Kultura dominacji w zarządzaniu

Kultura dominacji w zarządzaniu Image courtesy of sscreations/FreeDigitalPhotos.net

Kultura dominacji to pogoń za doskonałością. Jakie są jednak jej skutki? Czy można powiedzieć, że jest warto? Kultura dominacji, to jedna z czterech kultur, jakie opisał Czesław Sikorski w swojej książce 'Kultura organizacyjna'.


Szczegółowe strategie zarządzania kulturą dominacji oraz opisy pozostałych trzech typów kultury znajdziesz w książce pt.: "Kultura organizacyjna", autortwa Czesława Sikorskiego (Wydawnictwo C.H. Beck, 2006).
Wszelkie skróty i uzupełnienia za zgodą Wydawcy.CH Beck