Model DMAIC narzędziem w budowaniu strategii firmy

Model DMAIC narzędziem w budowaniu strategii firmy Image courtesy of by jscreationzs/FreeDigitalPhotos.net

DMAIC jest strategią rozwiązywania problemów w biznesie. Jest ona ściśle związana z programem Six Sigma. Czym jest DMAIC?

Problemem z jakim spotykam się w pracy z klientami to brak dobrze zbudowanej strategii firmy i wyznaczonych celów biznesowych ich monitorowanie i korygowanie podjętych działań w zależności od osiąganych rezultatów.
Oczywiście skala tego zjawiska jest różna w zależności od wielkości firmy. Borykają się z tym firmy, których menedżerowie w ferworze codziennych zadań zapominają o strategii firmy i wyznaczonych celach lub co gorsza nigdy się nad tym zagadnieniem nie pochylili. Trudno w takiej sytuacji mówić o rozpowszechnianiu misji i celów wśród załogi, a także o formułowaniu celów pracowniczych w oparciu o główne cele firmy.

Przez lwią część swojej menedżerskiej pracy byłem związany z zarządzaniem jakością stąd mój sentyment do narzędzi wykorzystywanych z Lean i Six Sigma. Bazując na jednym z nich, a właściwie na fundamencie Six Sigma przedstawię Państwu swoją wariację na temat DMAIC i jego wykorzystania w formułowaniu strategii firmy.

Podobne artykuły:

Czy jest ów DMAIC?

DMAIC jest usystematyzowaną metodologią rozwiązywania problemów, powszechnie stosowaną w biznesie. Poszczególne litery są skrótem od pięciu etapów tej metodologii: Define-Measure-Analyze-Improve-Control.
Metodologia ta prowadzi zespół Six Sigma w sposób logiczny od zdefiniowania problemu poprzez wdrażanie rozwiązań związanych z jego przyczynami i ustalenie najlepszych praktyk, tak aby upewnić się, że wdrożone rozwiązanie będzie wykorzystywane.

Fazy DMAIC

Define - powołaj zespół do analizy problemu. Określ role i obowiązki każdego z członków zespołu, ustal cele zespołu, etapy i przeglądy całego procesu. Zdefiniuj problem. Problemem określa się na podstawie dostępnych danych więc musi być mierzalny. Zidentyfikuj klienta. To jest najważniejsze, ponieważ bez tego nie można rozpocząć procesu analizy. Musimy stwierdzić, kto jest bezpośrednio dotknięty przez problem i jakim kosztem.

Measure - określ techniki gromadzenia danych, możliwości realizacji projektu i zapewnij strukturę do monitorowania kolejnych udoskonaleń. Po zakończeniu tego etapu, otrzymamy plan zbierania danych, który określa typ danych i techniki pobierania, zatwierdzenie systemu pomiarowego, który zapewnia dokładność i spójność pomiarów, próbki danych do analizy oraz wstępne wyniki analizy. To wszystko zapewnia właściwy kierunek projektu.

Analyze - jak sama nazwa wskazuje zespół skupia się na analizie dostarczonych danych. Poszukuje przyczyn źródłowych zaistniałego problemu, wady. Analiza przebiegu procesu. Identyfikacja wąskich gardeł i ograniczeń w procesie oraz oceny ich wpływu na wydajność procesu i jego zdolności do spełnienia wymagań klientów i CTQs.

Improve - opracuj  możliwe rozwiązania. Ocena, wybór i optymalizacja najlepszych z nich. Opracowanie mapy strumienia wartości - jak  proces będzie wyglądać po wprowadzeniu zmian, szacowanie oszczędności czasu, poprawy jakości, i tak dalej. Opracowanie i wdrożenie rozwiązania pilotażowego. Potwierdzenie osiągnięcia celów projektu. Porównanie wyników z wartościami początkowymi.

Control - monitoruj realizację pełnego wdrożenia. Obserwacja interakcji, oraz zbieranie danych po dokonaniu zmian - dokonać dodatkowych ulepszeń w razie potrzeby. Opracowanie planów kontroli procesu dla właściciela procesu. Audyt wyników. Potwierdzenie ulepszeń.

Podobne artykuły:

Jak to wykorzystać w formułowaniu celów i strategii biznesowych?

Define

Pomysł na firmę: co stanowi istotę naszego pomysłu biznesowego?
- Produkt czy usługa?


Co nas będzie wyróżniać spośród konkurencji?
- Cena, jakość, sprawność obsługi, rzetelność, uczciwość, wartość dodana


Zastanów się czym jest wartość dla klienta i jaką wartość będzie miał Twój produkt/ usługa?
- Jaka jest grupa docelowa naszych odbiorców?

Jeśli tego nie wiesz, zapytaj klienta. Nie wymyślaj i nie odpowiadaj za klienta.

W jaki sposób do niego dotrzesz?
- Kanały dystrybucji.


Czy nasz produkt/ usługa to zdarzenie jednorazowe czy chcemy prowadzić dłuższy dialog z klientem?
Czy będziesz potrzebował współpracowników, dostawców, i podwykonawców? Jeśli tak to jakich?


Konkurencja - czy jest, w jaki sposób działa, jak duży jest rynek, jaka jest bariera wejścia?


Finansowanie: własne czy kredyt?
Koszty inwestycyjne (komputer, WWW, samochód, telefon, etc.)
Koszty operacyjne (paliwo, abonament tel., pozycjonowanie WWW, art. biurowe, reklama, promocja, obsługa prawno-księgowa)
Kalkulacja ceny towaru usługi, prognozy finansowe
Analiza SWOT: Szanse i zagrożenia słabe i mocne strony organizacji.

Podobne artykuły:Measure

Jaki jest Twój cel działalności: ma wyglądać twoja firma za rok i za 5 lat, jaki jest Twój cel biznesowy, wizerunkowy, obszar działania?
Ustal swoje cele finansowe krótko i długo terminowe:

 • Jak to się przekłada na sprzedaż usług/ towaru w m-cu/roku
 • Jak to się przekłada na ilość spotkań z klientem w m-cu/roku
 • Jak to się przekłada na ilość zamkniętych sprzedaży w m-cu/roku

Kontroluj koszty i ich źródła. Czy gdzieś może być taniej?

Analyze & Improve


Źródła kosztów:

  • czy nie są one wyższe od założonych, jeśli tak to dlaczego?
  • czy  i w jaki nie zagrażają one rentowności naszego biznesu?
  • czy  i w jaki sposób można je ograniczyć?


Realizację celów:

  • Ile udał nam się zamknąć transakcji, jakie są przychody?
  • Jakie przyczyny były naszych porażek gdzie tkwi problem?
  • Dlaczego tak się stało, że nie domknąłeś sprzedaży, nie zrealizowałeś kontraktu.
  • Jak powinieneś sie zachować teraz gdybyś miał drugą szansę, jakie umiejętności lub usługi są Ci potrzebne, networking
  • Swoją efektywność: Jakie są rezultaty i co z tego wynika?

Stwórz mapę swojego procesu:

  • Ustal wąskie gardła (obszary niepowodzeń)
  • Nadaj im ważność w procesie
  • Wprowadź działania eliminujące możliwość powtórnego się ich pojawienia
  • Doskonal swoje umiejętności


Control

Wszelkie wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu swojej firmy. Zawsze wprowadzaj TYLKO jedną zmianę w danej chwili. Jeśli wprowadzisz kilka zmian jednocześnie zatracisz ostrość widzenia. Nie będziesz pewny co przyniosło korzyść, a co stratę. Obserwuj, jaki wpływ ma zmiana na funkcjonowanie Twojej firmy. Czy przynosi ona założone rezultaty. Jeśli jedna zmiana okazała się nietrafiona łatwiej ją wycofać i wtedy... zaczynasz od nowa:
Definiujesz problem, Mierzysz go, Analizujesz, Poprawiasz i Kontrolujesz efekty.

Życzę owocnej pracy z DMAIC. Gwarantuję, że to działa.

Podobne artykuły:Przemysław Rychlewski BEST SOLUTIONS Grupa Konsultingowa

Dalej

x

0 komentarzy

Nie udało się dodać komentarza, spróbuj ponownie za chwilę

Komentarz powinien być dłuższy niż 5 znaków

Prosze wprowadzić prawidłowy adres e-mail

Nick powinien być dłuższy niż 4 znaki