Mediacja to wciąż kształtująca się w Polsce profesja

Mediacja to wciąż kształtująca się w Polsce profesja www.sxc.hu

5 grudnia br. na spotkaniu "Okrągłego stołu organizacji mediatorów" reprezentanci 33 organizacji i dwóch obserwatorów podjęli współpracę w obszarze popularyzacji idei polubownego rozwiązywania konfliktów i tworzenia nowej jakości mediacji w Polsce.

O tym, że mediacja stanowi jedną z alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz że polega na odformalizowanym i poufnym procesie z udziałem bezstronnego – mediatora – w Polsce wie wciąż za mało osób. 

Wsparcie dla procesu sądowego

Mediator to nowa, wciąż jeszcze kształtująca się w Polsce profesja. Na rynku działa około 70 stowarzyszeń, w sądach funkcjonują listy stałych mediatorów tych organizacji, ale potrzeba zdecydowanie więcej dbałości i zaangażowania w ich aktualizację. W przeciwnym wypadku nie będą podstawą do budowania pozycji partnerstwa we współpracy z sędziami.

Podobne artykuły:

Mediacja jest wsparciem dla procesu sądowego. Tymczasem sędziowie postrzegają ją jako działanie, które ten proces wydłuża. Praca nad budowaniem zaufania do zawodu mediatora i stosowanie dobrych praktyk stały na czele listy priorytetów spotkania.

Należy wyposażyć sędziów w „gwarancję” należycie wykonanej mediacji, a ta z kolei będzie wynikiem m.in. odpowiedniego przygotowania osób do pełnienia funkcji mediatora. Ewaluacja i wysokie standardy kształcenia - od tego zależy pomyślność propagowania idei mediacji i prawidłowe oraz efektywne działanie całego środowiska.

Budowanie wiarygodności

Szkolenia powinny być realizowane według jasno określonych standardów, a te z kolei winny być transparentne i upublicznione. Na spotkaniu poruszona była również kwestia uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu mediatora. Omawiane zagadnienia, zdaniem większości uczestników okrągłego stołu, przyczynią się do budowania wiarygodności środowiska mediatorów.

Podobne artykuły:

W efekcie zaowocuje to z pewnością korzyściami w tym m.in. zwiększeniem świadomości społecznej w zakresie sposobów polubownego rozwiązywania konfliktów i równocześnie wzrostem liczby spraw kierowanych przez sądy do mediacji.

Mediatorzy uzgodnili, że wypracują mechanizm współpracy bez konieczności tworzenia jednej centralnej organizacji.  

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów