Matras z nagrodą Gwiazdy Jakości Obsługi 2017

Matras z nagrodą Gwiazdy Jakości Obsługi 2017 Matras

W Światowym Dniu Konsumenta, Polski Program Jakości Obsługi po raz 10 podsumował swoje coroczne badania. Podczas tradycyjnej gali w siedzibie Business Centre Club wyłoniono liderów poszczególnych branż i przyznano tytuły Gwiazdy Jakości Obsługi.

Już po raz kolejny Matras znalazł się wśród przedsiębiorstw należących do grona najprzyjaźniejszych firm w Polsce, wyróżniających się wysokim wskaźnikiem CSI (Customer Satisfaction Index – satysfakcji konsumentów).  Sieć została oceniona przez konsumentów jako firma i marka, która stosuje przyjazne procedury i jest godna rekomendacji oraz zaufania. Standardy Obsługi w Matrasie zostały uznane jako wzorcowe.

Gwiazdy Jakości Obsługi są nagrodami wyjątkowo wysoko cenionymi przez spółki z każdej branży. Wpływa na to fakt, że kluczowym elementem, są tu opinie 10 milionów konsumentów, którzy przez cały rok oceniają poszczególne firmy. Polski Program Jakość Obsługi przy wsparciu wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Harward Business Review, od lat utrzymuje swój elitarny charakter, wyróżniając wyłącznie wąskie grono podmiotów. W zależności od szerokości branży wyłania w każdej kategorii jedynie od 1 do 3 laureatów. Tym razem wśród nagrodzonych firm znaleźli się wyłącznie liderzy rynku. Poza Matrasem są to m.in. Samsung, Orlen, Statoil, Bank Zachodni WBK, ING, Warta, T-mobile czy Play.

Sieć księgarń Matras w opiniach konsumentów wykazała się najwyższą dbałość o obsługę klienta w ubiegłym roku i zyskała ich pozytywne rekomendacje na rok 2017.

„Nagroda Gwiazda Jakości Obsługi 2017 to dla nas sygnał, że pozytywnie wyróżniamy się na tle naszej branży oraz że strategia, którą przyjęliśmy, jest właściwa i doceniana przez osoby odwiedzające nasze księgarnie. Prawdziwe gratulacje należą się naszym pracownikom, ta nagroda jest właśnie dla księgarzy, gdyż to ich bezpośredni kontakt, wiedza i umiejętności prowadzą do satysfakcji klienta” – podkreśla Zarząd Spółki.

Program Jakość Obsługi jest corocznym rankingiem konsumenckim, prowadzonym w celu wyłonienia najbardziej przyjaznych firm w danej branży. Misją tego projektu jest poprawa jakości obsługi w Polsce poprzez udostępnienie nowoczesnego kanału komunikacji pomiędzy klientami a przedsiębiorstwami.