Motywuj właściwie

Motywuj właściwie NF.pl

Jak zatrzymać pracownika w firmie i zadbać o jego motywację? Odpowiedź to nie tylko odpowiednie wynagrodzenie, ale też stworzenie warunków pracy dopasowanych do osobowości zawodowej.

Rynek pracy wyraźnie się zmienia. Zaczynamy dostrzegać, że coraz trudniej pozyskać wykwalifikowanego pracownika. Tym bardziej istotne jest zatrzymanie w zespole tego już zrekrutowanego i wdrożonego w obowiązki. Jak sprawić, aby osoba, którą zatrudniamy pozostała w naszej firmie na dłużej? Możemy ją skusić atrakcyjnym wynagrodzeniem i dodatkowymi świadczeniami. Wydaje się to oczywiste i skuteczne. Jednak nie zdajemy sobie sprawy, że takie spojrzenie dzisiaj już nie wystarcza. Konieczna jest znacznie szersza perspektywa.

Grunt to zrozumieć

Przede wszystkim musimy przeanalizować, co tak naprawdę motywuje do pracy konkretną osobę w naszym zespole. Powinniśmy dowiedzieć się, co sprawia, że jest efektywna, usatysfakcjonowana ze swojego stanowiska, a co ją frustruje. To pierwszy krok, który jest podstawą do zastosowania w praktyce odpowiednich działań. Oprócz korzyści finansowych, które jako pierwsze przychodzą na myśl, trzeba zauważyć też spektrum możliwości. Najbardziej właściwe jest kompleksowe rozwiązanie i strategiczne podejście na poziomie zarządzania - takie, które przede wszystkim będzie uwzględniać indywidualizm pracowników. Każdy z nich jest przecież inny i inne czynniki będą na niego działać motywująco i… demotywująco.

Kogo jak motywować? – model dr. Marstona

Fundamentem zarządzania zorientowanego na różnorodność jest identyfikacja, jaki styl zachowania reprezentuje określony pracownik, jakie warunki będą sprzyjały jego osobowości w taki sposób, żeby był zadowolony z pracy i wykorzystywał w pełni swoje możliwości.  I tak według modelu dr. Williama Marstona, twórcy profili zachowań, możemy powiedzieć, że:

  • Osoba, dla której charakterystyczny jest sposób zachowania oparty na dominacji, stworzona jest do kształtowania otoczenia poprzez pokonywanie przeciwności, aby uzyskać zamierzony efekt. Co to oznacza? Taki pracownik ceni sobie samodzielność i współzawodnictwo. Szuka stanowiska, w którym będzie mógł wziąć odpowiedzialność za dany obszar. Dodatkowo nie chce kontroli i nadzoru, motywują go wyzwania i ważne są dla niego możliwości awansu. Opisane warunki w połączeniu z odpowiednim wynagrodzeniem najefektywniej motywują tę osobę do działania. Pracownik o takiej osobowości jest natomiast sfrustrowany i zdemotywowany, jeśli jego zadania są rutynowe, a stanowisko nie łączy się z odpowiedzialnością za rezultaty.
  • Pracownik, którego cechuje chęć kształtowania otoczenia poprzez wpływanie lub przekonywanie innych, najlepiej czuje się na stanowisku dającym możliwość zdobywania popularności i uznania grupy. To on dba o pozytywną atmosferę i motywuje innych do działania. Potrzebuje jednak swobody wypowiadania swojego zdania i wyrażania siebie, demokratycznych stosunków w pracy. Ważny jest dla niego udział w szkoleniach. Nie chce natomiast kontroli i denerwuje go zajmowanie się szczegółami i rutynową pracą.
  • Praca w celu zapewnienia jakości i dokładności to domena stylu zachowania opartego na sumienności. Osoba o takiej osobowości oczekuje jasno zdefiniowanych wymagań dotyczących wyników w pracy, ceni chłodną i rzeczową atmosferę. Istotna dla niej jest kontrola nad czynnikami, które mają wpływ na wykonywane przez nią zadania oraz możliwość zadawania pytań “dlaczego”. Dla takiego pracownika motywujące są: uznanie dla jego konkretnych kompetencji i osiągnięć, a także sposobność demonstrowania fachowych umiejętności.
  • Dla pracownika zorientowanego na stałość w ramach wykonywanych zadań, kluczowe znaczenie ma współpraca z innymi osobami. Taka osoba komfortowo czuje się na stanowisku, na którym obowiązują przewidywalne schematy działań i standardowe procedury ich realizacji. Jednocześnie chce być identyfikowana z grupą. Ceni nagradzanie za wykonywane zadania oraz oczekuje jak najmniejszego wpływu pracy na życie prywatne. Nie lubi zmian i konfliktów.

Mądre zarządzanie

Warto stworzyć własny program motywacyjny, oparty na założeniach wpisanych w zarządzanie różnorodnością. Jeśli poznamy swoich pracowników i na podstawie zebranych informacji zaprojektujemy strategię motywowania, to mamy pewność, że będzie ona szyta na miarę i w 100 proc. spełni swoją rolę. Odpowiednie wynagrodzenie i środowisko pracy dopasowane do osobowości gwarantują nam, że nasi pracownicy nie będą szukać stanowisk w innych firmach.

W kolejnym cyklu, w czerwcu,  przyjrzymy się bliżej naszym ograniczeniom – co sprawia że pomimo chęci nie możemy przeskoczyć pewnego pułapu możliwości.

Bartosz Makles

DiSC Polska