Lifelong learning, czyli kstałcenie ustawiczne

Lifelong learning, czyli kstałcenie ustawiczne fot. Biblioteca Centrala Chisinau/Flickr

W ostatnich latach wśród dorosłych mieszkańców naszego kraju obserwujemy wzrost świadomości konieczności ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji oraz doskonalenia umiejętności.

Założenia lifelong learning

Kształcenie ustawiczne to proces stałego odnawiania, doskonalenia oraz rozwijania kwalifikacji jednostki, zarówno ogólnych, osobistych, jak i zawodowych, trwającym w ciągu całego jej życia.

Model lifelong learning, czyli model uczenia się przez całe życie rozumiany jest jako całość aktywności poznawczych podejmowanych w trakcie życia z myślą o pogłębieniu wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji zarówno z przyczyn osobistych, społecznych, jak i zawodowych).

Realizacja założeń modelu lifelong learning może odbywać się w różnoraki sposób, m.in. poprzez:

  • Udział w szkoleniach, kursach zawodowych lub hobbystycznych.
  • Studia podyplomowe.
  • Udział w wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach.
  • Oglądanie lub słuchanie audycji edukacyjnych.
  • Czytanie czasopism edukacyjnych.
  • E-learning.

Kształcenie ustawiczne z jednej strony jest indywidualną sprawą jednostki, która podnosi swoje kwalifikacje z własnej inicjatywy i na własny koszt. Z drugiej strony projektowanie ścieżki kształcenia ustawicznego może leżeć u podstawy planów rozwoju organizacji, która udoskonala się wraz z nabywaniem nowych kompetencji przez pracowników. W tym przypadku kształcenie ustawiczne finansowane jest przez pracodawcę i ma postać specjalistycznych kursów i szkoleń.

Polskie realia

Jak pokazują wyniki badań Polsce daleko jeszcze do osiągnięcia pułapu unijnych założeń. Jednak czy naprawdę sytuacja jest tak niekorzystna?

W ostatnich latach wśród dorosłych mieszkańców naszego kraju obserwujemy wzrost świadomości konieczności ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji oraz doskonalenia umiejętności. Świadomość ta jest coraz większa nie tylko wśród osób poszukujących pracy, dla których rozwój własnych kompetencji daje szansę na uzyskanie zatrudnienia. Trend ten jest widoczny także wśród osób zatrudnionych, które widząc dynamiczne zmiany na rynku pracy, dostosowują się do nich poprzez udział w szkoleniach, kursach i warsztatach. Pracownicy wiedzą, że w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości jednymi z najważniejszych cech dla pracodawcy są elastyczność oraz zdolność i gotowość do szybkiego uczenia się. Z tego powodu chętnie doszkalają się, a wiedzę zdobytą na kursach wykorzystują w swojej pracy, czyniąc ją szybszą i efektywniejszą.

Edukey Eliza Dyguda