Maraton czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania

Maraton czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania sxc.hu

W biznesie nie tylko technologie błyskawicznie się rozwijają. Dynamikę współczesnego świata widać szczególnie w branży informatycznej, gdzie niczym w soczewce skupiają się jednocześnie najnowsze trendy w technologii oraz zarządzaniu.

To w segmencie IT dokonuje się rewolucja w zarządzaniu projektami, która porywa nie tylko dostawców rozwiązań IT, ale – chyba po raz pierwszy w historii informatyki – stawia realne potrzeby klientów w absolutnym centrum procesu tworzenia oprogramowania. Rewolucję tę przyniosły zwinne metodyki prowadzenia projektów informatycznych. Co sprawiło, że za ich przyczyną dokonał się prawdziwy przewrót na rynku oprogramowania dla firm?

Szybko i elastycznie

Metodyka zwinna (z ang. Agile) to sposób realizacji projektów – głównie informatycznych. Często jest przeciwstawiana tradycyjnej metodyce kaskadowej czy prototypowej.

Jakie są zatem podstawowe cechy modelu zwinnego, stawiające go w opozycji do metod „tradycyjnych”? Podstawowe zalety metodyki zwinnej można zamknąć w dwóch słowach: szybko i elastycznie.

Szybko – bo w porównaniu z innymi metodami zarządzania projektami, model zwinny pozwala na osiągnięcie w krótkim czasie mierzalnych, zauważalnych dla klientów efektów. W przypadku projektów informatycznych oznacza to po prostu, że pierwsze działające elementy systemów klienci dostają znacznie, znacznie szybciej niż w przypadku klasycznego zarządzania.

Elastycznie – bo podzielenie realizacji projektu na krótkie odcinki czasowe, umożliwia jego elastyczne korygowanie, reagowanie na uwagi klientów czy sprawne rozwiązywanie nowych problemów, pojawiających się w trakcie prac.

Sprint vs maraton czyli system idealnie skrojony

Elastyczność zarządzania zwinnego wynika z innej filozofii realizacji projektu. O ile w zarządzaniu tradycyjnym etapy realizacji są podzielone na długie odcinki czasowe (nawet kilkumiesięczne), w których wykonuje się szeroki zakres prac, to w metodyce zwinnej prace są podzielone na krótkie, około dwutygodniowe etapy nazywane sprintami. Celem każdego sprintu jest dostarczenie takiego fragmentu oprogramowania, aby osiągnąć konkretne efekty biznesowe.

Odmienną filozofię konstrukcji obu tych metod dobrze oddaje przykład krawca – w przypadku metod tradycyjnych jest to jeden pomiar na początku szycia ubrania, a następnie oczekiwanie na ostateczny ubiór. W metodyce zwinnej mielibyśmy do czynienia z częstymi przymiarkami, co z jednej strony pozwala na skrojenie ubrania idealnie według potrzeb, z drugiej zaś umożliwia dokonywanie poprawek praktycznie do samego końca.

Cel: potrzeby klienta

Metodyka zwinna ma jeden główny cel: klient ma szybko otrzymać działający produkt. Oczywiście nie oznacza to, że produkt – czyli na przykład system informatyczny – powstanie szybko w ostatecznej postaci. Kluczem metodyki zwinnej jest raczej podział czasowo-funkcjonalny projektu. W przeciwieństwie do klasycznych metod zarządzania projektami, w stylu zwinnym etapy cząstkowe są krótsze i nastawione na uzyskanie konkretnych, widocznych dla klienta efektów – mówiąc wprost, uruchamianie kolejnych, działających modułów i funkcji systemu.

Podobne artykuły:

Nie jest też żadną tajemnicą, że niektóre kwestie w realizacji projektu informatycznego pojawiają się dopiero w trakcie jego wykonywania, w przysłowiowym „praniu”. Klient może na przykład zdecydować o poszerzeniu czy zawężeniu zakresu prac, zmienić plany względem początkowych zamierzeń, objąć informatyzacją nowe procesy biznesowe. O ile w przypadku metodyki tradycyjnej zmiany takie poważnie naruszyłyby cały projekt (jeśli zupełnie go nie przekreśliły), to w metodyce zwinnej wprowadzenie ewentualnych zmian nie stwarza już tak poważnego ryzyka.

Klient oczekuje korzyści. I je otrzymuje

Paradoksalnie, inny jest też efekt prac w obu metodykach. W metodyce klasycznej celem działania zespołu jest zbudowanie dla klienta systemu o określonych cechach, funkcjonalnościach. Podejście takie zakłada, że klient jeszcze przed rozpoczęciem prac nad stworzeniem systemu w pełni wie, czego potrzebuje, jak ma wyglądać ostateczna wersja systemu, jakie funkcje ma on realizować. Jest to jednak założenie zwykle nieprawdziwe. Klient, inwestując w systemy informatyczne w istocie oczekuje konkretnych, określonych korzyści biznesowych, a nie stworzenia – nawet bardzo sprawnego i złożonego – systemu informatycznego. A na rozwiązywanie konkretnych problemów biznesowych nastawiona jest – z samej swojej definicji – metodyka zwinna. Bowiem już po pierwszych sprintach otrzymujemy rozwiązania, które możemy uruchomić i czerpać z nich korzyści.

Rozwód zanim się znienawidzimy

Zwinne metodyki zarządzania projektami również mają, bardzo istotną zaletę. Ważną zarówno z punktu finansowego – i dla wykonawcy, i dla klienta – jak i sprawności zarządzania, czy nawet wizerunku. Podzielenie projektu na krótkie, na bieżąco oceniane odcinki pozwala obu stronom oceniać szanse na pomyślną realizację. Przy większych wdrożeniach jest to zaleta wręcz niesłychana, klient bowiem ma gwarancję przerwania finansowania projektu informatycznego, gdy zauważy że nie spełnia on jego oczekiwań, a wykonawca nie musi angażować swojego wysiłku w prace, za które klient może nie zapłacić. Zwinny model prowadzenia projektów informatycznych sprawdza się idealnie w sytuacjach krytycznych, konfliktowych – pozwala bowiem stronom, przy relatywnie niskich stratach , na szybkie wycofanie się z realizacji umowy, bez konieczności dochodzenia roszczeń np. na drodze sądowej. Klienci po prostu płacą za czas poświęcony na realizację projektu, co przy podziale go na krótkie etapy (wspomniane sprinty), znacznie zmniejsza koszty w przypadku rezygnacji (zaniechania dalszych prac).

Porównanie metodyki zwinnej i tradycyjnej

Metodyka zwinnaMetodyka tradycyjna
Rezultatem jest oprogramowanie, którego klient potrzebujeRezultatem jest oprogramowanie opisane w dokumentacji projektowej
Projekt podzielony na krótkie etapyProjekt podzielony na długie etapy
Szybkie efektyOstateczny efekt na koniec projektu
Stopniowe oddawanie funkcjiCały system wdrażany jednorazowo
Łatwe wprowadzanie korekt i zmianWprowadzanie korekt utrudnione
Niższe koszty rezygnacji z projektuWysokie koszty rezygnacji z projektu
Mniejsze ryzyko niepowodzeniaWiększe ryzyko niepowodzenia
Osiągnięcie określonych korzyści biznesowychOpracowanie systemu o zdefiniowanych cechach


Sente Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Ada Kwiatkowska-Skórka