Mikrofaktoring dla małych firm

Mikrofaktoring dla małych firm sxc.hu

Mimo ożywienia gospodarczego, na rynku w dalszym ciągu odczuwalne są skutki okresu spadków i niepokoju związanego z trwającym do niedawna kryzysem finansowym.

Jego następstwem jest między innymi problem zatorów płatniczych, będących poważnym utrudnieniem dla funkcjonowania małych firm. W tych warunkach poprawa płynności finansowej stała się dla nich bardzo istotnym wyzwaniem. Jednocześnie można zauważyć pominięcie grupy mikroprzedsiębiorstw, które nie mogą liczyć na finansowanie z rynku.

Dziedzina nowa, dynamika wysoka

W Polsce faktoring jest jeszcze dziedziną stosunkowo młodą – świadczy o tym chociażby fakt, że Polski Związek Faktorów zrzeszający 21 podmiotów finansujących ponad 80% obrotów na rynku został założony dopiero pod koniec 2001 roku. Dynamika rozwoju jest jednak bardzo wysoka. Obecnie zauważyć można ewolucję rynku w kierunku obsługi coraz to mniejszych podmiotów. Wynika to z dużej liczby ofert – koszty pozyskania klientów z segmentu średnich i dużych firm są coraz wyższe, co powoduje że przyjaźniej spogląda się na ten niezagospodarowany jeszcze segment gospodarki. Kwestią czasu jest więc powstanie takiej oferty.

Podobne artykuły:

Brakuje ofert dla MŚP

Niewiele podmiotów oferuje usługi z zakresu faktoringu dla segmentu mikrofirm, ponieważ większość firm faktoringowych i banków uważa finansowanie MSP za bardzo ryzykowne. Realny koszt faktoringu (obejmujący wszelkie prowizje i opłaty dodatkowe) jest wysoki i może przekraczać nawet 20% w skali roku, a może być jeszcze wyższy. Sposobem na dotarcie do tego segmentu jest skupienie się na obsłudze części z nich, czyli małych przedsiębiorstw które współpracują z dużymi, wiarygodnymi odbiorcami.

Konieczność pokrycia kosztów materiałów i produkcji może wpłynąć na płynność finansową firmy i spowodować, że nie będzie ona w stanie realizować dalszych zleceń. Zaspokojenie potrzeb najmniejszych i najbardziej licznych przedsiębiorstw powinno być celem podmiotów finansujących handel. Pierwsze kroki w tym kierunku poczyniła już m.in. firma Raiffeisen, która wprowadziła ofertę mikrofaktoringu. Rynek wciąż czeka. 

Arkadiusz Kleszcz