Łatwiej uaktywniać niepełnosprawnych

Łatwiej uaktywniać niepełnosprawnych nf.pl

Jak informuje Rzeczpospolita więcej osób skorzysta ze szkoleń dla pracowników zakładów aktywności zawodowej.
W sobotę, 25 sierpnia, wchodzi w życie nowe rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej.


Zmienione przepisy doprecyzowują lub zmieniają niektóre dotychczas obowiązujące regulacje dotyczące tworzenia i działania tych zakładów. Uwzględniają także wiele wniosków i postulatów zgłaszanych przez marszałków oraz organizatorów ZAZ.


W nowym rozporządzeniu nie będzie już ustalenia, że pieniądze z PFRON mogą być kierowane na szkolenia i wynagrodzenia wyłącznie osób zajmujących się działalnością rehabilitacyjną. Po zmianach środki z funduszu będą mogły wspierać zatrudnienie i szkolenia całego personelu ZAZ.


Jednocześnie rozporządzenie ogranicza finansowanie szkoleń dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, które są aktywizowane w ZAZ.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów