Kreatywność - czy można się jej nauczyć?

Kreatywność - czy można się jej nauczyć? Photo credit: victor_nuno / Foter

Rozwój jest koniecznością zarówno w biznesie jak i życiu osobistym. Wiele firm upadło tylko dlatego, że w odpowiednim momencie nie umiały twórczo przystosować się do zmienionych warunków rynkowych i kurczowo kontynuowały stare, “dobre” strategie.

W tych okolicznościach KREATYWNOŚĆ nabiera szczególnego znaczenia, a zauważanie nowych możliwości i twórcze działanie staje się koniecznością dobrego funkcjonowania w otaczającym nas świecie. Znakiem czasów są ogłoszenia: „przyjmę do pracy kreatywną osobę”.

Potrzebujemy więc wszyscy twórczego podejścia do wielu spraw, ale JAK TO ZROBIĆ, skoro rozpowszechniony jest pogląd, że kreatywnym trzeba się urodzić oraz że jest to cecha ściśle związana z wysoką inteligencją? Z tego przekonania wyciąga się dwa wnioski:

  • osoba bardzo inteligenta nie musi nic robić, żeby usprawnić swoje myślenie,
  • osoba, o przeciętnej inteligencji, nic nie może zrobić, żeby usprawnić swoje myślenie,.... i w rezultacie nic się w tym zakresie nie robi! TO JEST WIELKI BŁĄD.

KREATYWNOŚĆ możemy traktować jako umiejętność taką samą jak jazda na nartach czy samochodem. Jasne, że różne osoby będą miały różne wyniki, ale każda z nich może poprawić swoje rezultaty przez ćwiczenia. Ćwiczenie czyni mistrza. Na początku wydaje się to trudne, ale po pewnym czasie nie wiemy, jak to było możliwe, że kiedyś mieliśmy z tym problem.

Nasz umysł szybko zapamiętuje schemat każdego naszego działania i w sytuacji, którą rozpozna jako podobną, od razu stosuje znany wzorzec. Przy prowadzeniu samochodu bardzo się to przydaje, gdyż zastanawianie się kierowcy nad każdym ruchem uniemożliwiłoby mu jazdę. Musi działać błyskawicznie i odruchowo. W wielu innych życiowych sytuacjach ta cecha umysłu również świetnie się sprawdza i oszczędza nam mnóstwo czasu na zbędne zastanawianie się. Istnieje jednak druga strona medalu, kiedy stanowi ona przeszkodę w twórczym myśleniu.

Kreatywność polega na wychodzenie poza utarte wzorce. Największe odkrycia często były dokonywane dzięki przypadkowym obserwacjom, pomyłkom, nieprzewidzianym zdarzeniom. To jednak jest marnotrawny sposób rozwoju, który nie wykorzystuje całego potencjału naszego umysłu.

Potrzebujemy nauczyć się sposobów patrzenia na problemy i zadania z różnych stron oraz akceptacji każdego punktu widzenia jako jednego z możliwych. Trzeba umieć uwalniać się od starego schematu i tworzyć wiele nowych alternatywnych opcji. Warto umieć dokonywać wyboru pomiędzy różnymi – z pozoru tak samo atrakcyjnymi rozwiązaniami.

Podobne artykuły:

HOMO CREATORE Centrum Doradztwa i Szkoleń