Kurs językowy, a potrzeby partnera biznesowego

Kurs językowy, a potrzeby partnera biznesowego Photo credit: andreco / Foter

W dobie powszechności kursów językowych oraz ich dostępności zarówno w Internecie jak i tradycyjnych instytucjach szkoleniowych wydawać by się mogło, że znalezienie przez klienta biznesowego gotowego kursu językowego będzie proste.

Na rynku usług edukacyjnych funkcjonuje wiele różnych szkół językowych o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim. Ich działalność jest z założenia dedykowana organizacji oraz prowadzeniu szkoleń językowych dla odbiorców korporacyjnych.

Mimo to, niejednokrotnie zostają one postawione przed dylematem w jaki sposób zaplanować i zorganizować w pełni efektywny kurs języka obcego dla klienta wywodzącego się z sektora biznesowego.

Potrzeby

Kolejne pojawiające się pytania dotyczą następujących kwestii: jak profesjonalnie zdiagnozować jego potrzeby w zakresie kluczowych kompetencji językowych, a także jak optymalnie wykorzystać jego możliwości lokalowe i czasowe. Przeprowadzenie wnikliwej analizy i zdiagnozowanie rzeczywistych potrzeb klienta jest absolutnie niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia efektywnego szkolenia językowego.

Efektywny kurs językowy

Co kryje się pod hasłem efektywny kurs językowy? Jakie znaczenie mają potrzeby partnera biznesowego? Zacznijmy może od zdefiniowania podstawowych pojęć: efektywny, potrzeby językowe oraz partner biznesowy

Istnieje wiele obiegowych synonimów zastępujących w mowie potocznej słowo ‘’efektywny’’, jednakże zarówno dla szkoły językowej, jak i potencjalnego konsumenta (w tym przypadku klienta biznesowego), najbardziej istotne są te, które bezpośrednio odnoszą się do specyfiki jego działalności.

‘’Efektywny’’ to: wywołujący określony, zgodny z zamierzeniem skutek, dający dobre wyniki, spełniający oczekiwania oraz zaspokajający potrzeby. Czym są ‘’potrzeby’’ w rozumieniu klienta? Potrzeba stanowi subiektywne odczucie braku, bez zaspokojenia którego nie jest możliwe osiągnięcie czy też utrzymanie pewnych ważnych dla jednostki celów lub stanów. Zatem, w fazie początkowej, najważniejszą funkcją instytucji szkoleniowej jest bardzo dokładne określenie i poznanie tych potrzeb.

Partner biznesowy

Kim, w rozumieniu instytucji szkoleniowej, jest partner biznesowy? Nasz potencjalny partner to w tym wypadku klient korporacyjny. To firma/osoba, którą traktujemy profesjonalnie, jak równorzędnego współpracownika, z którym na określonych zasadach i warunkach uczestniczymy w konkretnym przedsięwzięciu. Z partnerem wspólnie poszukujemy rozwiązań, które zaspokoją jego potrzeby, wynikające ze specyfiki jego działalności na rynku. Tylko takie podejście, czy raczej układ partnerski, w połączeniu z całkowitą orientacją na klienta może w przyszłości przynieść wymierne efekty oraz satysfakcję dla obu współpracujących stron.

Diagnoza potrzeb

Jak ją przeprowadzić? Jakich użyć narzędzi diagnostycznych, aby precyzyjnie określić wszelkie luki kompetencyjne w zakresie znajomości języka obcego, które są istotne dla danej firmy?

Można tego dokonać na kilka sposobów, poczynając od najbardziej ogólnych analiz, a kończąc na bardzo szczegółowych opracowaniach. W ofertach instytucji edukacyjnych znajdziemy obecnie wiele różnych form i sposobów przeprowadzania analizy potrzeb językowych, zwanych często audytami językowymi. Zawsze zmierzają one do udzielenia odpowiedzi na podstawowe pytanie: czego dokładnie potrzebuje klient korporacyjny w zakresie języków obcych? Spójrzmy na kilka z nich.

Podobne artykuły:

Skrivanek Sp. z o.o. Warszawa