Mentor jako skuteczne wsparcie w rozwoju zawodowym

Mentor jako skuteczne wsparcie w rozwoju zawodowym Alexander Raths - Fotolia

Brazylijski pisarz i poeta Paulo Coelho wyliczył w powieści "Czarownica z Portobello", że ludzie uczą się w 25% od Mistrza, w 25% słuchając samych siebie, w 25% od przyjaciół, a w 25% uczy ich czas.

Jak wiemy, relacja Mistrz – uczeń jest stara jak świat o rola Mentora liczy sobie tyle ile Odyseja Homera. Mentor był przyjacielem Odysa, któremu ten powierzył wychowanie swego syna, Telemacha. Mentor był równocześnie nauczycielem, wychowawcą i głównym opiekunem.

Współczesny mentoring oparty jest na partnerskiej relacji między doświadczonym mistrzem a uczniem. To proces przekazywania wartości, umiejętności, postaw, wiedzy, kapitału społecznego i udzielanie dojrzałego wsparcia w pracy i rozwoju osobistym. A przede wszystkim – przekazywanie doświadczenia i kompetencji. Zwykle – w obie strony.

Mentor to mądry nauczyciel, Mistrz, który pomaga odkryć  drogi do naszego potencjału.

Wg autorów opublikowanego na harvardzkich stronach artykułu “Why Mentoring Matters in a Hypercompetitive World” autorstwa  Thomasa J. DeLong, Johna J. Gabarro i Roberta J. Lees, dobry mentor potrafi w przejrzysty i zrozumiały sposób komunikować rzeczy pozytywne i negatywne. Współpracuje w sposób motywujący do rozwoju i doskonalenia. Daje poczucie bezpieczeństwa w takim stopniu, że redukuje obawy przed podejmowania ryzyka. Gwarantuje poufność pozwalającą dzielić się wewnętrznymi obawami i lękami. Wspiera w określaniu elastycznych i ambitnych celów. Pokazuje, w końcu,  możliwości i podkreśla wyzwania, które nam samym mogą umknąć.

Wyzwanie - zmiana zawodowa

Każda zmiana zawodowa jest dla nas dużym wyzwaniem. Wiąże się z licznymi obawami, lękami i pytaniami, na które wolelibyśmy znaleźć odpowiedź. Stawia nas w sytuacjach wyboru jednej drogi spośród wielu opcji. W momentach, w których wskazówka pomocna w podjęciu decyzji, bywa bezcenna.

Podobne artykuły:Do takich sytuacji należy moment wyboru szkoły średniej, rodzaju szkoły wyższej, kierunku studiów, tematu pracy magisterskiej, której poświęcimy kawał czasu swojego życia. Mentor będzie ważnym wsparciem w  mądrym budowaniu sieci kontaktów zawodowych, przy podejmowaniu decyzji o pierwszym stażu i podjęciu pierwszej pracy. Bezcenny w momencie przygotowywania się do objęcia nowych ról zawodowych czy do ważnych zmian lub udziału w nowych projektach w swoich firmach i organizacjach.

Łatwiej przejść to co "nie do przejścia"

Rolą dobrego mentora jest upraszczanie spraw tam, gdzie sprawy wydają nam się „nie do przejścia”. Tak się dzieje, kiedy tracimy dystans. Doświadczony mentor pozwoli nam „podzielić słonia na kawałki”, wesprze w nazwaniu naszego marzenia zawodowego a następnie pokaże, jak podzielić je na etapy realne do realizacji. Kiedy lęk zablokuje naszą kreatywność i obniży motywację do działania, mentor pomoże nam „naładować akumulator” i dotrzeć do źródeł motywacji, ponieważ sam już wielokrotnie przeżył podobne momenty zwątpienia.

Będzie nam przypominał, że profesjonalni rekruterzy i przyszli szefowie patrzą na kandydata całościowo, skanując go pod kątem rozwoju w pięciu podstawowych sferach. Należą do nich umysł, emocje, ciało, duchowość oraz jakość relacji z samym sobą i z innymi.
Mentor zatem pomaga w projektowaniu długoterminowego sukcesu, pomagając odnaleźć to, co w nas najlepsze, najmocniejsze  i unikalne.

Gdybyśmy mieli zrobić listę głównych korzyści z mentoringu, znajdą się na niej:

  • Wsparcie mentora pozwalające na pogłębienie samoświadomości i umiejętności trafnej analizy otoczenia.
  • Redukcja obaw i leków związanych z podejmowaniem trudnych decyzji zawodowych oraz ich potencjalnymi konsekwencjami.
  • Redukcja błędnych decyzji dzięki dostępowi do doświadczeń mentora.
  • Posiadanie życzliwego, mądrego, profesjonalnego i zaufanego mistrza, który przeszedł już podobną drogę zawodową i poświęca nam dziś swoją uwagę.
  • Tworzenie silnej relacji z doświadczoną osobą, ułatwiającej poruszanie się w życiu osobistym i zawodowym.
  • Uczenie się poprzez doświadczenie i obserwację, nowej roli mentora (podopieczny/ uczeń/ mentee może dojrzeć do roli mentora - przepływ wiedzy pomiędzy mentorem i uczniem zyskuje szczególny, osobisty wymiar).
  • Uświadomienia sobie i zwiększenie zakresu wpływu na własne życie.
  • Przełożenie własnych marzeń zawodowych na konkretny plan działania. Zdefiniowanie własnych celów zawodowych w oparciu o własne mocne strony i talenty.

Wszystko to, bezcenne!

Życzę każdemu z czytelników dobrodziejstwa, którego dane było mi zaznać osobiście. Na różnych etapach rozwoju zawodowego spotkałam ludzi, którzy byli moimi mądrymi i wspierającymi mentorami. Dziś mogę to dobro zwrócić tworząc warunki i rynek pracy dla profesjonalnych mentorów w ramach Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu oraz jako mentorka dla innych, którzy potrzebują mojego doświadczenia i uważności.

Podobne artykuły:

Artykuł stanowi  fragment książki " Zasady skutecznej kariery", autorstwa Beaty Kapcewicz na podstawie doświadczeń 15 000 menedżerów, klientów Architektów Kariery. Książka ukaże się pod koniec października br. na polskim rynku.

Joanna Malinowska-Parzydło
Doradca strategiczny w obszarze zarządzania kapitałem reputacji i marki osobistej, kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw, zintegrowanej komunikacji i przywództwa. Obecnie CEO Personal Brand Institute. Założycielka i Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu. Mentorka w polskiej edycji programu Fundacji Hillary Clinton Vital Voices. Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet.

kontakt: psm@mentoring.org.plJoanna Malinowska - Parzydło Nowoczesna Firma S.A.