Liderzy, Transformatorzy i Goniący w rekrutacji

Liderzy, Transformatorzy i Goniący w rekrutacji fotolia

Aż 66% firm planuje zwiększyć zatrudnienie specjalistów i menedżerów w ciągu najbliższych 3 miesięcy – wskazują najnowsze wyniki badania Antal Global Snapshot.

Dane pokazują, że po raz kolejny mamy do czynienia z najlepszą sytuacją na rynku pracy od 2008 roku i potwierdzają dobrą koniunkturę dla pracowników średniego i wyższego szczebla.

W porównaniu do poprzedniej prognozy, dynamika zatrudnienia wzrosła o 3 punkty procentowe. Natomiast tylko 11% respondentów odpowiedziało, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy planuje przeprowadzić redukcje zatrudnienia wśród tej grupy zawodowej, co jest równoznaczne ze spadkiem o 3 punkty procentowe w stosunku do wyników uzyskanych na początku 2014 roku.

Antal International Antal International

– Dane te pokazują, że polskie firmy bardzo dobrze wykorzystują korzystną koniunkturę, która panuje na rynku. Pracodawcy patrzą w przyszłość i chcą zatrudniać. Wiedzą, że przyjęty do pracy dobry specjalista bądź menedżer może stanowić ogromną wartość dodaną dla przedsiębiorstwa, umożliwiając jego szybszy rozwój, szerszy portfel usług, a także ekspansję na inne rynki – podkreśla Artur Skiba, prezes Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Antal International Antal International

Liderzy rekrutacji

Do liderów w zatrudnianiu specjalistów i menedżerów niezmiennie należy branża SSC/BPO, w której 88% pracodawców planuje zatrudniać w ciągu 3 najbliższych miesięcy, a tylko 3% z nich przewiduje zwolnienia w tym okresie. Na drugim miejscu znajduje się sektor IT-Oprogramowanie (analogicznie 77%-8%). Obydwa sektory od lat przewyższają średnią dynamikę rekrutacji dla Polski.
W gronie liderów znalazła się także branża E-Commerce i Nowe Media. 16. edycja badania Antal Global Snapshot pokazuje, że aż 76% pracodawców z tego obszaru będzie zatrudniać w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Jak podkreślają konsultanci Antal International sektor ten jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w polskiej gospodarce.

– Polscy konsumenci coraz chętniej korzystają z możliwości dokonywania zakupów przez Internet, związku z tym wiele firm, głównie z obszaru handlu, zauważyło potrzebę zatrudnienia specjalistów i menedżerów ds. e-commerce. Rosnąca wartość rynku zwiększyła także naturalną potrzebę komunikacji z konsumentem w cyfrowym świecie i tym samym także zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu marketingu internetowego – podkreśla Aneta Gierak, konsultant Antal Sales & Marketing.

Wart uwagi jest także obszar usług prawnych, aż 64% zapytanych kancelarii prawnych zadeklarowało chęć zwiększenia zatrudniania w ciągu 3 najbliższych miesięcy. Co spowodowane jest między innymi dużą dostępnością specjalistów i menedżerów na rynku.

– Kancelarie prawne wykorzystują nie tylko aktualnie trwającą restrukturyzacje w wewnętrznych zespołach prawnych przedsiębiorstw, ale także pojawienie się tak zwanej „pierwszej fali” kandydatów, wynikającej z uwolnienia zawodu adwokata i radcy prawnego. Możliwość przebierania w kandydatach i coraz lepsze wyniki finansowe w konsekwencji powodują, że firmy z tego obszaru nie boją się zatrudniać – komentuje Konrad Gniadek, konsultant Antal Legal.

Wyniki 16. edycji badań Antal Global Snapshot wskazują także, że aż 65% pracodawców związanych z sektorem Motoryzacji i Lotnictwa będzie zatrudniać w ciągu najbliższych 3 miesięcy.
– Odnotowany wzrost gospodarczy oraz dobre nastroje przedsiębiorców związanych z produkcją u naszych zachodnich partnerów w naturalny sposób przekładają się na sytuację w Polsce. Dochodząca do tego niepewna sytuacja panująca na wschodzie powoduje, że coraz częściej międzynarodowe korporacje podejmują działania mające na celu przeniesienie części produkcji w rejony stabilniejsze, na czym korzystają zakłady na terenie Polski – podkreśla Konrad Królikowski, lider zespołu Antal Engineering & Operations. Do branż, które przodują w rekrutacji należą również: Księgowość i Consulting (67%) oraz FMCG (64%).

Transformatorzy

16. edycja badania Antal Global Snapshot wykazała także bardzo dużą dynamikę zatrudnienia w sektorze Bankowość. Aż 75% pracodawców zadeklarowało, że planuje zatrudniać w ciągu najbliższych 3 miesięcy, przy czym 22% z nich opowiedziało się za redukcjami w tym okresie.

– Duża chęć zatrudniania u pracodawców z obszaru bankowości jest naturalnym efektem poprawy koniunktury na rynku. Od kilku kwartałów obserwujemy wzrost zatrudnienia na stanowiskach front office związanych z obsługą klienta, co pociąga za sobą również tworzenie wakatów w back office oraz dla menedżerów. Znaczny odsetek pracodawców przewidujących redukcje wiąże się m.in. z tym, że branża mocno otworzyła się na nowe technologie. Zwolnienia grupowe dotyczą najczęściej sieci sprzedaży, której zadania przejmują nowoczesne narzędzia IT, mające ułatwić klientom korzystanie z usług banku – zaznacza Aneta Czernek, starszy konsultant Antal Banking & Insurance.

Według Antal Global Snapshot dużą dynamikę zatrudnienia przewiduje się także w takich branżach jak: Telekomunikacja, Handel detaliczny, Ubezpieczenia czy IT - Sprzęt.

Stabilne sektory

Branże z niższą niż średnia dynamiką zatrudniania, a jednocześnie bardzo niskim odsetkiem pracodawców przewidujących zwolnienia, uznać można za stabilne. Do nich zaliczają się sektory: Energia – ropa i gaz, Reklama, media i marketing, Produkcja przemysłowa oraz Elektronika, a także branża TSL.
Konsultanci Antal zwracają uwagę na stabilność sektora Transport – Spedycja – Logistyka, w którym 58% pracodawców zadeklarowało chęć zatrudniania specjalistów i menedżerów.
– Czwarty kwartał roku w branży TSL to jeden z najbardziej dynamicznych i wyczekiwanych okresów, który zawsze wiąże się ze wzrostem zamówień, zwiększeniem stanów magazynowych i większym transportem. Stąd przedsiębiorcy chcący  zmaksymalizować zyski, poprzez obsługę jak największej liczby klientów w dość krótkim czasie, zaczynają przygotowywać się między innymi szukając nowych pracowników i rozwiązań logistycznych – podkreśla Fabian Pietras, lider zespołu Antal Engineering & Operations.

Goniący

W branżach, które odnotowały nieco słabszą dynamikę zatrudnienia, sytuacja nie jest zła. Ponad 40% pracodawców planujących rekrutacje daje podstawy sądzić, że firmy te pozytywnie postrzegają swoje perspektywy rozwoju. Jak wskazują konsultanci Antal International, w branży farmaceutycznej – mimo prognoz wskazujących umiarkowany optymizm (44%) – możemy liczyć na lepszą koniunkturę, ale w dłuższej perspektywie.

– Firmy farmaceutyczne przetrwały trudny okres wynikający ze zmian w prawie farmaceutycznym i refundacyjnym w związku z czym nastroje panujące w branży są o wiele lepsze niż kilkanaście miesięcy temu. Pracodawcy utrzymują jednak umiarkowany optymizm, jeśli chodzi o prognozy zatrudniania sił sprzedaży. Firmy te skupiają się na rozwoju produktów, co generuje raczej potrzeby rekrutacyjne w działach wsparcia, np. B+R. W kolejnym etapie spodziewamy się rozbudowy struktur handlowych – zaznacza Joanna Kuzioła, menedżer Antal Pharma & Medical Devices.
Za liderami gonią także: Zdrowie, Nieruchomości, Budownictwo, branża chemiczna oraz Hutnictwo – Górnictwo – Przemysł Ciężki.

Polska na tle innych krajów

Wyniki 16 edycji Antal Global Snapshot wskazują, że tendencje rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej są podobne jak w Polsce: 65% pracodawców w regionie planuje zatrudniać w ciągu najbliższych 3 miesięcy, a 12% z nich zasugerowało redukcję etatów. Polska i nasz region bardzo dobrze wypadają na tle tak zwanych gospodarek dojrzałych, które nieco gorzej plasują się pod względem prognozowanej dynamiki rekrutacji – Belgia (59%), Francja (50%), Niemcy (34%), czy Austria (36%).

Antal International Sp. z o.o. Artur Skiba