Magia iluzji i sprzedaży podczas VI edycji Kongresu Sprzedaż

Magia iluzji i sprzedaży podczas VI edycji Kongresu Sprzedaż tumblr.com

Podczas VI edycji Kongresu Sprzedaż można było m.in. poznać podobieństwa i różnice między sztuczkami iluzjonistów i handlowców.

Zarówno magicy jak i handlowcy potrafią zręcznie sterować uwagą i pamięcią odbiorców. – Sprzedaż i iluzja to tak naprawdę budowanie emocji – powiedział Szymon Kudła, mówca biznesowy. Większość nieświadomych potrzeb i schematów decyzyjnych u klienta można rozpoznać lub przewidzieć.

- Zarówno w sprzedaży jak i w iluzji wykorzystuje się tak zwany efekt WOW – mówił Paweł Kluz, iluzjonista. – Trzeba pozytywnie zaskoczyć klienta i na tym wrażeniu budować sprzedaż – dodał.

Podobne artykuły:

Prelegenci omówili także rolę szczęścia i przypadku w pracy handlowca i iluzjonisty. – Przypadek pomaga, ale szczęście sprzyja przygotowanym – podkreślił Szymon Kudła.

- Jest jednak kluczowa różnica między iluzją a sprzedażą – podkreślił Paweł KIuz. – Sprzedaż nie może polegać na oszukiwaniu klienta. A iluzja jest sama w sobie sztuczką, rodzajem oszustwa.

- Polski klient jest „poturbowany ściemami” – powiedział Szymon Kudła. – Ci, którzy grają w otwarte karty, są na fali wznoszącej.

Efektywna rekrutacja dobrych handlowców

Dr Coleen O’Brien, wiceprezes Inernational Developement & Consulting, przedstawiła schemat efektywnej rekrutacji dobrych hadlowców. – W zasadzie firmy nigdy nie powinny przerywać rekrutacji handlowców – mówiła. – Dobrych handlowców trzeba szukać jak klientów – wskazała. Omówiła także najefektywniejsze sposoby szukania kandydatów. – Internet daje ilość, ale polecenia od pracowników jakość. Dlatego warto szukać wszystkimi kanałami.

Dodała także, że najlepsi handlowcy, jakich może pozyskać firma, najprawdopodobniej nie szukają akurat pracy, gdyż są zadowoleni z firmy, w której akurat pracują. Dlatego trzeba ich szukać aktywnie.

W znalezieniu najlepszych kandydatów pomaga analityka, zwłaszcza big data. – Należy określić, jakie cechy mają twoi najlepsi handlowcy i szukać podobnych ludzi. – mówiła. – Należy także analizować kanały sprzedaży. Jeśli któryś jest nieskuteczny, nie ma powodu by dalej z niego korzystać

VI edycja Kongresu Sprzedaż, odbywa się w Warszawie w dniach 3-4 kwietnia.

Nowoczesna Firma S.A. Olimpia Wolf Konrad Budek