Maraton nowoczesnego biznesu

Maraton nowoczesnego biznesu sxc.hu

Nowoczesny biznes to maraton – bez weekendów, przerw obiadowych, snu. Dziś coraz więcej przedsiębiorców nie może pozwolić sobie na przestój, bo to może oznaczać straty, tak jak to było z 20-minutową awarią sklepu Amazon, która kosztowała 2,3 mln dol.

Oddzielną kwestię stanowi narażenie firmy na utratę wizerunku – oprócz zysków traci ona również lojalność klientów i wiarygodność w oczach swoich pracowników. Odzyskanie reputacji zajmuje znacznie więcej czasu i wysiłku, niż przywrócenie działającej infrastruktury. Dlaczego więc nie zabezpieczyć się zawczasu?

Ograniczona dostępność to straty

Niestety, do niedawna większość przedsiębiorców zadawała sobie to pytanie dopiero po fakcie. Co więcej, wielu administratorów nie było w stanie zapobiec awariom i utracie danych, ponieważ rozwiązania dostępne na rynku nie spełniały potrzeb lub wiązały się ze zbyt wysokimi kosztami (ponadto sprzedawano je jako rozwiązania klasy korporacyjnej). Ten stan rzeczy potwierdzają wyniki badań. W globalnym sondażu przeprowadzonym na zlecenie Veeam 82 proc dyrektorów ds. informatyki przyznało, że nie jest w stanie zapewnić ciągłego dostępu do danych i infrastruktury IT. Problem ograniczonej dostępności prowadzi obecnie do bezpośrednich strat (średnio ponad 2 mln dol. rocznie), niższej produktywności oraz utraty danych, których nie można odzyskać nawet z kopii zapasowych.

Always-On Business

Problemy te stają się jeszcze bardziej dotkliwe w czasach kryzysu. W trudnych warunkach ekonomicznych firmy potrzebują stuprocentowej gwarancji, że ich infrastruktura IT nie zawiedzie w krytycznym momencie. Bezawaryjny i stabilny system, który zapewnia natychmiastowy, nieprzerwany dostęp do plików i aplikacji, staje się dziś jednym z kluczowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Model ciągłości biznesowej firmy (Always-On Business), który zastępuje starą zasadę „5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie” polega na dostępności danych i aplikacji przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie.

Bezpieczeństwo

Drugim wymogiem współczesnego biznesu, obok dostępności informacji, jest bezpieczeństwo pamięci masowej oraz możliwość przywrócenia działania systemu w sytuacji krytycznej. Tutaj główną rolę odgrywa system kopii zapasowych. Jego zadaniem jest zapewnienie ciągłości procesów biznesowych oraz możliwości przywrócenia infrastruktury lub jej części z dowolnego miejsca, bez przeciążania środowiska IT. Backup to rodzaj ubezpieczenia, gwarancja odpowiedniej ochrony i stabilnego działania nowoczesnego centrum danych.

Globalny rynek kopii zapasowych i przywracania danych (Backup & Recovery) jest dziś wart 5 miliardów dolarów i rośnie średnio o 9–10 proc. rocznie. Takie tempo wzrostu można uzasadnić z jednej strony przejściem na nowy model biznesowy i potrzebą niezawodnej ochrony systemów IT, z drugiej — coraz popularniejszą wirtualizacją. Według prognoz Gartnera (https://www.gartner.com/doc/2911617/forecast-x-server-virtualization-worldwide) do 2018 r. odsetek zwirtualizowanych serwerów sięgnie 82 proc., podczas gdy już teraz przekracza 50 proc. Serwery wirtualne zawierają ogromne ilości danych, których utrata może wpędzić firmy w kłopoty. Aby temu zapobiec, należy regularnie tworzyć kopie zapasowe plików.

Systemy muszą iść z duchem czasu

Systemy backupu oraz przywracania danych muszą iść z duchem czasu i oferować narzędzia uwzględniające złożoną architekturę nowoczesnych środowisk IT oraz zapobiegające utracie danych. Czy jest to możliwe? Oczywiście.

Nowa generacja rozwiązań dla backupu i przywracania danych oferuje zaawansowane technologie. Są to np. migawki, które umożliwiają tworzenie kopii zapasowych co 15 minut i przywracanie albo całych maszyn wirtualnych, albo poszczególnych woluminów, a nawet plików bez przeciążania systemu. W ten sposób wskaźnik punktu i czasu przywracania (RTPO) skracany jest do kwadransa, gwarantując bezpieczeństwo danych i aplikacji. Co więcej, kopie zapasowe tworzone są zgodnie z regułą „3-2-1”, co oznacza tworzenie trzech kopii jednocześnie, w tym drugiej w postaci fizycznej na zdalnym serwerze i trzeciej w chmurze. Dzięki temu użytkownik ma stały dostęp do plików z dowolnego miejsca na świecie, bez względu na potencjalne awarie. Oprogramowanie umożliwia szybkie znalezienie plików przechowywanych w innym miejscu i odtworzenie danych.

Podobne artykuły:

Rozwiązania także dla MSP

Warto zauważyć, że do niedawna technologia ta była niedostępna dla większości przedsiębiorców i dyrektorów ze względu na wysokie koszty i ograniczoną liczbę zastosowań. Dziś rynek oferuje rozwiązania dla małych i średnich firm. Zapewniają one odpowiedni poziom ochrony poprzez tworzenie kopii zapasowych w najkrótszym możliwym czasie, zapewniając pełną przejrzystość systemu. Wyspecjalizowane technologie (jak np. wspomniane migawki sprzętowe) spełniają potrzeby dyrektorów ds. informatyki, umożliwiając im reagowanie na wyzwania biznesowe obecne w dzisiejszych warunkach ekonomicznych.

Lepiej dmuchać na zimne

Opisywane tu narzędzia powstały, aby rozwiązać jeden problem – utratę dostępu do danych, plików i aplikacji, a także przestojów, które zawsze oznaczają straty. W czasach kryzysu mogą one poważnie zaszkodzić firmie, a nawet doprowadzić do jej upadku. Aby nie być mądrym po szkodzie, lepiej dmuchać na zimne.

Do niedawna przedsiębiorca musiał jeszcze wybierać między optymalizacją budżetu a ochroną danych i aplikacji. Teraz nie ma się już nad czym zastanawiać. Dostępne na rynku wysokiej jakości rozwiązania spełniają wszystkie potrzeby współczesnych przedsiębiorstw. Dzięki bezpieczeństwu i dostępności informacji całodobowa działalność staje się rzeczywistością milionów przedsiębiorców z całego świata, wyznaczając nowy kierunek ewolucji firm – Always-On Business.

Veeam Software Krzysztof Rachwalski