• Mobbing – jak zbierać dowody?

    Udowodnienie stosowania mobbingu jest trudne, ale wykonalne. Gromadzenie dowodów to długotrwały proces, który należy rozpocząć, gdy tylko pojawią się do tego przesłanki. Jak przygotować się do rozprawy, aby dowieść przed sądem nękanie?

    Mobbing w pracy http://galeriadefotos.universia.com.br/

    Sprawy mające na celu udowodnienie mobbingu nie należą do łatwych z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest kłopotliwe gromadzenie dowodów, jednoznacznie świadczących o nękaniu pracownika, natomiast drugim czasochłonne procesy sądowe. Dużo łatwiej jest przez nie przejść, jeśli osoba, która wnosi pozew do sądu, wie co ma robić.

    Osoba szykanowana w miejscu pracy musi przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że cały ciężar udowodnienia mobbingu spoczywa na niej. Właśnie z tego powodu, zanim pracownik wniesie powództwo, powinien podjąć działania, które umożliwią mu udokumentować niedozwolone zachowania. 

Nowoczesna Firma S.A. Grażyna Stefańska