Młodzi przedsiębiorcy doceniają zmiany. Najbardziej chwalą wsparcie PARP

Młodzi przedsiębiorcy doceniają zmiany. Najbardziej chwalą wsparcie PARP Sergey Nivens - Fotolia

Aż 60 proc. właścicieli firm do 35 roku życia docenia zmiany sytuacji przedsiębiorczości w Polsce w ciągu minionej dekady – wynika z badania Fundacji Obserwatorium Zarządzania. Wraz z wiekiem ocena przemian jest coraz gorsza.

Zdania na temat zmiany sytuacji przedsiębiorczości w Polsce w ciągu minionej dekady są podzielone. Najczęściej wybierane odpowiedzi to -5, czyli ocena najniższa i +2, czyli ocena pozytywna, słaba. Ogólna opina na temat zmian potencjału polskiej przedsiębiorczości jest jednak negatywna. Po zsumowaniu odpowiedzi od -5 do -1 okazuje się, że osoby, które ich udzieliły, stanowią aż 48 proc. wszystkich respondentów, podczas gdy przedsiębiorcy, którzy udzielili odpowiedzi od 1 do 5, to 39 proc. badanych. 

Pytanie: Jak ocenia Pan/i zmianę potencjału przedsiębiorczości w Polsce w ciągu ostatniej dekady?

Grafiki FOZ fot.: FOZ
 

Źródło: Fundacja Obserwatorium Zarządzania

Co ciekawe, rosnący potencjał polskiej przedsiębiorczości bardziej dostrzegają ludzie młodzi. Aż 60 proc. osób do 35 roku życia oceniło zmiany pozytywnie. Procent przedsiębiorców zadowolonych z przemian zmniejsza się wraz z wiekiem – odpowiedzi od 1 do 5 udzieliło 39 proc. respondentów w wieku od 36 do 45 lat, 36 proc. od 46 do 55 lat oraz jedynie 30 proc. badanych po 55 roku życia.

Okiem psychologa

– Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, Polacy zawsze byli przedsiębiorczą nacją i ze względu na trudne historycznie warunki środowiskowe nauczyli adoptować i być niezwykle elastyczni, co potwierdza, niemożliwe do przetłumaczenia na inne języki, powiedzenie „Polak potrafi” – tłumaczy Mateusz Grzesiak, psycholog, trener i coach. – Po drugie, w skali mikro rodzimego, polskiego rynku przedsiębiorczość jest albo wymogiem pracodawcy albo jedyną furtką do zarabiania więcej niż niskie pensje. Po trzecie, w skali makro – start-upy zyskują coraz większą popularność i przedsiębiorczość staje się stylem życia pozwalającym na pełną samorealizację bez ograniczeń narzuconych w typowych układach hierarchicznych.

Grafiki FOZ fot.: FOZ
 

Czyje wsparcie czują firmy?

Spośród instytucji wspierających rozwój start-upów oraz przedsiębiorczości w Polsce respondenci stosunkowo najbardziej docenili PARP oraz, w następnej kolejności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wartości średnich oraz liczne negatywne głosy dotyczące wsparcia udzielanego przez poszczególne instytucje świadczą o niedostatecznym w oczach przedsiębiorców charakterze udzielanego im wsparcia.

Pytanie: Proszę ocenić, w jakim stopniu każda z poniższych instytucji wspiera powstawanie nowych innowacyjnych firm i rozwój przedsiębiorczości w Polsce w zakresie dostępu do kapitału.

Grafiki FOZ fot.: FOZ
 

Źródło: Fundacja Obserwatorium Zarządzania

Oferta PARP najbardziej popularna

Negatywne oceny instytucji wspierających działania firm mogą wynikać również z faktu, że bardzo liczna grupa respondentów nie spotkała się z ofertą żadnej z tych instytucji (42 proc.). Do stosunkowo najliczniejszej grupy dotarła oferta PARP – wskazało ją aż 41 proc. respondentów.

W następnej kolejności ankietowani wymieniali Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (24 proc.), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (24 proc.), Ministerstwo Gospodarki (21 proc.), Narodowy Bank Polski (20 proc.), Bank Gospodarstwa Krajowego (12 proc.) i Krajowy Fundusz Kapitałowy (10 proc.).

Jest jeszcze dużo do zrobienia

– Niestety z badania wynika, że jeszcze dużo jest do zrobienia. Mimo pozytywnych sygnałów z rynku, musimy pracować jako administracja nad pozytywnym klimatem dotyczącym przedsiębiorczości w Polsce – powiedział Michał Bańka, dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu w PARP.

Metodologia

Badanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem wywiadów internetowych (CAWI) w dniach 28–30 stycznia 2015 roku na próbie 200 polskich przedsiębiorców. Największą grupę respondentów, aż 62 proc., stanowiły osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Prawie połowę mniej – 31,5 proc. – badanych stanowili właściciele mikroprzedsiębiorstw zatrudniających od 2 do 9 pracowników. Analizie poddano także informacje udzielone przez przedsiębiorców z firm małych (3,5 proc.), średnich (2,5 proc.)i dużych (0,5 proc.).

Nowoczesna Firma S.A.