Kreatywne wykorzystanie serwera

Kreatywne wykorzystanie serwera Mikhail hoboton Popov stockphoto43.com

Okazuje się, że serwer jest niezwykle przydatny, zwłaszcza, gdy jedno przedsiębiorstwo ma kilka oddziałów. Przesyłanie danych staje się dzięki niemu o wiele prostsze.

Przez wielu przedsiębiorców, serwer jest wykorzystywany głównie jako miejsce, na którym przechowywane są pliki niezbędne do działania firmowej strony WWW. Pozostałe możliwości, jakie daje hosting często są niedoceniane. Jest to duże niedopatrzenie w czasach, gdy każda firma stara się optymalizować swoje usługi, w taki sposób, by spełniały jak najwięcej funkcji.

Serwer jest usługą, która może być użyta na wiele sposobów. To, w jakim stopniu zostanie wykorzystany potencjał hostingu, zależy od kreatywności pracowników oraz potrzeb firmy. Nie ulega wątpliwości, że jest to niezbędne narzędzie pracy w każdym nowoczesnym przedsiębiorstwie. Wbrew ogólnym opiniom, serwer nie tylko udostępnia firmowe strony WWW przeglądarkom internetowym, ale także usprawnia pracę oraz zwiększa jakość komunikacji na linii klient – firma.

Komunikacja z klientem

W obecnych czasach, klient dokonując wyboru firmy zwraca szczególną uwagę na poziom obsługi. Wszelkie udogodnienia i usprawnienia, które wpływają na szybkość komunikacji i wymiany danych są dużym plusem dla przedsiębiorstwa. Jednym z takich aspektów jest firmowy serwer, który może służyć jako platforma komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem, a klientami bądź kontrahentami. Dlatego wybierając hosting warto zwrócić uwagę zarówno na takie parametry jak: powierzchnia dyskowa czy transfer, ale również na możliwość tworzenia nieograniczonej liczby kont FTP w ramach usługi. To niezwykle istotny aspekt, który dość często jest pomijany bądź niedoceniany przez właścicieli serwera. Funkcjonalność ta może być wykorzystana na kilka sposobów.

Po pierwsze – oddzielne konto FTP dla każdego klienta to duże ułatwienie w wymianie plików między firmą, a zleceniodawcą. To bardzo wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które realizują rozbudowane projekty, gdzie wielkość tworzonych plików (np. graficznych) nie pozwala na przesyłanie ich e-mailem. Wiąże się to również z oszczędnością czasu klienta, ponieważ nie musi on osobiście dostarczać przygotowanych materiałów na nośnikach pamięci.

Podobne artykuły:

Po drugie - jest to rozwiązanie bezpieczne. Każde z kont FTP, które zostanie utworzone na serwerze, może posiadać indywidualny login oraz hasło zabezpieczające dostęp do konta. Ponadto dla każdego konta FTP dostęp do zasobów serwera może być ograniczony do dowolnego katalogu wraz z podkatalogami znajdującymi się na serwerze.

Dzięki temu istnieje możliwość udostępniania wszystkim klientom określonych zasobów serwera. To istotny aspekt w przypadku, gdy firma realizuje zlecenia dla kilku klientów jednocześnie. Zabezpieczenie hasłem każdego z udostępnionych folderów dedykowanych dla innych zleceniodawców zwiększa bezpieczeństwo przechowywanych danych (dowiedz się więcej z Bloga NetArt - http://blog.nazwa.pl/2010/04/27/wiele-kont-ftp-%E2%80%93-jak-je-wykorzystac/ ).

Usprawnienia wewnątrz firmy

Serwer to również duże udogodnienie, przyczyniające się do bardziej efektywnego obiegu i archiwizacji informacji wewnątrz firmy. Usprawnia pracę zatrudnionych osób, którzy mogą zamieszczać na nim firmowe dokumenty i bazy danych. Dzięki temu przedsiębiorstwo może łatwo i szybko udostępniać pliki zewnętrznym firmom i kontrahentom. Na serwerze mogą znajdować się także firmowe konta e-mail pracowników, łącznie z historią korespondencji. Jest to bardzo przydatne, np. w przypadku kiedy współpraca z pracownikiem dobiegnie końca lub firmowy komputer ulegnie awarii. Firma nie będzie miała problemów z odzyskaniem archiwum czy kontaktów.

Możliwość tworzenia wielu kont FTP znajduje również zastosowanie dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Wyznaczenie określonej powierzchni dyskowej dla pracownika, stworzenie konta FTP, zabezpieczenie jego folderu hasłem, daje gwarancję, że nikt niepożądany nie będzie miał dostępu do przechowywanych dokumentów. Dzięki temu pracownik może w bezpieczny sposób archiwizować dokumenty firmowe. Ponadto w razie awarii komputera, pliki zamieszczone na serwerze pozostają w stanie nienaruszonym. To istotny aspekt, który wpływa na bezpieczeństwo danych. Fizyczne dyski komputerów mają to do siebie, że są awaryjne, psują się. Zamieszczenie firmowych danych na serwerze to gwarancja dostępności dokumentów. Nawet jeśli nastąpi awaria to usługodawcy hostingowi wykonują kopie bezpieczeństwa plików zamieszczonych na serwerach czyli, tzw. back-upy. Przykładowo serwis nazwa.pl gwarantuje, że kopie danych zamieszczonych na serwerze wykonywane będą co 24h. Zmniejsza to znacznie ryzyko utraty firmowych dokumentów. Wybierając serwer warto dokładnie zapoznać się z jego specyfikacją. Możliwość tworzeniu wielu kont FTP w dużym stopniu może przyczynić się do zadowolenia klientów z korzystania z usług firmy. Takie zastosowanie serwera pozwala na efektywne wykorzystanie jego parametrów (powierzchni, transferu itp.)

Transfer serwera i powierzchnia dyskowa

Wykorzystywanie serwera w ten sposób wymaga od firmy dokładnego przeanalizowania parametrów transferu i powierzchni dyskowej. Częste wymiany plików, upload i download danych z serwera, w dużym stopniu wpływają na wykorzystanie transferu. Dlatego warto dokładnie zapoznać się ze specyfikacją usługi. Jednak należy uważać na niektórych usługodawców, ponieważ zdarza się, że podają transfer w skali roku, a rozliczają go miesięcznie. Jest to sytuacja niekorzystna dla użytkownika, ponieważ niewykorzystana w danym miesiącu ilość danych możliwych do przesłania nie przychodzi na kolejnych 30 dni. Jest to procedura, która może przynieść klientowi znaczne straty. Dzieje się tak dlatego, że bardzo często firmy w jednym miesiącu współpracują, np. jednym klientem bądź kontrahentem, a w innym okresie z ich usług korzysta dziesięciu interesantów. Dla firmy użytkującej hosting oznacza to dwie rzeczy. Przekroczenie transferu lub jego niepełne wykorzystanie w niektórych miesiącach.

Również powierzchnia dyskowa powinna być jednym z decydujących parametrów przy wyborze usługi. Warto zwrócić uwagę na to, ilu pracowników jest w firmie, jakich rozmiarów są pliki, które tworzą i archiwizują na serwerze oraz jak duża przestrzeń przeznaczona ma być na firmową korespondencję. Korzystnie jest również sprawdzić, czy powierzchnią dyskową serwera można dysponować dowolnie. Jest to ważna cecha, gdyż umożliwia dostosowanie hostingu do potrzeb firmy (niektóre przedsiębiorstwa stawiają na komunikację z klientem za pośrednictwem poczty e-mail inne natomiast przeznaczają większą przestrzeń dla kont FTP).

Jak kontrolować wykorzystane parametry?

W celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania serwera, a co za tym idzie ciągłości kontaktu między firmą a klientem, warto monitorować jego parametry, by przez nieuwagę ich nie przekroczyć. Niewielu hostingodawców umożliwia wgląd do tych danych (np. serwis nazwa.pl). Zazwyczaj, zbyt duże wykorzystanie możliwości serwera skutkuje zablokowaniem hostingu przez usługodawcę. Dlatego wybierając serwer koniecznie należy zwrócić uwagę na to, czy oprogramowanie do niego dołączone umożliwia dostęp do jego statystyk.

Kontakt pomiędzy firmą, a klientami bądź kontrahentami to bardzo ważny aspekt wpływający na wizerunek firmy. Im lepsze warunki obsługi klienta przedsiębiorstwo prezentuje, tym lepsze wyniki finansowe osiąga. Duży wpływ ma na to serwer WWW, a w szczególności jego efektywne i kreatywne wykorzystanie.

Podobne artykuły:

NetArt (serwis nazwa.pl) Daniel Kotyras