Między wierszami CV

Między wierszami CV Carl Dwyer (stock.xchng)

Data i miejsce urodzenia, stan cywilny, ukończona (i dawno zapomniana) uczelnia, przebieg życia zawodowego, hobby... Jakie informacje o kompetencjach kandydata dla specjalistów od rekrutacji niosą ze sobą te dane? Bardzo często niewystarczające…

Dane osobowe takie jaka data i miejsce urodzenia czy stan cywilny właściwie nie mają żadnego przełożenia na to jakim dana osoba może być pracownikiem. Ukończone studia? Tylko w przypadku niektórych zawodów, jednak najczęściej edukacja z wykonywanym zawodem ma dziś niewiele wspólnego. Hobby najczęściej również ma się nijak do poszukiwanych kompetencji. Bo co wynika z informacji, że księgowy lubi grę w piłkę siatkową? Najbardziej wartościowe wydają się informacje na temat ścieżki kariery kandydata. Jednak z tych informacji nie zawsze można dowiedzieć się jak pracował i czy ma odpowiednie kwalifikacje do danego zawodu. Poziom stanowisk w różnych firmach bywa całkowicie odmienny. Czasami osoba na stanowisku specjalisty z danej dziedziny w jednej firmie wykonuje bardziej odpowiedzialne zadania niż osoba na stanowisku kierownika czy dyrektora w innym przedsiębiorstwie. Również nazwy stanowisk nie precyzują dokładnie wykonywanych zadań i mogą wprowadzać w błąd. 

Rekruter czyta

Mimo, że większość informacji zawartych w CV nie odzwierciedla kompetencji posiadanych przez kandydatów, rekruterzy często opierają swój wybór wyłącznie na nim. Na szczęście w ostatnim czasie coraz częściej stosuje się nowoczesne narzędzia do pomiaru kompetencji kandydatów. Daje to nadzieję na rozpoczęcie ery profesjonalnej rekrutacji na polskim rynku pracy. – Jedną z niezawodnych metod pomiaru kompetencji i predyspozycji osobowościowych kandydatów są testy kompetencyjne. Ich zastosowanie pozwala na lepszą weryfikację kompetencji i umiejętności kandydatów. Minimalizują ryzyko zatrudnienia nieodpowiedniej osoby w krótkim czasie. Badają te cechy indywidualne kandydatów do pracy, które mogą wpływać na ich profil zawodowy. Podczas testu sprawdza się zdolność do radzenia sobie z wybranymi typami zadań, których poziom wykonania można w jakiś sposób zmierzyć, a wyniki takiego pomiaru można jednoznacznie wartościować - mówi  Karol Fekner, Prezes Zarządu manBase SA, dostawcy innowacyjnych usług rekrutacyjnych opartych na testach psychometrycznych on-line.

Test ma badać kompetencje

Czego można dowiedzieć się za pomocą testów rekrutacyjnych? Wartościowe testy powinny badać pięć podstawowych cech osobowości. Pozwoli to sprawdzić jakie predyspozycje osobowościowe przejawia kandydat. – Dzięki testom zastosowanym w procesie rekrutacji można określić orientacyjny poziom stabilności emocjonalnej,  ekstrawertyzmu, otwartości,  ugodowości czy sumienności . Taka wiedza, zestawiona z innymi danymi o kandydacie, może być pomocna przy zatrudnieniu odpowiedniego pracownika – mówi Andżelika Korczak – Urban, Psycholog z Poznania. Dobry test powinien badać również poziom kompetencji z zakresu inteligencji, kreatywności i biometrii. - Dzięki testom on-line zastosowanym już w pierwszym etapie selekcji kandydatów, każdą aplikującą osobę można traktować i opisać wyłącznie jako pewien zbiór kompetencji, predyspozycji i innych zasobów do wykorzystania przez pracodawcę. To pozwala na poznanie kompetencji kandydata jeszcze przed zaroszeniem go na rozmowę. Dzięki temu firma odbędzie spotkania z już sprawdzonymi osobami i nie pominie żadnego wartościowego na oferowane stanowisko. Testy dają również obiektywny obraz wyników i przeświadczenie kandydatów o sprawiedliwym prowadzeniu procesu rekrutacyjnego – mówi Marek Bańczyk, członek polsko-amerykańskiego zespołu badawczego, który opracował system manBase.

CV, czyli życiorys zawodowy ma na celu zapoznanie pracodawcy z istotnymi informacjami o kandydatach. Okazuje się jednak, że istotne informacje zawarte są między wierszami CV i bez wsparcia innego narzędzia rekrutacyjnego trudno je odczytać. W samym CV natomiast - wygląda na to, że jedną z najważniejszych wiadomości może być kontakt. Przynajmniej wiadomo, że bez niego odzew ze strony firmy jest mało prawdopodobny.

Podobne artykuły:


Kongres Kadry