Miękki HR w dobie kryzysu

Miękki HR w dobie kryzysu Image courtesy of by nokhoog_buchachon/FreeDigitalPhotos.net

Kryzys gospodarczy bardzo drastycznie zmienia rzeczywistość, w której muszą się odnaleźć zarówno pracownicy jak i pracodawcy.

Rynek pracy w Polsce zmienił się z rynku, na którym warunki dyktował pracownik, na „rynek pracodawcy”. Coraz mniejsza ilość ogłoszeń rekrutacyjnych w prasie i na specjalistycznych portalach, oraz rosnąca ilość aplikacji kandydatów do pracy pojawiająca się na skrzynkach e-mailowych rekruterów, to wyraźny sygnał, że nadszedł czas dużych zmian.

Zmiany te mają już swoje odzwierciedlenie w strategiach firm, również w obszarze HR. Wiele firm dało się ponieść nowemu trendowi dominacji pracodawcy na rynku pracy i swoją pozycję demonstrują przez drastyczne zaniechanie strategii przyjaznej pracownikowi.

Sytuacja przypomina trochę bajkę o mrówce i koniku polnym. Coraz więcej firm zaczyna zachowywać się, jak konik, który krótkowzrocznie wykorzystując okres urodzaju, nie myśli o przyszłości, tłumacząc swoje zachowanie trudnymi warunkami. W czasie kryzysu firmy powinny być raczej mrówkami, które nie zważając na urodzaj pory letniej, pracują i zbierają zapasy na zimę.

Podobne artykuły:

W kryzysie pracodawcy jest łatwiej

Pracodawcy często wykorzystują to, że rynek pracy jest im dziś przychylny, a czasy ze względu na kryzys trudne, więc przestają przywiązywać wagę do działań w obszarze HR. Trudne decyzje o zwolnieniach, czy obniżeniu płac, w wielu firmach są koniecznością i mają uchronić przedsiębiorstwa przed bankructwem. Część przedsiębiorstw posługuje się jednak kryzysem, jako wymówką, która pozwoli im na wytłumaczenie swoich niepopularnych i często nieprzemyślane operacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL).

Zjawisko to jest doskonale widoczne np. w "nieeleganckim" sposobie rozstawania się z pracownikami. Pierwsze cięcia kosztów, jakie są dokonywane w firmach, to zmniejszanie nakładów na szkolenia oraz inne działania pionów HR. Wiele przedsiębiorców nie myśli jednak, jak zapełnić powstałą lukę.  Nie wszystkie działania w obszarze HR należy ograniczać i nie wszystkie generują wysokie koszty. Może okazać się, że korzyści płynące z cięć niektórych pozycji w budżecie działów personalnych będą niższe od kosztów, jakie poniesie organizacja z tego tytułu w długiej perspektywie.

Jeżeli rezygnujemy z tych najbardziej kosztogennych elementów, to róbmy to rozsądnie i poszukujmy innych narzędzi, które w dobie dekoniunktury będą dla nas bardziej efektywne. Firmy powinny pamiętać, że tak jak dla mrówki i konika polnego nieuniknione było to, że po lecie przyjdzie zima, tak dla gospodarki oczywiste jest, że po dobie rynku pracodawcy, znów przyjdzie czas rynku pracy pracownika i to właśnie teraz jest czas, który należy wykorzystać, aby się do tego przygotować.Warto, więc aby piony personalne w dobie kryzysu zastosowały "strategię spiżarni".

Czym jest "strategia spiżarni"?

"Strategia spiżarni" zakłada, że czas, w którym pozyskanie pracowników jest dużo łatwiejsze, firma powinna wykorzystać na uporządkowanie procesów personalnych w firmie, zoptymalizowanie ich oraz podniesienie jakości zasobów ludzkich.

Taktyka ta składa się z trzech etapów:
1. Budowanie spiżarni - budowanie wewnętrznego rynku pracy (wewnątrz organizacji), uporządkowanie procesów w obszarze HR, promowanie możliwości rozwoju pracowników wewnątrz firmy, optymalizacja kosztów rekrutacji, działanie lokalne - myślenie globalne, mentoring, szkolenia,
2. Zarządzanie spiżarnią - m.in. księga zastępstw, ścieżki kariery,
3. Korzystanie ze spiżarni - korzyści wynikające ze strategii spiżarni.

Strategia spiżarni jest zbiorem umiejętnie dobranych narzędzi HR, które ujęte w spójny system mogą dać ogromne korzyści firmie. Podstawowym założeniem tej teorii jest wykorzystanie podejścia procesowego w działaniach w obszarze ZZL. Główną zaletą strategii spiżarni jest powrót do dobrze znanych, ale często zapomnianych metod, które co najważniejsze nie generują wysokich kosztów. Strategia spiżarni to strategia na czas kryzysu.

Podobne artykuły:


Katarzyna Międła IMPEL HR Service