Kto potrzebuje dedykowanych szkoleń?

Kto potrzebuje dedykowanych szkoleń? © Robert Kneschke - Fotolia.com

Zrekrutowanie i utrzymanie najlepszych pracowników jest kluczowym zadaniem dla menedżera. Bez wsparcia odpowiednio dobranego zespołu nie uda się nawet najlepszemu menedżerowi zrealizować projektów.

Jednak trudno oczekiwać od menedżera, aby był równocześnie ekspertem od technik rekrutacji. Nie taka jest jego rola w organizacji.

Wartościowi pracownicy

Każdy menedżer przyzna, że rekrutację pracowników traktuje jako niezwykle trudne i odpowiedzialne wyzwanie. Niezależnie od wysokości bezrobocia zawsze trudno znaleźć wartościowych i kompetentnych pracowników, którzy jeszcze muszą pasować stylem pracy i charakterem do specyfiki danego zespołu.

Osobami najbardziej zainteresowanymi odpowiednim doborem pracowników są właśnie ich bezpośredni przełożeni, gdyż to oni będą ponosić konsekwencje złego wyboru lub cieszyć się z wyników świetnego pracownika. Menedżerowie mają świadomość, że od nich zależy ostateczna decyzja rekrutacyjna i na nich spoczywa odpowiedzialność. Jednak ich priorytetem jest zarządzanie firmą i utrzymanie jej na rynku.

Rekrutacja

Rekrutacja pracowników nie jest codziennościa menedżerów. Nie mają więc możliwości doskonalić się w przeprowadzaniu procesu rekrutacyjnego. Wykonują ją incydentalnie – budując oraz rozwijając zespół. Nie ma powodu, aby każdy menedżer starał się być równocześnie ekspertem od narzędzi rekrutacyjnych. Nie musi on również zgłębiać tajników psychologii i znać definicji osobowości „sangwinika” czy „choleryka”.

Menedżer nie może poświęcać czasu na wielodniowe szkolenia z Assessment Center lub opracowywania macierzy kompetencji ani na uzyskiwanie certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia testów osobowości. Jeśli taka metoda analizy kandydatów okaże się niezbędna, menedżer zleca to specjalistom z własnego działu HR lub zewnętrznym doradcom. Czasem menedżerowie nie mają nawet wokół siebie osoby, która mogłaby dać im profesjonalną informację zwrotną i udzielić wskazówek na przyszłość.

Kompetencje

Jakie kompetencje powinien więc posiadać menedżer, aby skutecznie rekrutować, a równocześnie nie wgłębiać się w niepotrzebne mu niuanse? Zacznę od tego, jakie kompetencje powinien posiadać menedżer, a które równocześnie są użyteczne w procesie rekrutacji. Menedżer musi umieć określić, jakie miękkie i twarde kompetencje, wykształcenie, doświadczenie zawodowe powinna posiadać osoba na danym stanowisku w jego zespole, aby skutecznie realizowała postawione przed nią zadania.

Naszym zdaniem każdy świadomy menedżer taki obraz nosi w swojej głowie, zaś przy przelewaniu tego opisu na papier mogą menedżerowi pomóc specjaliści z HR lub odpowiednio przeszkolona asystentka. Analogicznie jest z tworzeniem profilu kandydata do ogłoszenia rekrutacyjnego. Wystarczy, że menedżer poda najważniejsze wymogi i opis zadań. Szczegółami mogą się zająć inni, gdyż szkoda na to cennego czasu menedżera.

Nes Healthcare Polska Anna Daria Nowicka