Model Try&Hire w branży IT

Model Try&Hire w branży IT http://www.freedigitalphotos.net/

Try&Hire, czyli „wypróbuj i zatrudnij” jest modelem współpracy pomiędzy pracodawcą, a agencją rekrutacyjną, który w coraz większym stopniu zastępuje klasyczną rekrutację.

Na czym polega? Jakie organizacje z niego korzystają i dlaczego? Jakie korzyści mają specjaliści z branży IT decydujący się na tę formę zatrudnienia?

W modelu Try&Hire po okresie próbnym (trwającym zwykle 3-6 miesięcy, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy), podczas którego specjalista jest pracownikiem firmy zewnętrznej, zostaje on zatrudniony przez organizację docelową. W outsourcingu pracowniczym (IT contracting, body leasing), kontraktor pozostaje pracownikiem agencji rekrutacyjnej przez cały czas trwania projektu. Ma też możliwość kontynuacji długotrwałej współpracy z pośrednikiem, który po zakończeniu danego projektu, proponuje mu kolejne oferty. W klasycznej rekrutacji na stanowiska pracy stałej, organizacja zatrudnia rekomendowanego przez współpracującą z nią agencję kandydata bezpośrednio, po zakończeniu procesu rekrutacji, proponując mu umowę na czas określony (najczęściej 3-miesięczny), by następnie, po pozytywnej ocenie na zakończenie okresu próbnego, przedłużyć ją na czas nieokreślony. Model „wypróbuj i zatrudnij” stanowi więc formę pośrednią pomiędzy contractingiem, a klasyczną rekrutacją na etat.

Podobne artykuły:

Podczas trwania okresu próbnego, specjalista zatrudniony jest przez firmę outsourcingową (najczęściej w oparciu o własną działalność gospodarczą), a następnie zostaje przejęty przez organizację, jako pracownik etatowy. Niektórzy pracodawcy, umożliwiają również stałą współpracę na zasadach B2B. Zależy to w dużej mierze od sektora i typu organizacji. Szansę na kontynuację współpracy na zasadzie samozatrudnienia częściej oferują firmy software’owe, realizujące projekty IT dla klientów zewnętrznych, które po zakończeniu jednego projektu, płynnie przenoszą swoich pracowników do realizacji kolejnego, gwarantując stabilność zatrudnienia.

Kto korzysta z modelu Try&Hire?

  • Sektor finansowy (duże działy IT banków i firm ubezpieczeniowych)
  • Sektor IT (integratorzy i software house’y, realizujący projektydla branż finansowej, telco i energetycznej)
  • Centra rozwojowe IT dużych korporacji
  • Sektor telco
  • Sektor energetyczny
  • Firmy software’owe wykonujące projekty dla klientów zagranicznych

Dynamika rozwoju rynku w sektorze finansowym, czy telekomunikacyjnym, sprawia, że organizacje z nimi związane, muszą szybko i elastycznie reagować na zwiększające się zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT. Mając więc nowe, realne projekty do wykonania, a nie dysponując jeszcze możliwością stworzenia etatu (oczekiwanie na decyzję zagranicznego zarządu spółki, zalecenia spółki-matki, czasowy freeze rekrutacji na etat), coraz częściej korzystają ze współpracy z agencjami właśnie w modelu Try&Hire, który umożliwia przesunięcie w czasie kosztów związanych z utworzeniem etatu. Wśród zalet tej formy współpracy, pracodawcy wymieniają także zmniejszenie ryzyka nieodpowiedniego obsadzenia stanowiska oraz zwiększoną motywację nowego pracownika do wykazania swoich kompetencji podczas okresu próbnego.

Okres próbny jest dla pracodawcy okazją do zweryfikowania merytorycznych i osobowościowych kompetencji pracownika. Jest szansą na wzajemne sprawdzenie swoich oczekiwań – pracownika względem pracodawcy także. Wśród najczęściej wymienianych powodów zmiany pracy przez kandydatów na stanowiska z branży IT, obok czynnika finansowego, pojawia się chęć partycypacji w ciekawym projekcie (np. start-upie), dostęp do najnowszych technologii i możliwość rozwoju swoich kompetencji, co jest równoznaczne z podniesieniem swojej wartości na rynku pracy.

Zatrudnienie przez agencję zewnętrzną w modelu Try&Hire daje kandydatowi dostęp do nowych, rozwojowych projektów, np. sytuacji, w której pracodawca potrzebuje więcej czasu na stworzenie etatu, ale dysponuje już budżetem, pozwalającym na zatrudnienie specjalisty. Niewątpliwą zaletą tej formy współpracy jest fakt, że agencja oddelegowując pracownika na okres próbny, do wybranej przez niego firmy, przejmuje na siebie zadania związane z negocjacją warunków zatrudnienia i dopełnia formalności.

Podobne artykuły:


Antal International Sp. z o.o.