Lean management w rekrutacji dzięki HR Factory (cz. 2)

Lean management w rekrutacji dzięki HR Factory (cz. 2) Freepik.com

W poprzednim artykule opisaliśmy dwie pierwsze zasady lean management, które wspiera pierwszy w Polsce marketplace rekrutacyjny HRfactory.pl w procesie rekrutacji. Pora na kolejne

Przypomnijmy dwie pierwsze zasady:

  • Określenie wartości dla klienta (ang. specify value)
  • Zidentyfikowanie strumienia wartości i wszystkich czynności w strumieniu wartości (ang. identify the value stream)

Poniżej omawiamy trzy kolejne, ściśle wiążąc je z realiami działów HR – oby stały się inspiracją do zmian w kierunku lean recruitement.

3. Ciągły przepływ (ang. flow)

Na pierwszy rzut oka sformułowanie to wydaje się ściśle związane z produkcją, ale czy na pewno? Nie ma rekrutera, który nie spotkałby się z odmową kandydata, który przyjął inną ofertę pracy jeszcze zanim doszło do pierwszego spotkania lub już w trakcie procesu. Ale to dopiero wierzchołek góry lodowej, bowiem u jej podstawy leży samo pozyskanie kandydatów. Większość przestojów w rekrutacji pojawia się nie tylko na wspomnianym w poprzednim artykule żmudnym procesie zawierania współpracy z agencjami rekrutacyjnymi, ale znacznie głębiej, bo już na etapie dotarcia do obecnych na rynku pracy kandydatów, którzy do tego będą zainteresowani zmianą pracy na naszą firmę i jednocześnie odpowiadających stawianym wymaganiom. Tutaj dodatkowy wpływ na czas pozyskiwania wartościowych aplikacji ma branża, lokalizacja czy inne zmienne ściśle związane z wymaganiami stanowiska. Szczęśliwi ci, którzy nie mają problemów z dostępem do kandydatów, jednak każda mniej standardowa rekrutacja, rzadziej spotykane wymagania i umiejętności czy mniej atrakcyjna lokalizacja pracodawcy to ogromne wyzwanie.

Aby zapewnić flow w rekrutacji, musimy starać się o nieprzerwany dopływ wartościowych kandydatów. W tym celu działy HR powinny nie tylko dbać o employer branding, ale także odpowiednio współpracować z rekruterami i headhunterami z agencji rekrutacyjnych, którzy w swoich sieciach kontaktów potrafią wyszukać najbardziej skomplikowane profile kandydatów odpowiadające potrzebom naszej firmy – w końcu to ich praca. Skąd jednak dany rekruter ma się dowiedzieć, że szukamy osoby o wyjątkowej kombinacji umiejętności i doświadczenia, którą on akurat zna? Rekruterzy już wiedzą, że pracodawcy zamieszczają swoje oferty na HRfactory.pl, a umieszczone tam ogłoszenia spotykają się z ich szybkim odzewem.

4. System ssący (ang. pull)

Mówiąc innymi słowy – odpowiadanie na faktyczne zapotrzebowanie, a nie opieranie się na prognozach. Warunek ten jest jednak ściśle uzależniony od poprzedniej zasady – jeśli nie mamy flow w procesie rekrutacji, a więc proces oczekiwania na aplikacje kandydatów przeciąga się, czekanie na faktyczne zapotrzebowanie tylko wydłuża ostateczne osiągnięcie efektu. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że powinniśmy rekrutować „na zapas” z braku ciągłego przepływu. Przy wysokiej intensywności przepływu (świadomość rotacji, naturalnych zmian w zatrudnieniu) rekrutacja na zapas (candidate pipeline) może być elementem flow – ale tylko jeśli faktycznie niesie wartość i pozwala dostarczyć kandydatów na czas, a nie powoduje stratę (brak ostatecznej oferty zatrudnienia i przyjęcie przez kandydata innej oferty). Dlatego, aby móc wprowadzić system ssący, należy zacząć od zadbania o punkt poprzedni, gdyż brak ciągłego i łatwego dostępu do kandydatów będzie rzutował na efektywność całego procesu rekrutacji.

5. Dążenie do doskonałości (ang. perfection) – kaizen

Ostatnia zasada jest ukoronowaniem całej metodologii – jap. kaizen, czyli ciągłe dążenie do doskonałości jest warunkiem koniecznym działania całego systemu. Ustalone raz reguły przynoszące korzystne efekty mogą za rok obrócić się przeciwko nam, jeśli nie będziemy szli z duchem ciągłego doskonalenia. Zbliżamy się tutaj ponownie do zasady „2 – Zidentyfikowanie strumienia wartości”, która wskazuje nam, jak należy rewidować dotychczasowe procedury. Ponad nią jest jednak chęć doskonalenia, czyli nie tylko sprawdzania, czy coś działa i czy wnosi wartość, ale także ciągłego pytania: czy mogłoby przynosić większą wartość?

Jedną z odpowiedzi na pytanie o większą wartość procesu rekrutacji z pewnością jest rozwiązanie oferowane przez portal HRfactory.pl, który łączy w sobie założenia służące lean recruitement i pozwala na doskonalenie i podnoszenie efektywności rekrutacji poprzez uproszczenie współpracy pomiędzy agencjami rekrutacyjnymi i pracodawcami. A co Ty dziś zrobisz, by Twoje procesy rekrutacyjne wnosiły większą wartość?

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat marketplace'ów rekrutacyjnych, pobierz e-book.

HRfactory.pl