Mowa jest srebrem, a feedback złotem

Mowa jest srebrem, a feedback złotem © FotolEdhar - Fotolia.com

Aż 84 proc. pracowników ocenia siebie jako słabo zaangażowanych w pracę. Dodatkowo ponad połowa z nich przyznaje, że przyczynia się do tego brak informacji zwrotnej od przełożonego. Feedback jest kluczem do rozwoju otwartej kultury organizacyjnej.

Przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej jest nieocenione. Dzięki niej pracownicy wiedzą czy dobrze wykonują swoją pracę, a menadżerowie na bieżąco monitorują osiągnięcia zespołu i szybko reagują na zmiany. Jednak aż 56 proc. pracowników uważa, że nadal nie otrzymuje wystarczająco dużo informacji. Do tego rozmowa oceniająca często traktowana jest jako przykry obowiązek. W ten sposób myślą o niej zarówno przełożeni jak i sami pracownicy.

Wina leży po obu stronach

Informacja zwrotna jest jednym z najważniejszych narzędzi pracy w relacjach zawodowych i podstawowym obowiązkiem osób zarządzających każdym zespołem. Niestety menadżerom brakuje wiedzy o tym, jak ją przekazywać. Do tego dochodzi czynnik emocjonalny, czyli obawa, że przekazanie informacji wprost może kogoś skrzywdzić i obrazić. Z kolei unikanie takich sytuacji i tłumaczenie się brakiem czasu jest najgorszą możliwą wymówką.

Problem nie leży jednak tylko po stronie menadżerów i szefów. Pracownicy często odbierają informacje oceniające jako atak. Co w rezultacie prowadzi do braku akceptacji przekazanego komunikatu. Pracownik ignoruje problem, nie wykazuje zainteresowania rozmową i przyjmuje postawę obronną, która uniemożliwia wyciągnięcie konstruktywnych wniosków.

Sposób na lepszą wydajność

Według eksperta rynku pracy Leigh Branhama brak informacji zwrotnej powoduje, że pracownicy szybko tracą sens wykonywanej pracy i decydują się na odejście. Z kolei badania przeprowadzone przez Instytutu Gallupa pokazują, że ponad 80 proc. pracowników niemieckich firm wykazuje znikome zaangażowanie w pracę. Do tego więcej niż połowa przyznaje, że regularnie otrzymywany feedback skłania ich do wydajniejszej pracy.

Jak komunikować ocenę?

Zanim jednak dojdzie do rozmowy oceniającej należy uporządkować informacje o pracowniku, przeanalizować jego dokonania oraz skupić się na rzetelnej ocenie jego działań. Nieprzemyślany i przekazany od niechcenia feedback jest nieprzydatny dla pracownika. A to on w pierwszej kolejności ma skorzystać z przekazanej informacji.

Podobne artykuły:

Jak komunikować, by proces przekazywania informacji wpływał korzystanie na działanie całej organizacji ? Bardzo dużo zależy od osoby, która przekazuje informację zwrotną . Ważne, aby menadżer przygotował się odpowiednio do takiej rozmowy: wybrał właściwy moment i miejsce, dopasował styl przekazywanej informacji do pracownika, jasno zdefiniował temat rozmowy. Istotne jest również spersonalizowanie komunikatu w pierwszej osobie oraz upewnienie się czy komunikat został zrozumiany. Warto taką rozmowę zakończyć pozytywnym akcentem, tak aby pracownik zrozumiał, że może liczyć na wsparcie przełożonego.

DiSC Polska Bartosz Makles