być raport Twino Alternative Lending Index, Spring 2017 przygotowany przez firmę doradczą KPMG, według którego Polska jest jednym z najbardziej obiecujących rynków dla pożyczek alternatywnych w Europie, szczególnie działających w branży FinTech. Z raportu wynika, że duże szanse dla sektora pozabankowego wynikają z kilku przyczyn, a są nimi przede wszystkim:

  • Wciąż niski stopień zadłużenia kredytowego Polaków (53% w stosunku do 76% wśród konsumentów w strefie euro)
  • Utrudniony dostęp do kredytów bankowych (wysokie wymagania stawiane kredytobiorcom i surowe kryteria oceny zdolności kredytowej)

Warto także dodać, że mimo utrzymujących się niskich stóp procentowych, kredyty bankowe w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy znacznie podrożały, co tłumaczone jest m.in. wprowadzeniem podatku bankowego. O ile kiedyś bez trudu można było znaleźć ofertę kredytu gotówkowego z prowizją do 5%, o tyle teraz standardem staje się prowizja około 10%. Działające wyłącznie przez internet firmy pożyczkowe, mają dużo więcej od banków możliwości obniżania kosztów prowadzenia działalności, a przez to większe pole manewru operowaniem kosztami udzielanych pożyczek.